De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Met de Bijbel kun je alle kanten op…’ LEERMEESTER DER HEIDENEN 7 En ik ben daartoe als een verkondiger en een apostel gesteld – ik spreek waarheid en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Met de Bijbel kun je alle kanten op…’ LEERMEESTER DER HEIDENEN 7 En ik ben daartoe als een verkondiger en een apostel gesteld – ik spreek waarheid en."— Transcript van de presentatie:

1

2 ‘Met de Bijbel kun je alle kanten op…’

3 LEERMEESTER DER HEIDENEN 7 En ik ben daartoe als een verkondiger en een apostel gesteld – ik spreek waarheid en geen leugen – als een LEERMEESTER DER HEIDENEN in geloof en waarheid. 1Timotheüs 2

4

5 7 … als zij zagen, dat aan mij (=Paulus) het EVANGELIE DER VOORHUID toebetrouwd was… Galaten 2 (SV)

6 7 … gelijk aan Petrus dat DER BESNIJDENIS… Galaten 2 (SV) als Israël zich bekeert komt de Messias en breekt het Koninkrijk aan* * Handelingen 3:19-21

7 9 … En als Jakobus, en Céfas, en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade, die mij (=Paulus) gegeven was, bekenden, gaven zij mij en Bárnabas de rechterhand der gemeenschap… Galaten 2 (SV)

8 9 … opdat wij tot de heidenen, en zij tot de besnijdenis zouden gaan; … Galaten 2 (SV)

9

10 Paulus heeft TOT Handelingen 28 aan Israël gepredikt. Alleen de brieven daarna geschreven, zijn voor ons…

11 o.a. Romeinen 1&2 Korinthe Galaten 1&2 Thessalonika

12 Efeze Kolosse Filippi 1&2 Timotheüs Titus Filémon

13 Efeze Kolosse Filippi

14 Efeze Kolosse

15

16 en [de] kinderen (lett. zonen) Israëls 16 …deze is Mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor heidenen en koningen en [de] kinderen (lett. zonen) Israëls… Handelingen 9

17

18 16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, EERST VOOR DE JOOD, maar ook voor de Griek Romeinen 1

19 Paulus eerst naar de synagoge in, o.a. Antiochië – Hand. 13 Ikonium – Hand. 14 Filippi - Hand. 16 Thessalonika & Berea – Hand. 17 Korinthe - Hand. 18 Efeze – Hand.19

20

21 41 Ziet, verachters, en verwondert u en verdwijnt… Handelingen 13 (1/4) de natie Israël:  verachters > van het Woord

22 41 Ziet, verachters, en verwondert u en verdwijnt… Handelingen 13 (2/4) de natie Israël:  verwondert zich > Verborgenheid!

23 41 Ziet, verachters, en verwondert u en verdwijnt… Handelingen 13 (3/4) de natie Israël:  verdwijnt > van de kaart (70 AD)

24 41 …want Ik werk een werk in uw dagen, een werk, dat gij (=Israël) voorzeker NIET ZULT GELOVEN, als iemand het u verhaalt. Handelingen 13 (4/4)

25

26 13 Juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening… Romeinen 11 (1/3)

27 14... dat ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees (en bloed) mocht opwekken, en ENIGEN uit hen behouden. Romeinen 11 (2/3)

28 HUN VERWERPING VERZOENING DER WERELD 15 Want, indien HUN VERWERPING de VERZOENING DER WERELD is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Romeinen 11 (3/3)

29

30 6 En na het gehele eiland doorgetrokken te zijn tot aan Pafos, troffen zij een zekere tovenaar aan, een valse profeet, EEN JOOD, wiens naam was Barjezus… Handelingen 13 (1/6)

31 7 hij hield zich op bij de landvoogd Sergius Paulus, een verstandig man. Deze begeerde het woord Gods te horen en liet Barnabas en Saulus tot zich roepen. Handelingen 13 (2/6)

32 8 Maar Elymas, de tovenaar, want zo wordt zijn naam vertaald, verzette zich tegen hen en trachtte de landvoogd van het geloof afkerig te maken. Handelingen 13 (3/6)

33 9 Doch Saulus, anders gezegd Paulus, vervuld met de heilige Geest, zag hem scherp aan, en zeide: Handelingen 13 (4/6)

34 10 Zoon des duivels, vol van allerlei list en streken, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden de rechte wegen des Heren te verdraaien? Handelingen 13 (5/6) pau’o > stoppen, pauze

35 11 En nu, zie, de hand des Heren keert zich tegen u, en gij zult een tijd lang blind zijn en de zon niet zien. Handelingen 13 (6/6)


Download ppt "‘Met de Bijbel kun je alle kanten op…’ LEERMEESTER DER HEIDENEN 7 En ik ben daartoe als een verkondiger en een apostel gesteld – ik spreek waarheid en."

Verwante presentaties


Ads door Google