De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Preek Halle 1 december 2013 Voldoen aan Gods verwachtingen S. Vleugels.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Preek Halle 1 december 2013 Voldoen aan Gods verwachtingen S. Vleugels."— Transcript van de presentatie:

1 Preek Halle 1 december 2013 Voldoen aan Gods verwachtingen S. Vleugels

2 Wat verlangt God van ons? God als enige God Geen zelfgenoegzaamheid Je ouders eren Vriendelijkheid Geen ijdelheid Geen afgunst Vrede Sabbat respecteren Goedheid Gods naam niet ijdel gebruiken Geduld Vreugde Geen afgoden dienen Liefde Niet doden Niet grof zijn Niet echtbreken Geloof Geen zelfzucht Niet stelen Zachtmoedigheid Niet liegen Niet begeren Zelfbeheersing Geen boosheid Kwaad niet aanrekenen Niet verheugen over onrecht Vreugde vinden in de waarheid Verdraagzaamheid Hoop VolhardingVolmaaktheid

3 Wat verlangt God van ons? God als enige God Je ouders eren Vriendelijkheid Geen ijdelheid Geen afgunst Vrede Goedheid Gods naam niet ijdel gebruiken Geduld Vreugde Geen afgoden dienen Liefde Niet doden Niet grof zijn Niet echtbreken Geloof Geen zelfzucht Niet stelen Zachtmoedigheid Niet liegen Niet begeren Zelfbeheersing Geen boosheid Kwaad niet aanrekenen Niet verheugen over onrecht Vreugde vinden in de waarheid Hoop VolhardingVolmaaktheid Sabbat respecteren Verdraagzaamheid Geen zelfgenoegzaamheid

4 I. De tien geboden God als enige God Geen afgoden Gods naam niet ijdel gebruiken Sabbat respecteren Vader en moeder eren Niet moorden Niet echtbreken Niet stelen Niet liegen Niets van uw naaste begeren

5 I. De tien geboden Mat 22:34-40: Nadat de farizeeën hadden vernomen dat hij de sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’

6 I. De tien geboden Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en heb uw naaste lief als uzelf. LIEFDE

7 Wat verlangt God van ons? God als enige God Je ouders eren Vriendelijkheid Geen ijdelheid Geen afgunst Vrede Goedheid Gods naam niet ijdel gebruiken Geduld Vreugde Geen afgoden dienen Liefde Niet doden Niet grof zijn Niet echtbreken Geloof Geen zelfzucht Niet stelen Zachtmoedigheid Niet liegen Niet begeren Zelfbeheersing Geen boosheid Kwaad niet aanrekenen Niet verheugen over onrecht Vreugde vinden in de waarheid Hoop VolhardingVolmaaktheid Sabbat respecteren Verdraagzaamheid Geen zelfgenoegzaamheid

8 Niet verheugen over onrecht Geen boosheid Wat verlangt God van ons? Vriendelijkheid Geen ijdelheid Geen afgunst Vrede Goedheid Geduld Vreugde Liefde Niet grof zijn Geloof Geen zelfzucht Zachtmoedigheid Zelfbeheersing Kwaad niet aanrekenen Vreugde vinden in de waarheid Hoop VolhardingVolmaaktheid Verdraagzaamheid Geen zelfgenoegzaamheid

9 Niet verheugen over onrecht Geen boosheid Wat verlangt God van ons? Vriendelijkheid Geen ijdelheid Geduld Vreugde Niet grof zijn Zachtmoedigheid Zelfbeheersing Kwaad niet aanrekenen Hoop VolhardingVolmaaktheid Verdraagzaamheid Geen zelfgenoegzaamheid Geen zelfzucht Liefde Vreugde vinden in de waarheid Geen afgunst Goedheid Geloof Vrede

10 II. De Liefde I Kor 13:4-7: De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. I Kor 13:13: Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

11 Niet verheugen over onrecht Geen boosheid Wat verlangt God van ons? Vriendelijkheid Geen ijdelheid Geduld Vreugde Niet grof zijn Zachtmoedigheid Zelfbeheersing Kwaad niet aanrekenen Hoop VolhardingVolmaaktheid Verdraagzaamheid Geen zelfgenoegzaamheid Geen zelfzucht Liefde Vreugde vinden in de waarheid Geen afgunst Goedheid Geloof Vrede

12 Wat verlangt God van ons? Vriendelijkheid Geduld Vreugde Zachtmoedigheid Zelfbeheersing Volmaaktheid Liefde Goedheid Geloof Vrede

13 Wat verlangt God van ons? Vriendelijkheid Geduld Vreugde Zachtmoedigheid Zelfbeheersing Volmaaktheid Liefde Goedheid Geloof Vrede

14 III. De vrucht van de Geest Gal 5:22-23a: Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Belangrijk is: Het gaat er niet om de vrucht van de Geest na te jagen, het gaat er om de Geest te aanvaarden en te volgen.

15 III. De vrucht van de Geest Gal 5:25: Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. Gal 5:4-5: Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld. Want door de Geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof als rechtvaardigen worden aangenomen.

16 Wat verlangt God van ons? Vriendelijkheid Geduld Vreugde Zachtmoedigheid Zelfbeheersing Volmaaktheid Liefde Goedheid Geloof Vrede

17 Wat verlangt God van ons? Volmaaktheid

18 IV. Volmaaktheid Mat 5:48: Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

19 IV. Volmaaktheid Heb 7:19: de wet heeft trouwens in geen enkel opzicht de volmaaktheid gebracht –, maar de hoop op iets beters treedt ervoor in de plaats, waardoor wij weer dichter tot God kunnen naderen. Heb 10:1: Omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont van al het goede dat nog komen moet en daarvan niet de gestalte zelf laat zien, heeft hij ook niet de kracht om degenen die jaar in jaar uit met steeds dezelfde offers aan de dienst deelnemen ooit tot volmaaktheid te brengen.

20 IV. Volmaaktheid Heb 10:14-16: Door deze ene offergave heeft Hij hen die zich door Hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Hiervan legt ook de heilige Geest voor ons getuigenis af, want eerst staat er: ‘Dit is het verbond dat Ik na die tijd met het volk van Israël zal sluiten – spreekt de Heer: In hun hart zal Ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal Ik ze neerschrijven,’

21 Samengevat 10 geboden  Liefde I Kor. 13  Liefde Vrucht van de Geest  De Geest zorgt hiervoor Volmaaktheid  Hebben wij al bereikt in Christus. De Heilige Geest legt Gods wetten in ons hart.

22 Wat moeten wij dan nog doen? Lees Johannes 15. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.


Download ppt "Preek Halle 1 december 2013 Voldoen aan Gods verwachtingen S. Vleugels."

Verwante presentaties


Ads door Google