De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Genesis 3: 3 maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Genesis 3: 3 maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders."— Transcript van de presentatie:

1 Genesis 3: 3 maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven. 4 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven

2 Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven;

3 DOOD is overwonnen!!

4  Nu, wat de gemeente betreft: wij reizen naar een land van onsterfelijkheid, een land waar geen dood is, een land waar de dood is opgeheven; en wij hadden een grote Verlosser in ons kamp, Jezus, wat betekent : “Jehova verlosser, geliefde.” En Hij stak de Jordaan van de dood over het andere land in en kwam terug en bracht het bewijs dat wij na de dood leven. Amen! Dus wat kan de dood doen?

5 1 Johannes 3: 14 Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben. Wie niet liefheeft, blijft in de dood. 15 Een ieder, die zijn broeder haat, is een mensenmoorder en gij weet, dat geen mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich heeft.

6 1 Corinthe 15: 55 Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?

7 Prikkel{{ ANGEL}} 2759 ‘kentron, van kenteo (prikkelen) angel, als die van bijen, schorpioenen. Omdat dieren verwonden met hun angel, soms zelfs dood veroorzaken, beschrijft Paulus zo de dood, gepersonificeerd in de angel, d.w.z. een dodelijk wapen

8 1 Corinthiërs 2: 8 En geen van de beheersers dezer eeuw heeft van haar geweten, want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben.

9  Maar toen dood God ontmoette, verloor de dood zijn angel. En nu, dood heeft geen angel meer. Het kan zoemen en geluid maken en zeggen: Ik zal je pakken. Ik zal je doden. Ik zal dit of dat doen. Maar het heeft geen angel. Het verloor het ginder op Calvarie.

10 De dood van de Heere Jezus was de dood van de dood.

11 Openbaringen 1: 17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, 18 en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.


Download ppt "Genesis 3: 3 maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders."

Verwante presentaties


Ads door Google