De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evangelie = blijde boodschap = goed bericht Paulus in 1Timotheüs 1:11 “... de gezonde leer, naar het evangelie der heerlijkheid van de gelukkige God, dat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evangelie = blijde boodschap = goed bericht Paulus in 1Timotheüs 1:11 “... de gezonde leer, naar het evangelie der heerlijkheid van de gelukkige God, dat."— Transcript van de presentatie:

1 Evangelie = blijde boodschap = goed bericht Paulus in 1Timotheüs 1:11 “... de gezonde leer, naar het evangelie der heerlijkheid van de gelukkige God, dat mij is toevertrouwd.”

2 Wat houdt dit “goede bericht” in? “Christus Jezus gaf Zich tot een losprijs voor allen...” “alles is genade” “Christus Jezus doet de dood teniet”

3 Wordt dit evangelie in de christenheid gepredikt???

4 - 2 Timotheüs 4:2,3 2.... verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. 3. Want er komt een tijd, dat men de gezonde leer niet zal verdragen (...) dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.” Paulus over de toekomst van de christenheid

5 2Timotheüs 3:5 “... met een schijn van godsvrucht hebben ze de kracht daarvan verloochend...” Paulus over “de laatste dagen”

6 1Timotheüs 4:1 “ 1. Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van demonen volgen, 2. in de huichelarij van valse woorden...” Paulus over latere tijden

7 - Matteüs 23:27 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeen, gij huichelaars, want gij gelijkt op witgepleisterde graven, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen vol zijn van doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Jezus tot de toenmalige godsdienstige leiders

8 Is het vandaag anders??

9 men predikt... men bedoelt... Gods liefde is onvoorwaardelijk Gods liefde is voor degenen die geloven

10 men predikt... men bedoelt... de dood wordt teniet gedaan de eeuwige dood is voor het merendeel der mensen

11 men predikt... men bedoelt... Christus stierf voor alle zonden voor de zonde van ongeloof is geen vergeving

12 men predikt... men bedoelt... genade is onverdiendvrijspraak is voor degenen die zo verstandig zijn goed te kiezen

13 men predikt... men bedoelt... God laat nooit varen de werken zijner handen God laat een groot deel van zijn schepselen definitief los in de hel

14 men predikt... men bedoelt... God heeft alles onder controle het is “in den beginne” mis gegaan. Toen is een onherstelbare schade ontstaan...

15 men predikt... men bedoelt... God houdt oneindig veel van u! God houdt van u totdat u in ongeloof sterft

16 men predikt... men bedoelt... de goede Herder zoekt het verlorene tot Hij gevonden heeft de goede Herder zoekt totdat het te laat is

17 men predikt... men bedoelt... God heeft alle touwtjes in handen de mens heeft een ‘vrije wil’ en is beslist geen ‘marionet’

18 men predikt... men bedoelt... Jezus Christus, de RedderJezus Christus maakte redding mogelijk. Door goed te kiezen, redt de mens zichzelf.

19 men predikt... men bedoelt... ‘wat Gods liefde wil bewerken, ontzegt Hem zijn vermgen niet’ God wil wel alle mensen redden, maar Hij kan dat niet omdat alle mensen niet willen.

20 2 Timotheüs 4:2,3 2.... verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. 3. Want er komt een tijd, dat men de gezonde leer niet zal verdragen (...) dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.” wat zou onze houding zijn?


Download ppt "Evangelie = blijde boodschap = goed bericht Paulus in 1Timotheüs 1:11 “... de gezonde leer, naar het evangelie der heerlijkheid van de gelukkige God, dat."

Verwante presentaties


Ads door Google