De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mattheüs: Jezus de Zoon van Abraham, van David Marcus: Jezus de dienstknecht, de obed-JHWH Lucas: Jezus is de Zoon van Adam Johannes: Jezus is de Zoon.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mattheüs: Jezus de Zoon van Abraham, van David Marcus: Jezus de dienstknecht, de obed-JHWH Lucas: Jezus is de Zoon van Adam Johannes: Jezus is de Zoon."— Transcript van de presentatie:

1 Mattheüs: Jezus de Zoon van Abraham, van David Marcus: Jezus de dienstknecht, de obed-JHWH Lucas: Jezus is de Zoon van Adam Johannes: Jezus is de Zoon van God  het Woord werd vlees

2 Wat wil Johannes zeggen? Jezus nu heeft ….veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, gelovend, het leven zult hebben in zijn Naam. Johannes 20:30,31

3 8 wondertekenen in Johannes: 1. Water wordt wijn 2:1-11 2. Zoon van de koninklijke 4:43-54 3. Kreupele man in Bethesda 5:1-15 4. 5000 gevoed 6:1-14 5. Jezus wandelt op het water 6:16-25 6. De blindgeborene 9:1-41 7. Lazarus opgewekt uit de dood 11:1-46 8. De wonderlijke visvangst 21:1-14

4 En na die twee dagen..

5 en na die twee dagen…..(4:43) en op de derde dag……(2:1) …en dat Hij opgewekt is op de derde dag…. (1 Corinthiërs 15:3)

6 ..….vertrok Hij vandaar...... -uit Samaria-

7

8 Judea Samaria 2 dagen – 2000 jaar Galilea

9

10 Want Jezus heeft zelf getuigd dat een profeet in zijn eigen vaderstad geen eer ontvangt (vers 44)  Mattheüs 13:57 (ongeloof)

11 Galilea van de heidenen Jesaja 8:23

12 Toen Hij dan in Galilea kwam, ontvingen de Galileeërs Hem, omdat zij alles gezien hadden wat Hij in Jeruzalem gedaan had op het feest; want ook zijzelf waren naar het feest gegaan.

13 Kana

14 46. Jezus dan kwam opnieuw te Kana in Galilea, waar Hij van water wijn gemaakt had. קנה Kana גְּלִ ֖ יל Galilea Kana – Kaïn : verwerven,bezit

15 46 en er was een zekere koninklijke, van wie de zoon ziek was in Kapernaüm. centurion

16 vader en zoon zoon is zwak – de nood in het leven van die vader

17 zoon was in Kapernaüm kaper = kaphar = bescherming naüm = nacham = troost, vertroosting

18 47. Toen deze hoorde dat Jezus uit Judea in Galilea was gekomen, ging hij naar Hem toe en vroeg Hem te komen (lett: af te dalen) en zijn zoon gezond te maken, want hij lag op sterven. zoon van de koninklijke: beeld van Israël

19 Ziekte, sterven, kwaad: uiteindelijk tot eer van God

20 48. Jezus dan zei tegen hem: Als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u beslist niet geloven.

21 49. Heer! Daal af! voordat mijn kleine jongen sterft!

22 Kapernaüm

23 50. Jezus zei tegen hem: Ga heen, uw zoon leeft. En de man geloofde het woord dat Jezus tegen hem zei, en ging heen...en hij geloofde, hijzelf en zijn hele huis…(53)

24 51. …uw jongen leeft!

25 52 Hij informeerde dan bij hen naar het uur waarop de beterschap was ingetreden. En zij zeiden tegen hem: Gisteren op het zevende uur heeft de koorts van hem afgelaten. 53 De vader dan zag in dat het op dat uur was waarop Jezus tegen hem gezegd had: uw zoon leeft.

26 Op het 7 e uur - rust 7 e : God stopte met Zijn werk

27 de Heer genas door Zijn woord en op afstand : honing – 7 e vrucht de koninklijke en zijn zoon leefden door Zijn woord en Zijn genade.

28 Zijn heerlijkheid is in de opstanding uit de doden: De zoon was ziek en zwak  leeft Oude verbond  nieuwe verbond Oude schepping  nieuwe schepping Woord  nieuw, eonisch leven

29 het tweede teken, vers 54: de werken die Hij doet; Zijn Vaders heerlijkheid.


Download ppt "Mattheüs: Jezus de Zoon van Abraham, van David Marcus: Jezus de dienstknecht, de obed-JHWH Lucas: Jezus is de Zoon van Adam Johannes: Jezus is de Zoon."

Verwante presentaties


Ads door Google