De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deze presentatie bevat beelden van de kruisiging, Van de Here Jezus Christus. De beelden kunnen erg schokkend zijn voor gevoelige kijkers. Deze presentatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deze presentatie bevat beelden van de kruisiging, Van de Here Jezus Christus. De beelden kunnen erg schokkend zijn voor gevoelige kijkers. Deze presentatie."— Transcript van de presentatie:

1

2 Deze presentatie bevat beelden van de kruisiging, Van de Here Jezus Christus. De beelden kunnen erg schokkend zijn voor gevoelige kijkers. Deze presentatie geeft u een indruk van het lijden en sterven van de Here Jezus en is gemaakt opdat u zult geloven dat Jezus is de Christus, de Heiland der Wereld en door geloof in zijn Naam eeuwig leven ontvangen zult. Voor verdere Informatie verwijs ik naar mijn Homepage Http://www.waterdeslevens.nl De presentatie loopt automatisch. Zet tevens uw luidsprekers aan

3

4

5

6 En Hij zeide: Abba, Vader! alle dingen zijn U mogelijk; neem dezen drinkbeker van Mij weg, doch niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt. Mar 14:36

7 Jezus gebonden hebbende, brachten zij Hem heen, en gaven Hem aan Pilatus over. Markus 15,1

8 En zij dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbijging, komende van den akker, den vader van Alexander en Rufus, dat hij Zijn kruis droeg. En zij brachten Hem tot de plaats Golgotha, hetwelk is, overgezet zijnde, Hoofdschedelplaats. Mar 15:21,22

9 Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechter hand des troons van God. Heb 12:2

10 Gij dochters van Jeruzalem! weent niet over Mij, maar weent over uzelven, en over uw kinderen. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden ? Uit Luk 23:28-31

11 Dit deed ik voor jou! J ezus C hristus, het Lam van God

12 En zij kruisigden met Hem twee moordenaars, een aan Zijn rechter-,en een aan Zijn linker zijde. Mar 15:27

13 Jezus nu, ziende Zijn moeder, en den discipel, dien Hij liefhad, daarbij staande, zeide tot Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. Daarna zeide Hij tot den discipel: Zie, uw moeder. Joh 19: 26,27

14 Want honden hebben mij omsingeld; een vergadering van boosdoeners heeft mij omgeven; zij hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Psalm 22:16 (22:17)

15 Daar stond dan een vat vol ediks, en zij vulden een spons met edik, en omlegden ze met hysop, en brachten ze aan Zijn mond. Joh 19:29

16 Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En het hoofd buigende, gaf den geest. Joh 19:30

17 En het was omtrent de zesde ure, en er werd duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe. En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. Luk 23: 44,45

18 En er was ook een opschrift boven Hem geschreven, met Griekse, en Romeinse en Hebreeuwse letters: DEZE IS DE KONING DER JODEN. Lukas 23:38

19 Jozef van Arimathea (die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vreze der Joden), bad Pilatus, dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen; en Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. Joh 19:38

20 Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechter hand des troons van God. Hebreeën 12,2

21 Deze presentatie werd u aangeboden door : Water des Levens DEze serie wordt vervolgd want HIJ IS OPGESTAAN en LEEFT ! Http://www.waterdeslevens.nl


Download ppt "Deze presentatie bevat beelden van de kruisiging, Van de Here Jezus Christus. De beelden kunnen erg schokkend zijn voor gevoelige kijkers. Deze presentatie."

Verwante presentaties


Ads door Google