De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is de bedoeling van Johannes?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is de bedoeling van Johannes?"— Transcript van de presentatie:

1 Wat is de bedoeling van Johannes?
Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, gelovend, het leven zult hebben in zijn Naam. Johannes 20:30,31

2 Bruiloft in Kana

3 8 wondertekenen in Johannes:
Water wordt wijn :1-11 Zoon van de koninklijke :43-52 Kreupele man in Bethesda 5:1-15 5000 gevoed :1-14 Jezus wandelt op het water :16-25 De blindgeborene :1-41 Lazarus opgewekt uit de dood 11:1-46 De wonderlijke visvangst 21:1-14

4 Water wordt wijn

5 En op de derde dag….

6 En op de derde dag…..(2:1) Dag 1 : het getuigenis van Johannes (1:19-28) -> aan die van Sanhedrin: de Komende Heer Dag 2 : ‘de volgende dag’ (1:29-34) getuigenis aan allen die luisterden: het Lam, de zoon van God Dag 3 : ‘de volgende dag’ (1:35-42) getuigenis over het Lam van God, met Andreas: de Messias Dag 4 : ‘de volgende dag’ (1:44-51) getuigenis over Hem van wie Mozes schreef: de zoon van God en zoon van Adam, de koning van Israël

7 Een bruiloft geschiedde op de derde dag

8 De derde dag is de zevende dag!
Kom, laten wij terugkeren naar Jahweh, want Hij heeft verscheurd, maar Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, maar Hij zal ons verbinden. Na twee dagen zal Hij ons levend maken, op de derde dag zal Hij ons doen opstaan. Dan zullen wij voor Zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen, wij zullen ernaar jagen Jahweh te kennen! Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Ja, Hij komt naar ons toe als de regen, als late regen, die het land nat maakt. Wat zal Ik u doen, Efraïm? Wat zal Ik u doen, Juda? Uw goedertierenheid is als een morgenwolk, als dauw die vroeg optrekt en weggaat Hosea 6:1-4

9 De derde/zevende dag is de bruiloft van Jahweh met Israël; vervulling van de beloften in het nieuwe verbond

10

11 קנה Kana in Galilea

12 קנה Kana – Kaïn : verwerven,bezit קנא IJveren, jaloers, naijver

13 Galilea van de heidenen Jesaja 8:23

14 …en de moeder van Jezus was daar

15 Uitgenodigd = geroepen (kaleo)
En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd, en Zijn discipelen (6?). Uitgenodigd = geroepen (kaleo)

16 Bruiloft was in Kana Het nieuwe verbond Hij, Messias Jezus verwerft Israël en het koninkrijk Jesaja 62: 3,5

17 En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen Hem: Zij hebben geen wijn (meer). En toen de wijn ontbrak…

18 de wijn , de vreugde, het was niet onder het oude verbond…

19 Wat is het voor mij en voor jou, vrouw!
Een Hebreeuwse manier van aanspreken, o.a in 2 Samuël 16:10

20 Mijn uur is nog niet gekomen…
De tijd van de Vader

21 Mijn uur is nog niet gekomen… (2:4)
Mijn tijd is nog niet gekomen (7:6) Mijn tijd is nog niet vervuld… (7:8) Zijn uur was nog niet gekomen… (7:30) Zijn uur was nog niet gekomen… (8:20) Het uur is gekomen… (12:23) Jezus wist, dat zijn uur gekomen was (13:1) ‘Vader, het uur is gekomen’…. (17:1)

22 Wat Hij u ook zegt, doe het! (2:5)

23

24 En daar waren zes stenen watervaten, liggend, volgens de reiniging van de Joden, elk met een inhoud van twee of drie metreten.

25 Vaten werden tot boven toe gevuld met water

26 Mens wordt met het woord van God gevuld  leven!

27 Water bleek in goede wijn veranderd!
Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier. Johannes 15:1

28 u hebt de goede wijn tot nu bewaard… op deze bruiloft: wie is de ceremoniemeester? wie is de bruidegom? wie is de bruid?

29 …de tekenen, te Kana in Galilea, en Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard… (vers 11)

30 Zijn heerlijkheid is in de opstanding uit de doden:
Water (verandert in)  wijn Oude schepping  nieuwe schepping Woord  nieuw, eonisch leven Oude verbond  nieuwe verbond

31 beginsel van de tekenen, vers 11:
Betekenis is de opstanding van Christus; zijn heerlijkheid.


Download ppt "Wat is de bedoeling van Johannes?"

Verwante presentaties


Ads door Google