De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Paulus en Israël Romeinen 9-11.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Paulus en Israël Romeinen 9-11."— Transcript van de presentatie:

1 Paulus en Israël Romeinen 9-11

2 Dus het geloof is…..uit het horen

3 Wie heeft de prediking geloofd
Wie heeft de prediking geloofd? Jesaja 53:1 Johannes 12:  En hoewel Hij zoveel tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem, 38 opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd, dat hij sprak: Heer, wie heeft geloofd, wat hij van ons hoorde? En aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? 39 Hierom konden zij niet geloven, omdat Jesaja elders gezegd heeft: 40 Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze. 41 Dit zei Jesaja, omdat hij zijn heerlijkheid zag en van Hem sprak. 42 En toch geloofden zelfs uit de oversten velen in Hem, maar ter wille van de Farizeeën kwamen zij er niet voor uit, om niet uit de synagoge te worden gebannen; 43 want zij waren gesteld op de eer der mensen, meer dan op de eer van God.

4 Het horen door de uitspraak van Christus:
Principe voor vandaag: geen tekenen en wonderen, maar geloof, verwachting en liefde

5 Hun geluid is over de hele aarde uitgegaan…

6 Israël moet het evangelie gehoord hebben. Hoe kunnen zij gehoord hebben?

7 In heel de wereld is het te horen! Maar heeft Israël het niet verstaan?

8 Mozes zegt: tot jaloersheid verwekken door geen volk – Dt.32:21

9 Het evangelie, het woord ging naar de andere volkeren

10 Israël jaloers: Handelingen 13:6-10, 45, 50 Handelingen 14:2,4,5,19 Handelingen 15:1,5 Handelingen 17:5-9 Handelingen 18:6 Handelingen 21:26-32

11 Door een onverstandig volk – Psalm 147:19,20: Hij heeft Jakob zijn woorden bekendgemaakt, Israël zijn inzettingen en zijn verordeningen. Aldus heeft Hij aan geen enkel volk gedaan, en zijn verordeningen kennen zij niet. Halleluja.

12 Te raadplegen was Ik voor hen die naar Mij niet vroegen, te vinden voor hen die Mij niet zochten; Ik zei tot een volk dat mijn naam niet aanriep: zie! Ik, zie! Ik. Jesaja 65:1

13 Er is nog toekomst voor Israël: als hun Messias komt!

14 Het evangelie ging naar de heidenen, zij die niet naar Hem vroegen Romeinen 10:20

15 Er zal troost zijn voor het volk! Troost, troost Mijn volk….

16 Gods handen uitgestrekt…

17 ….naar een ongehoorzaam (niet-overtuigd) en tegensprekend (antilego) volk…

18 Heeft God Zijn volk verstoten? Romeinen 11:1


Download ppt "Paulus en Israël Romeinen 9-11."

Verwante presentaties


Ads door Google