De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Water, schapen en vrouwen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Water, schapen en vrouwen"— Transcript van de presentatie:

1 Water, schapen en vrouwen
Jacob’s ideetje

2

3

4

5 Genesis 29 15 En Laban zeide tot Jakob: Zoudt gij, omdat gij mijn bloedverwant zijt, mij dienen om niet? Zeg mij, wat uw loon moet zijn. 18 En Jakob had Rachel lief. Daarom zeide hij: Ik wil u zeven jaren dienen om uw jongste dochter Rachel.

6

7 Genesis 29 20 Derhalve diende Jakob zeven jaren om Rachel, en die waren in zijn ogen als enkele dagen, omdat hij haar liefhad. 21 Daarna zeide Jakob tot Laban: Geef mij mijn vrouw, want mijn tijd is om, opdat ik tot haar kome. 25 Maar des morgens, zie, het was Lea. Toen zeide hij tot Laban: Wat hebt gij mij daar gedaan? Heb ik niet om Rachel bij u gediend, waarom hebt gij mij dan bedrogen? 26 Daarop zeide Laban: Zo doet men niet hier ter plaatse, dat men de jongste ten huwelijk geeft voor de eerstgeborene.

8

9 Genesis 29 15 En Laban zeide tot Jakob: Zoudt gij, omdat gij mijn bloedverwant zijt, mij dienen om niet? Zeg mij, wat uw loon moet zijn. 16 Nu had Laban twee dochters; de oudste heette Lea en de jongste Rachel. 17 Lea’s ogen waren flets, maar Rachel was schoon van gestalte en schoon van uiterlijk. 18 En Jakob had Rachel lief. Daarom zeide hij: Ik wil u zeven jaren dienen om uw jongste dochter Rachel.

10

11 Genesis 29 27 Breng de bruiloftsweek met deze ten einde, dan zal u ook de andere gegeven worden voor de dienst, waarmede gij nog eens zeven jaren bij mij dienen zult. 28 En Jakob deed zo; Hij bracht de bruiloftsweek met haar ten einde; daarop gaf hij hem zijn dochter Rachel tot vrouw.

12 Genesis 30 26 Geef [mij] mijn vrouwen en kinderen, om wie ik u gediend heb, opdat ik moge heengaan, want gij weet welke diensten ik voor u verricht heb. 28 Daarop zei Laban : Bepaal, wat uw loon bij mij zal zijn; en ik zal het geven. 32 Ik zal heden door al uw kleinvee gaan en daaruit elk gespikkeld en gevlekt stuk kleinvee afzonderen; elk zwart stuk onder de schapen, en wat gevlekt en gespikkeld is onder de geiten, dat zal mijn loon zijn.

13

14

15 1 Johannes 3 1 Zie, wat een liefde de Vader ons heeft gegeven, dat wij kinderen van Gods genoemd worden, en wij zijn het ook… 2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet openbaar, wat wij zullen zijn; maar wij weten, dat, als Hij geopenbaard zal zijn, wij aan Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien, zoals Hij is.

16

17

18

19 1 Johannes 3 1 Zie, wat een liefde de Vader ons heeft gegeven, dat wij kinderen van Gods genoemd worden, en wij zijn het ook… 2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet openbaar, wat wij zullen zijn; maar wij weten, dat, als Hij geopenbaard zal zijn, wij aan Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien, zoals Hij is. 3 En iedereen, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.

20 Drie punten De spiegel van het water Het vuil op je gezicht
De foto onder water Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet openbaar, wat wij zullen zijn; maar wij weten, dat, als Hij geopenbaard zal zijn, wij aan Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien, zoals Hij is. En nu die vrouwen nog...

21


Download ppt "Water, schapen en vrouwen"

Verwante presentaties


Ads door Google