De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evangelische Kerk Sint-Niklaas - 16 maart 2014 - Cécil Van Maelsaeke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evangelische Kerk Sint-Niklaas - 16 maart 2014 - Cécil Van Maelsaeke."— Transcript van de presentatie:

1 Evangelische Kerk Sint-Niklaas - 16 maart 2014 - Cécil Van Maelsaeke

2 Evangelische Kerk Sint-Niklaas- 16 maart 2014- Cécil Van Maelsaeke PAASBOODSCHAP Jezus stond op uit de dood, uit het graf. Waarom is dat paasgebeuren zo belangrijk voor u ?

3 Evangelische Kerk Sint-Niklaas- 16 maart 2014- Cécil Van Maelsaeke PAASBOODSCHAP

4 1.Heel bijzonder 2.De kernboodschap van de Bijbel 3.Bepalend voor mijn geloof en leven Evangelische Kerk Sint-Niklaas- 16 maart 2014- Cécil Van Maelsaeke PAASBOODSCHAP

5 “Paulus, een dienstknecht van christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God, dat Hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige Schriften - aangaande zijn Zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees, naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Heer - door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam onder al de heidenen” Romeinen 1:1-5 Evangelische Kerk Sint-Niklaas- 16 maart 2014- Cécil Van Maelsaeke PAASBOODSCHAP

6 “Ik en de Vader zijn één. De Joden droegen weder stenen aan om Hem te stenigen. Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele goede werken doen zien vanwege mijn Vader; om welk van die werken wilt gij Mij stenigen? De Joden antwoordden Hem: Niet om een goed werk willen wij U stenigen, maar om godslastering en omdat Gij, een mens, Uzelf God maakt” Johannes 10:23-33 Evangelische Kerk Sint-Niklaas- 16 maart 2014- Cécil Van Maelsaeke PAASBOODSCHAP

7

8

9

10

11 De opstanding Heel bijzonder: God wekt Jezus op, maar tegelijk staat Hij zelf op. Evangelische Kerk Sint-Niklaas- 16 maart 2014- Cécil Van Maelsaeke PAASBOODSCHAP

12

13

14 Pasen is ook de kernboodschap van het evangelie  Romeinen 1:1-5 “door... zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn”  Handelingen 1 “mee getuige worden van... zijn opstanding”  Handelingen 4:33 “getuigenis van... de opstanding van de Heer”  Handelingen 17:18 “het evangelie van Jezus en van... de opstanding.”  In 1Korintiërs 15:14 schrijft Paulus: “als Christus niet is opgewekt dan is onze prediking zonder inhoud, en dan is ook uw geloof zonder inhoud” Evangelische Kerk Sint-Niklaas- 16 maart 2014- Cécil Van Maelsaeke PAASBOODSCHAP

15 We hebben een levende, machtige Jezus, die bij ons is Evangelische Kerk Sint-Niklaas- 16 maart 2014- Cécil Van Maelsaeke PAASBOODSCHAP

16 We hebben een levende, machtige Jezus, die bij ons is  Troost, bemoediging, kracht om vol te houden  Bidden voor mens en wereld  Vervullen met liefde  Wandelen met ons, om te dienen zoals Hij. Evangelische Kerk Sint-Niklaas- 16 maart 2014- Cécil Van Maelsaeke PAASBOODSCHAP

17 We hebben een levende, machtige Jezus, die bij ons is “En ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij mij gezonden hebt. En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn: Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkenne, dat Gij mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt” Johannes 17:20-23 Evangelische Kerk Sint-Niklaas- 16 maart 2014- Cécil Van Maelsaeke PAASBOODSCHAP

18


Download ppt "Evangelische Kerk Sint-Niklaas - 16 maart 2014 - Cécil Van Maelsaeke."

Verwante presentaties


Ads door Google