De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in de samenkomst. 1 Johannes 3 1 Johannes 3 13. Verwondert u niet, mijn broeders, zo u de wereld broeders, zo u de wereld haat. haat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in de samenkomst. 1 Johannes 3 1 Johannes 3 13. Verwondert u niet, mijn broeders, zo u de wereld broeders, zo u de wereld haat. haat."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in de samenkomst

2

3 1 Johannes 3 1 Johannes 3 13. Verwondert u niet, mijn broeders, zo u de wereld broeders, zo u de wereld haat. haat.

4 14. Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben; die zijn de broeders liefhebben; die zijn broeder niet liefheeft, blijft in de broeder niet liefheeft, blijft in de dood. dood. 15. Een ieder, die zijn broeder haat is een moordenaar; en u weet, dat een moordenaar; en u weet, dat geen moordenaar eeuwig leven geen moordenaar eeuwig leven blijvend in zich heeft. blijvend in zich heeft.

5 16. Hieraan hebben wij de Liefde leren kennen, dat Hij Liefde leren kennen, dat Hij (Jezus) Zijn leven voor ons (Jezus) Zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten. ons leven in te zetten.

6 17. Zo wie nu het goed der wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben, en sluit zijn hart toe voor hebben, en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de Liefde van God in hem, hoe blijft de Liefde van God in hem ? hem ? 18. Mijn kinderen, laat ons niet liefhebben met het woord of met liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in de tong, maar met de daad en in waarheid. waarheid.

7 19. En hieraan kennen wij, dat wij uit de waarheid zijn, en wij zullen onze de waarheid zijn, en wij zullen onze harten zekerheid geven voor Hem. harten zekerheid geven voor Hem. 20. Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan veroordeelt, God is meerder dan ons hart, en Hij kent alle dingen. ons hart, en Hij kent alle dingen.

8 21. Geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tegenover God; 22. En zo wat wij bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij ons aan Zijn geboden houden, en doen wat welgevallig is voor Hem. Geliefden

9 23. En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus, en elkaar Jezus Christus, en elkaar liefhebben, zoals Hij ons geboden liefhebben, zoals Hij ons geboden heeft. heeft. 24. En die Zijn geboden houdt, blijft in Hem, en Hij in hem. Hem, en Hij in hem. En hieraan weten wij, dat Hij in ons En hieraan weten wij, dat Hij in ons blijft, namelijk aan de Geest, Die Hij ons blijft, namelijk aan de Geest, Die Hij ons gegeven heeft. gegeven heeft.

10


Download ppt "Welkom in de samenkomst. 1 Johannes 3 1 Johannes 3 13. Verwondert u niet, mijn broeders, zo u de wereld broeders, zo u de wereld haat. haat."

Verwante presentaties


Ads door Google