De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Corinthiërs 3:10-15 de bema van God en Christus: Beoordeling van de werken van de gelovigen van het lichaam van Christus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Corinthiërs 3:10-15 de bema van God en Christus: Beoordeling van de werken van de gelovigen van het lichaam van Christus."— Transcript van de presentatie:

1 1 Corinthiërs 3:10-15 de bema van God en Christus: Beoordeling van de werken van de gelovigen van het lichaam van Christus

2 De dag, die in vuur verschijnt

3 BOUWEN AAN GODS BOUWWERK

4 Fundament: Jezus Christus

5 Bouwmaterialen

6 Goud, zilver en kostbare stenen

7 Hout, gras en stro

8 De dag, die in vuur verschijnt

9 32 Toen de Israëlieten in de woestijn waren, vonden zij een man die houten sprokkelde op de sabbatdag. 33 En zij die hem aantroffen terwijl hij hout verzamelde, brachten hem naar Mozes en naar Aäron, en naar heel de gemeenschap. 34 Zij namen hem in hechtenis, want er was nog geen beslissing genomen wat met hem gedaan moest worden. 35 Toen zei Jahweh tegen Mozes: Die man moet gedood worden, ja dood. Heel de gemeenschap moet hem met stenen werpen buiten het kamp. 36 Toen bracht heel de gemeenschap hem weg tot buiten het kamp, en zij wierpen hem met stenen, zodat hij stierf,zoals Jahweh Mozes geboden had. Numeri 15:32-36

10 Want de Thora, hebbend een schaduw van de toekomstige goederen, en niet zelf het beeld van de dingen… Hebreeën 10:1

11 Waarom zo’n zware straf? 8 Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. 9 Zes dagen zult u dienen en al uw werk doen, 10 maar de zevende dag is de sabbat van Jahweh, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. 11 Want in zes dagen maakt Jahweh de hemel en de aarde, de zee, en al wat erin is, en Hij stopt op de zevende dag. Daarom zegende Jahweh de sabbatdag, en heiligt die.

12 Hout… gras en stro…. Toen liet Mozes heel de gemeenschap van de zonen van Israël bijeenkomen en hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Jahweh geboden heeft om ze te doen: Zes dagen moet er werk verricht worden, maar de zevende dag moet heilig voor u zijn, een sabbat, een dag van volledige rust, voor Jahweh. Ieder die op die dag werk verricht, moet gedood worden. Exodus 35:1,2

13 sabbat ‘dan zult u geen enkel werk doen’ ‘een dag van volledige rust, voor Jahweh’

14 hout verzamelen werken van de mens

15 Sabbat: 7 e dag het Messiaanse rijk; rust, geen werken; geen manna verzamelen

16 Gelovige leeft in rust: Sabbat: een type! Leven uit de beloften van God.

17 Man die hout verzamelde op sabbat zelf aan de slag gaan met eigen werken

18 Zeg mij, jullie die onder de Thora willen zijn, horen jullie de Thora niet? ….. Welke dingen zijn, die andere beduiding hebben….. Galaten 4:21,23 Sarai Hagar Izaäk Ismaël

19 Geloof werken Zij zeiden dan tegen Hem: Wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten? Johannes 6:28

20 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Dit is het werk van God: dat u gelooft nb in Hem die Hij gezonden heeft, diegene! Johannes 6:29

21 Wij gaan in in de rust van het geloof!

22 Adam Romeinen 3 AbrahamRomeinen 4 DavidRomeinen 4 Leefden op de beloften van God

23 Israëls herstel  op de 7 e (ook de 3 e ) ingaan in de rust van het geloof in: Messiaanse rijk Dag van Jahweh Het koninkrijk

24 13 …ieders werk zal openbaar worden. ……en hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. 14 als iemands werk zal blijven dat hij erop gebouwd heeft, zal hij loon ontvangen. 15 Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden.

25 Stro: tichelstenen bakken Gras: vlees Hout: eigen werken

26 Kostbare stenen: geloofswerken Zilver: Hij betaalde Goud: Zijn werk

27 Werk van het geloof: Thessalonicenzen! - de levende en ware God dienen - Zijn Zoon uit de hemelen te ver- wachten


Download ppt "1 Corinthiërs 3:10-15 de bema van God en Christus: Beoordeling van de werken van de gelovigen van het lichaam van Christus."

Verwante presentaties


Ads door Google