De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jezus onze Hogepriester

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jezus onze Hogepriester"— Transcript van de presentatie:

1 Jezus onze Hogepriester
Teksten: Hebr 4:14 – Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. 16 Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.

2 Hebr ‘Dit is het verbond dat ik na die tijd met het volk van Israël zal sluiten–spreekt de Heer: In hun hart zal ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal ik ze neerschrijven, ‘ 17 en even verder staat er: ‘Aan hun zonden en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken.’ 18 Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig. 19 Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom, 20 omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen. 21 We hebben nu een hogepriester die dienst doet in het huis van God; 22 laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen.

3 Jezus onze Hogepriester
I. JEZUS ONZE HOGEPRIESTER 1: De hogepriester - de titel Jezus is de Christus = de Messias = de Gezalfde Gezalfd tot onze Koning, Profeet en Priester. Koning = onderwerping, heerschappij. Profeet = richting, lessen, correctie/aanwijzing. Priester = middelaar, voorziening

4 Jezus onze Hogepriester
I. JEZUS ONZE HOGEPRIESTER 1: De hogepriester - de titel 2: De hogepriester - de persoon Hebr 1:3 ”In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld…” NBG: “Afstraling van Zijn heerlijkheid en afdruk van Zijn wezen”

5 Jezus onze Hogepriester
I. JEZUS ONZE HOGEPRIESTER 1: De hogepriester - de titel 2: De hogepriester - de persoon 3: De hogepriester – zijn doel God heeft een plan in je leven: jouw roeping a: Hoogste roeping is gemeenschap met Hem b: Jij mag veranderen en meer op Jezus lijken. c: Dus nodigt de Hogepriester je uit. d: en Hij gaat ons voor – wij mogen Hem volgen In de tabernakel: Voorhof -> Heilige -> Heilige der Heilige

6 Jezus onze Hogepriester
II. DE TEMPELGANG Voorhof 1: Brandofferaltaar Joh 1:29 = ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt”

7 Jezus onze Hogepriester
II. DE TEMPELGANG Voorhof 1: Brandofferaltaar 2: Wasbekken Joh 4:14 = maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.

8 Jezus onze Hogepriester
II. DE TEMPELGANG Het Heilige binnen 3: Toonbroden Joh 6:35 = ‘Ik ben het brood dat leven geeft’

9 Jezus onze Hogepriester
II. DE TEMPELGANG Het Heilige binnen 3: Toonbroden 4: Kandelaar Joh 8:12 = ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’

10 Jezus onze Hogepriester
II. DE TEMPELGANG Het Heilige binnen 3: Toonbroden 4: Kandelaar 5: Voorhangsel Joh 17 = Het Hogepriesterlijk gebed:

11 Jezus onze Hogepriester
II. DE TEMPELGANG Het Heilige der Heilige binnen 6: Ark van het Verbond

12 Jezus onze Hogepriester
III. HET PROBLEEM VAN ONS PRIESTERSCHAP

13 Jezus onze Hogepriester
III. HET PROBLEEM VAN ONS PRIESTERSCHAP 16 ‘Dit is het verbond dat ik na die tijd met het volk van Israël zal sluiten–spreekt de Heer: In hun hart zal ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal ik ze neerschrijven, ‘ 19 Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom, 20 omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen. 21 We hebben nu een hogepriester die dienst doet in het huis van God; 22 laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen.

14 Jezus onze Hogepriester
III. SLOT Als je tot God komt neem dan het bloed mee en besprenkel je hart ermee.


Download ppt "Jezus onze Hogepriester"

Verwante presentaties


Ads door Google