De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Samuël 16:1-13 Samuël zalft David

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Samuël 16:1-13 Samuël zalft David"— Transcript van de presentatie:

1 1 Samuël 16:1-13 Samuël zalft David

2 1 en 2 Samuël: Regering door richters (1 Sam. 1:1-7:17)
Regering door koningen (1 Sam.8:1-2 Sam.24:25)

3 Regering door koningen:
Koning Saul (1 Sam.8:1-2 Sam.1:27) Koning David (2 Sam.2:1-24:25)

4 Koning David (2 Sam.2:1-24:25) Koninkrijk verdeeld (2 Sam.2:1-4:12)
Koninkrijk verenigd (2 Sam.5:1-24:25)

5 1. Toen zei Jahweh tegen Samuël: Hoe lang rouwt u om Saul,
die Ík immers verworpen heb, van het regeren over Israël zal zijn? 

6  Ik heb er berouw over dat Ik Saul tot koning aangesteld heb, omdat hij zich van achter Mij afgekeerd heeft en Mijn woorden niet uitgevoerd heeft Sam.15:11

7 Omdat u het woord van Jahweh verworpen hebt, heeft Hij u verworpen, zodat u geen koning zult zijn. 1 Sam.15:23,26

8 1 Samuël 16:1-13 Jahwehs voorziening in David Samuëls aankomst Jahwehs keuze voor David Samuël zalft David

9 1. Vul uw hoorn met olie, en ga; Ik zend u naar Isaï, de Bethlehemiet, want Ik heb een koning voor Mij gezien onder zijn zonen.

10 Dit bevel berust op het besluit van de wachters
en dit verzoek op het woord van de heiligen, opdat de levenden erkennen dat de Allerhoogste autoriteit heeft over het koninkrijk van mensen, en dat geeft aan wie Hij wil, en daarover zelfs de la(a)g(st)e onder de mensen aanstelt Daniël 4:17

11 Menselijke keuze : Saul
(uitbeelding tijd van het oude verbond) Gods keuze : David (uitbeelding tijd van het nieuwe verbond)

12 2. Maar Samuel zei: Hoe kan ik gaan. Saul zal het horen en mij doden
2. Maar Samuel zei: Hoe kan ik gaan? Saul zal het horen en mij doden. Toen zei Jahweh: Neem een kalf van de runderen met u mee en zeg: Ik ben gekomen om Jahweh een offer te brengen.

13 Bethlehem / Koning zalven David type van de Heer Jezus Christus
Samuël Bethlehem / Koning zalven David type van de Heer Jezus Christus (type van aanbreken van het nieuwe)

14 4. En Samuel deed wat Jahweh gesproken had en kwam in Bethlehem.
Toen kwamen de oudsten van de stad hem bevend tegemoet en zeiden: Is uw komst vrede?

15 heilig u en kom met mij naar het offer.
5 Hij zei: vrede; ik ben gekomen om voor Jahweh een offer te brengen; heilig u en kom met mij naar het offer. Hij heiligde Isaï en zijn zonen en nodigde hen uit voor het offer.

16 Isaï en zijn zonen: Eliab = God is mijn Vader Abinadab = mijn vader is edel, grootmoedig Sammah = verbazing Nethaneël = door God geschonken/gegeven Raddai = heersend, dwingen Otsem = driftige; Ik zal hen doen haasten Elihu (?) = Hij is mijn God David = lieflijk, geliefde (1 Kronieken 2:13-15; 27:18; 1 Samuël 17:12)

17 6. En het gebeurde, toen zij kwamen, dat hij
Eliab zag en dacht: deze is vast en zeker voor Jahweh Zijn gezalfde. Eliab = God is mijn Vader

18 Maar Jahweh zei tegen Samuel: Kijk niet naar zijn uiterlijk en niet naar de hoogte van zijn gestalte (statuur), want Ik heb hem verworpen.

19 Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is,  en Jahweh ziet het hart. (1 Samuël 16:7)

20 13 Jahweh ziet uit de hemel
en ziet alle mensenzonen. 14 Vanuit Zijn verheven woonplaats aanschouwt Hij alle bewoners van de aarde. 15 Hij vormt hun aller hart; Hij let op al hun daden (Psalm 33)

21 Jahweh ziet het hart Abinadab – Samma - ……. 7 gingen voorbij: ‘Jahweh heeft ook deze niet uitgekozen’ de jongste – weidt de schapen

22 de jongste – was rossig / roodachtig (admni) mooie ogen goede verschijning

23 Dynastie van David- Salomo Rehabeam…. Jezus Christus

24 …maar nu zal uw koningschap geen stand houden
…maar nu zal uw koningschap geen stand houden. Jahweh heeft een man naar Zijn hart voor zich uitgezocht, en Jahweh heeft hem de opdracht gegeven een vorst te zijn over Zijn volk (1 Samuël 13:14)

25 Jahweh zei: Sta op, zalf hem, want dit is hij. ‘Ik ben (het)’

26 Toen nam Samuel de hoorn van olie en zalfde hem te midden van zijn broers hoorn=koningschap olie=de geest, leven zalven=koningschap midden=heerschappij

27 En de geest van Jahweh werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan: begin blijvende koningshuis van David 


Download ppt "1 Samuël 16:1-13 Samuël zalft David"

Verwante presentaties


Ads door Google