De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. 2 25 Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven... Matteüs 6 24 Niemand kán twee heren dienen (=als slaaf)... 3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. 2 25 Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven... Matteüs 6 24 Niemand kán twee heren dienen (=als slaaf)... 3."— Transcript van de presentatie:

1 1

2 2

3 25 Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven... Matteüs 6 24 Niemand kán twee heren dienen (=als slaaf)... 3

4 25 Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten [of drinken], of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Matteüs 6 4

5 26 Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven? Matteüs 6 5

6 27 Wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? Matteüs 6 = levenslengte 6

7 28 En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën des velds, hoe zij groeien: Matteüs 6 7

8 29 zij arbeiden niet en spinnen niet... Matteüs 6 8

9 29... en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Matteüs 6 9

10 30 Indien nu God het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zó bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Matteüs 6 10

11 kleingeloof = klein denken van GOD en ZIJN BELOFTE 11

12 Kleingelovigen = 4x in Matteüs 12

13 26 En Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij BEVREESD, kleingelovigen? Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en het werd volkomen stil. Matteüs

14 31 Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide tot hem: Kleingelovige, waarom zijt gij gaan TWIJFELEN? Matteüs

15 8 Toen Jezus dat bemerkte, zeide Hij: Waarom spreekt (lett. REDENEERT) gij met elkander erover, kleingelovigen, dat gij geen broden hebt? Matteüs

16 1. kleingeloof >> bezorgdheid 2. kleingeloof >> angst 3. kleingelovigen >> twijfel 4. kleingelovigen >> door-redeneren 16

17 31 Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Matteüs 6 17

18 32 Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen* uit... Matteüs 6 * d.w.z. die GOD niet kennen 18

19 32... Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. Matteüs 6 19

20 33 Maar zoekt* eerst Zijn Koninkrijk... Matteüs 6 * verborgen in het WOORD 20

21 33... en Zijn gerechtigheid... Matteüs 6 21 * te vinden in het WOORD

22 123 Mijn ogen smachten naar uw heil, en naar het WOORD uwer gerechtigheid. Psalm

23 33... en dit alles* zal u bovendien geschonken worden. Matteüs 6 * = ALLES wat u behoeft 23

24 24

25 19 Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus. Filippi 4 25

26 26

27 27

28 6 Nu brengt inderdaad de godsvrucht* grote winst, [indien zij gepaard gaat] met tevredenheid. 1Timotheüs 6 28 * lett. goede verering

29 8 Als wij echter onderhoud en onderdak hebben, dan moet (lett. ZAL) ons dat genoeg zijn. 1Timotheüs 6 29

30 11... ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen*. Filippi 4 SV “vergenoegd (= content) te zijn” 30

31 13 Ik vermag* alle dingen in Hem, die mij kracht geeft. Filippi 4 * = ben sterk 31


Download ppt "1. 2 25 Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven... Matteüs 6 24 Niemand kán twee heren dienen (=als slaaf)... 3."

Verwante presentaties


Ads door Google