De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 3. GORDEL, PANTSER & SCHOEISEL. 2 14 Stelt u dan op… lett. weest staande.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 3. GORDEL, PANTSER & SCHOEISEL. 2 14 Stelt u dan op… lett. weest staande."— Transcript van de presentatie:

1 1 3. GORDEL, PANTSER & SCHOEISEL

2 2 14 Stelt u dan op… lett. weest staande

3 3 14 … uw lendenen omgord met de waarheid… beeld van paraatheid

4 4 14 … uw lendenen omgord met de waarheid… 35 Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende. Lucas 12

5 5 14 … uw lendenen omgord met de waarheid… 11 En aldus zult gij het eten: uw lendenen omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand; overhaast zult gij het eten Exodus 12

6 6 14 … uw lendenen omgord met de waarheid… 29 Hij zeide tot Gehazi: Omgord uw lendenen, neem mijn staf in uw hand en ga op weg. 2Koningen 4

7 7 14 … uw lendenen omgord met de waarheid… lett. in waarheid

8 8 14 … uw lendenen omgord met de waarheid… 13 … het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis… Efeze 1 * lett. weest omgord

9 9 14 … uw lendenen omgord met de waarheid… 15 … dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus. Efeze 4 * lett. weest omgord

10 10 14 … uw lendenen omgord met de waarheid… 25 Legt daarom de leugen af en spreekt waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkander. Efeze 4 * lett. weest omgord

11 11 14 … bekleed met het pantser … = borstharnas

12 12 14 … het pantser der gerechtigheid… = waarheid & gerechtigheid

13 13 14 … het pantser der gerechtigheid… 14 Het recht wordt teruggedrongen en de gerechtigheid blijft verre staan, want de waarheid struikelt op het plein en oprechtheid vindt geen ingang. Jesaja 59

14 14 14 … het pantser der gerechtigheid… 18 … mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden… Romeinen 1

15 15 14 … het pantser der gerechtigheid… 6 … Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 1Korinthe 13

16 16 14 … het pantser der gerechtigheid… borstharnas van de gerechtigheid = rechtdoen aan- en spreken van de waarheid

17 17 14 … het pantser der gerechtigheid… 8 Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht* in de Here; wandelt als kinderen des lichts, >> Efeze 5 = stralend

18 18 14 … het pantser der gerechtigheid… 9 (want de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid)… Efeze 5

19 19 14 de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes… 7 Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is Koning. Jesaja 52

20 20 14 de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes… = altijd gereed

21 21 14 de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes… 17 En bij zijn komst* heeft Hij VREDE verkondigd** aan u, die veraf waart, en vrede aan hen, die dichtbij waren… Efeze 2 **lett. Hij evangeliseert vrede * tegenwoordige tijd: komende

22 22 14 de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes… 20 …. door Hem, VREDE makend door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is*. Kolosse 1 * ook de overheden en machten die ons nu bestrijden!


Download ppt "1 3. GORDEL, PANTSER & SCHOEISEL. 2 14 Stelt u dan op… lett. weest staande."

Verwante presentaties


Ads door Google