De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is."— Transcript van de presentatie:

1

2 Geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is.

3

4

5 ….huichelaars, want u bent als de witgepleisterde graven, die van buiten wel mooi lijken, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid.

6

7

8 Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij.

9 het belijden, erkennen, aanvaarden van iets met woorden, terwijl men in feite het bedoelde verwerpt Van Dale

10 Meester, wij weten dat U waarachtig bent en Zich door niemand laat beïnvloeden; want U ziet de persoon van de mensen niet aan, maar U onderwijst de weg van God in waarheid.

11 het belijden, erkennen, aanvaarden van iets met woorden, terwijl men in feite het bedoelde verwerpt Van Dale

12 Herodianen en de Farizeeën

13 Ze noemen Hem ‘meester’ (leraar)

14 Herodianen en de Farizeeën Ze noemen Hem ‘meester’ (leraar) Hij heeft geen geld

15 Gij kent immers de genade van onze Here Jezus [Christus], dat Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden.

16 Herodianen en de Farizeeën Ze noemen Hem ‘meester’ (leraar) Hij heeft geen geld Inscriptie op de muntstuk

17

18

19 Herodianen en de Farizeeën Ze noemen Hem ‘meester’ (leraar) Hij heeft geen geld Inscriptie op de muntstuk Hij geeft geen antwoord op hun vraag

20 maar omdat Hij hun huichelarij doorzag…

21 En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen.

22

23 HEERE, U doorgrondt en kent mij. Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd.

24 Geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is.

25 Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem

26


Download ppt "Geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is."

Verwante presentaties


Ads door Google