De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thema najaar 2012. Face t0 face - 2 Hebr. 12: 18- 21 Want gij zijt niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thema najaar 2012. Face t0 face - 2 Hebr. 12: 18- 21 Want gij zijt niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind,"— Transcript van de presentatie:

1 Thema najaar 2012

2 Face t0 face - 2 Hebr. 12: 18- 21 Want gij zijt niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, tot het geklank van een bazuin en tot het geluid van een stem, bij het horen waarvan zij verzochten, dat niet verder tot hen gesproken werd; want zij konden dit bevel niet dragen: Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het worden gestenigd. En zó ontzaglijk was het verschijnsel, dat Mozes zei: Ik ben enkel vreze en beving.

3

4 Face t0 face - 2 Ex. 33:20 Hij zei: Gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal Mij zien en leven. De HERE zei: Zie, bij Mij is een plaats, waar gij op de rots kunt staan; wanneer mijn heerlijkheid voorbijgaat, zal Ik u in de rotsholte zetten en u met mijn hand bedekken, totdat Ik ben voorbijgegaan. Dan zal Ik mijn hand wegnemen en gij zult Mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden.

5 Face t0 face - 2 Ex. 34:29-35 Toen Mozes van de berg Sinai afdaalde … wist hij niet, dat de huid van zijn gelaat straalde, doordat hij met Hem gesproken had. Toen Aäron en al de Israëlieten Mozes zagen, zie, de huid van zijn gelaat straalde, en zij durfden hem niet naderen … Toen Mozes geëindigd had met hen te spreken, deed hij een doek voor zijn gelaat. Maar wanneer Mozes kwam voor het aangezicht des HEREN, om met Hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij naar buiten ging; …

6 Face t0 face - 2 Hoe haalt iemand het in zijn hoofd om te naderen? • Wie wil er door de bliksem geraakt worden • Wie trotseert de donder? Joh. 12:28-30 Toen kwam een stem uit de hemel: ‘Ik heb hem verheerlijkt, en Ik zal hem nogmaals verheerlijken!’ De schare dan, die daar stond en toehoorde zei dat er een donderslag geweest was; … Jezus zei: Niet om Mij is die stem er geweest, maar om u.

7 Face t0 face - 2 Paradigma: God is goed! • Wat is ‘goed’ precies? – Goed heeft kwantiteit en een kwaliteit – Stelling: 2 x 100% • Wat gebeurt er als je ‘altijd’ toevoegt? 1 Joh. 1:5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben … : God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. = God is goed en in Hem is in het geheel geen kwaad?!

8 Face t0 face - 2 Met dat paradigma • Liep Mozes de wolk in en kwam hij stralend terug … • Kun jij God tegemoet treden en zul je stralen! 2 Cor.3: 17-18 En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.

9 Face t0 face - 2 GOD IS ALTIJD GOD! • Durf je dat als uitgangspunt te nemen? • Welke twijfels komen er op je af? Waar komen die vandaan? (Berusten ze op waarheid of op ervaringen met mensen?) Ef. 4:21-24 Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, … de oude mens aflegt, … dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.

10


Download ppt "Thema najaar 2012. Face t0 face - 2 Hebr. 12: 18- 21 Want gij zijt niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind,"

Verwante presentaties


Ads door Google