De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! Mijn ziel dorst naar God, naar den levenden God.” (Psalm 42:1-2)

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! Mijn ziel dorst naar God, naar den levenden God.” (Psalm 42:1-2)"— Transcript van de presentatie:

1

2

3 “Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! Mijn ziel dorst naar God, naar den levenden God.” (Psalm 42:1-2)

4 Gelukkig ben jij als je zo’n dorst hebt naar God

5 Johannes 7:28-44

6

7 “Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen zijner discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam.” (Joh.20:30-31).

8 Het badwater van Siloam

9

10

11 “Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils
“Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils.” (Jesaja 12:3)

12 “Och Here, geef toch heil, och Here, geef toch voorspoed
“Och Here, geef toch heil, och Here, geef toch voorspoed!” (Psalm 118:25)

13 Komen tot Jezus De oproep om te komen tot Jezus
De voorwaarde voor het komen tot Jezus De noodzaak tot het komen tot Jezus Het gevolg van het komen tot Jezus

14 Komen tot Jezus De oproep om te komen tot Jezus
De voorwaarde voor het komen tot Jezus De noodzaak tot het komen tot Jezus Het gevolg van het komen tot Jezus

15 De oproep om te komen tot Jezus
Het belang van de oproep: Jezus stond en riep

16 “Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan;maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.” (Mattheüs 7:13-14)

17 Komen tot Jezus De oproep om te komen tot Jezus
De voorwaarde voor het komen tot Jezus De noodzaak tot het komen tot Jezus Het gevolg van het komen tot Jezus

18 De voorwaarde voor het komen tot Jezus
“Indien iemand dorst heeft”

19 Masada Slangenpad

20

21 “Wij zijn allen geworden als een onreine, al onze gerechtigheden als een bezoedeld kleed.”
(Jesaja 64:6)

22 “Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.” (Mattheüs 5:6)

23 Komen tot Jezus De oproep om te komen tot Jezus
De voorwaarde voor het komen tot Jezus De noodzaak tot het komen tot Jezus Het gevolg van het komen tot Jezus

24 De noodzaak tot het komen tot Jezus
“Hij kome tot Mij” “Jezus neemt de zondaars aan; roep dit troostwoord toe aan allen.”

25

26 “En de Geest en de bruid zeggen: Kom. En wie het hoort, zegge: Kom
“En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.” (Op.22:17).

27 De noodzaak tot het komen tot Jezus
“Hij kome tot Mij” “Jezus neemt de zondaars aan; roep dit troostwoord toe aan allen.” “En drinke”

28 O God, mijn zonden, mijn zonden
Maarten Luther O God, mijn zonden, mijn zonden

29 De rechtvaardige zal uit geloof leven

30 De noodzaak tot het komen tot Jezus
“Indien iemand dorst heeft” “Hij kome tot Mij” “En drinke” “Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt” Geloven in Jezus als de Zoon van God Erkennen van Jezus als Heer van je leven

31 Komen tot Jezus De oproep om te komen tot Jezus
De voorwaarde voor het komen tot Jezus De noodzaak tot het komen tot Jezus Het gevolg van het komen tot Jezus

32 Het gevolg van het komen tot Jezus
Stromen van levend water Niet éénmalig, maar steeds opnieuw

33 Gezegend ben je als je dorst hebt, tot Jezus komt en drinkt en in Hem gelooft.

34


Download ppt "“Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! Mijn ziel dorst naar God, naar den levenden God.” (Psalm 42:1-2)"

Verwante presentaties


Ads door Google