De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Preek: Jaap de Schipper.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Preek: Jaap de Schipper."— Transcript van de presentatie:

1 Preek: Jaap de Schipper

2 Preek: Jaap de Schipper

3 Wie weerspiegel jij? Wie zien anderen in jou?

4 Als je hard je best moet doen om op iemand te lijken, lijk je dus niet op hem!

5 Wat is je beeld van God? Wie is God?

6 Hoog, heilig, ver weg. Almachtige onzichtbare. Beetje boos. Soeverein
Hoog, heilig, ver weg? Almachtige onzichtbare? Beetje boos? Soeverein? Rechter?

7 Jezus is HET beeld van God
Jezus is HET beeld van God! 1 Kol 1:15 Hij is het beeld van de onzichtbare God… Kijk dus naar Jezus. Wie Hij is, is God…

8 Hoe ga je meer op Jezus lijken?

9 2 Cor 3:18 En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.

10 Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt. Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart,

11 maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen. De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid. En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Heer, die Geest is.

12 Waarom dan de wet? Romeinen 5:20 Maar de wet is er bijgekomen, zodat de overtreding toenam; waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden, Het einde van jezelf! Stop met proberen.

13 Met Jezus brak een nieuwe tijd aan: Mat 17:1-5 En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jakobus en zijn broeder Johannes mede en Hij leidde hen een hoge berg op, in de eenzaamheid. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht. En zie, hun verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken.

14 Petrus antwoordde en zeide tot Jezus: Here, het is goed, dat wij hier zijn; indien Gij het wilt, zal ik hier drie tenten opslaan, voor U een, en voor Mozes een, en voor Elia een. Terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk, en zie, een stem uit de wolk zei: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem!

15 Wie jij weerspiegelt? Jezus! Buiten je eigen werken om

16 2 Cor 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.!

17 Righteousness imputed! Je dna is aangepast

18 2 Cor 3:18 En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.


Download ppt "Preek: Jaap de Schipper."

Verwante presentaties


Ads door Google