De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

… en wat wil Jezus van jou?

Verwante presentaties


Presentatie over: "… en wat wil Jezus van jou?"— Transcript van de presentatie:

1 … en wat wil Jezus van jou?
Wat wil jij van Jezus… … en wat wil Jezus van jou?

2 Een open deur… Twee blinden, die aan de weg zaten, riepen, toen zij hoorden dat Jezus voorbijging: ‘Here, heb medelijden met ons, Zoon van David!’ En de schare bestrafte hen, dat zij zwijgen zouden. Maar zij riepen nog meer: ‘Here, heb medelijden met ons, Zoon van David!’ En Jezus stond stil, riep hen en zei: Wat wil je, dat Ik doen zal? Zij zeiden: Here, dat onze ogen geopend worden. Jezus werd met ontferming bewogen en raakte hun ogen aan, en terstond werden zij ziende en zij volgden Hem. Mattheus 20:29-34

3

4 Open deuren… En daar (in Betesda) was een man, die al achtendertig jaar lang ziek geweest was. Hem zag Jezus liggen en omdat Hij wist, dat hij daar al lange tijd was, zei Hij: Wil je gezond worden? De zieke antwoordde Hem: Here, ik heb geen mens om mij, zodra er beweging komt in het water, in het bad te werpen; en terwijl ik onderweg ben, daalt een ander vóór mij af. Jezus zei: Sta op, neem uw matras op en wandel. En terstond werd de man gezond … Johannes 5:5-9

5

6

7 Wat wil Jezus? Jacobus 4:2-3 Het wonder en het leven erna …
Gezond worden of gezond zijn Het wonder is een middel tot een doel Het doel is LEVEN Gij hebt niets, omdat gij niet bidt. (Of,) gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt… Jacobus 4:2-3 Niets hebben als je niets vraagt Wat is goed bidden?

8

9 Gave en gever 17: En toen Hij een zeker dorp binnenging, kwamen Hem tien melaatse mannen tegemoet, die op een afstand bleven staan. En zij verhieven hun stem en zeiden: Jezus, Meester, heb medelijden met ons! En Hij zag hen aan en zei tot hen: Ga, toont u aan de priesters. En het geschiedde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden. En één van hen keerde terug, toen hij zag, dat hij genezen was, met luider stem God verheerlijkende … En Jezus zei: Zijn niet alle tien rein geworden? … En Hij zei: Sta op, ga heen, uw geloof heeft u behouden (gesozo-ed).

10 Wat wil Jezus? Als jij langs de weg bij Jericho zit …
Hoe hard zou je schreeuwen Wil je echt dat Jezus stopt? Als jij de man / vrouw bij Betesda zou zijn … Wat is je antwoord op Jezus vraag? Welke bezwaren klinken er uit jouw mond? Leven met de gave én de Gever…

11 Hebreeen 12:2 Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. de vreugde, welke vóór Hem lag… Jouw en mijn redding Ons leven met de Vader Het gelukkig zijn in vergevening

12


Download ppt "… en wat wil Jezus van jou?"

Verwante presentaties


Ads door Google