De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

de bloeiende staf van Aäron

Verwante presentaties


Presentatie over: "de bloeiende staf van Aäron"— Transcript van de presentatie:

1 de bloeiende staf van Aäron
Numeri 17 1

2 een embleem van staan en opstaan
de staf... een embleem van staan en opstaan 2

3 Jakob doorwaad de Jordaan met z’n staf; Gen3210
de staf in de Bijbel... Jakob doorwaad de Jordaan met z’n staf; Gen3210 Jakob leunt op z’n staf en profeteert over de toekomst; Hebr.1121 Mozes houdt z’n staf omhoog en Israël wint van Amalek; Ex.179 3

4 4 Zelfs al ga ik door een dal van schaduw des doods, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en UW STAF, die vertroosten mij. Psalm 23 4

5 1 De HERE sprak tot Mozes: 2 Spreek tot de Israëlieten en neem van hen voor elke stam één staf van al hun vorsten, naar hun stammen twaalf staven; ieders naam zult gij op zijn staf schrijven; 5

6 3 maar de naam van Aäron zult gij op de staf van Levi schrijven, want één staf dient voor het hoofd van hun stam. 6

7 4 Dan zult gij deze nederleggen in de tent der samenkomst vóór de getuigenis, waar Ik met u pleeg samen te komen. 7

8 5 En de man die Ik verkies, diens staf zal bloeien, zo zal Ik het gemor, waarmee de Israëlieten tegen u morren, tot zwijgen brengen, zodat Ik het niet meer hoor. 8

9 6 Nadat nu Mozes tot de Israëlieten gesproken had, gaven al hun vorsten hem voor iedere vorst één staf, naar hun stammen twaalf staven... 9

10 6 ... en de staf van Aäron was onder hun staven.
Aarons staf wordt levende slang Ex.88 10

11 6 ... en de staf van Aäron was onder hun staven.
Aarons staf wordt tegen de rots geslagen zodat het levend water voortbracht Ex.175 11

12 7 Mozes nu legde de staven neer vóór het aangezicht des HEREN in de tent der getuigenis.
12

13 8 Toen Mozes de volgende dag de tent der getuigenis binnenging, zie, de staf van Aäron, voor het huis van Levi, bloeide; hij had bloesem voortgebracht, bloemen gedragen en amandelen doen rijpen. 13

14 11 En het woord des HEREN kwam tot mij: Wat ziet gij, Jeremia
11 En het woord des HEREN kwam tot mij: Wat ziet gij, Jeremia? Toen zeide ik: Ik zie een amandeltwijg. 12 Daarop zeide de HERE tot mij: Gij hebt goed gezien, want Ik waak over mijn woord om dat te doen. Jeremia 1 14

15 9 Toen Mozes al de staven van vóór het aangezicht des HEREN tot al de Israëlieten naar buiten bracht, zagen zij het en namen ieder zijn staf. 15

16 10 En de HERE zeide tot Mozes: Breng de staf van Aäron terug vóór de getuigenis, om bewaard te worden tot een teken voor de wederspannigen, zodat gij aan hun gemor een einde maakt en Ik het niet meer hoor, opdat zij niet sterven. 16

17 11 En Mozes deed het: zoals de HERE hem geboden had, deed hij...
17

18 18

19 19

20 1 God wijst de hogepriester van Zijn keuze aan door leven uit de dood voort te brengen 20

21 2 de staf die amandelbloesem voortbracht, spreekt van Hem die als Eersteling uit de doden ontwaakte 21

22 3 “de bloeiende staf” is gedurende de nacht, verborgen in het hemels heiligdom 22

23 4 Israël zal pas worden overtuigd als “de bloeiende staf”, bij het aanbreken van de nieuwe dag, uit het hemels heiligdom zal komen 23


Download ppt "de bloeiende staf van Aäron"

Verwante presentaties


Ads door Google