De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

misverstand # 1 Alverzoening = een ketters begrip GOED: Het begrip Alverzoening is direct ontleend aan Paulus. 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "misverstand # 1 Alverzoening = een ketters begrip GOED: Het begrip Alverzoening is direct ontleend aan Paulus. 2."— Transcript van de presentatie:

1

2 misverstand # 1 Alverzoening = een ketters begrip GOED: Het begrip Alverzoening is direct ontleend aan Paulus. 2

3 ... door Hem, vrede makend door het bloed van zijn kruis, het al, met Zich (totaal) te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. Kolosse 1 20 misverstand # 1 apokatalaxai ta panta = te verzoenen het al 3

4 misvatting # 2 Alverzoening = op het kruis zijn alle zonden van iedereen verzoend GOED: Zonden worden bedekt* Vijanden worden verzoend * Hebreeuws: kaphar, Grieks: hilasmos 4

5 misvatting # 2 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons… Romeinen 5 10 5

6 misvatting # 2 … dat een vrouw haar man niet zou verlaten, is dit tóch gebeurd, laat zij dan ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen… 1Korinthe 7 11 6

7 misvatting # 2 Ook jullie, eens vervreemd en vijandig gezind in de boze werken, verzoent Hij echter nu.. Kolosse 1 21 7

8 misvatting # 3 Alverzoening = alle mensen worden verzoend GOED: Verzoening is universeel. Niet alleen de aarde maar óók de hemel omvattend 8

9 misvatting # 3... vrede makend door het bloed van zijn kruis, het al, met Zich (totaal) te verzoenen, door Hem, hetzij wat OP DE AARDE, hetzij wat IN DE HEMELEN is. Kolosse 1 20 9

10 misvatting # 4 Alverzoening = God vergeeft iedereen GOED: God verandert iedereen van vijanden tot vrienden. 10

11 misvatting # 4 NIET: God vergeeft Hitler MAAR: God verandert Hitler van vijand in vriend 11

12 misvatting # 4 God verzoent Hitler NIET: God vergeeft Hitler MAAR: God verandert Hitler van vijand in vriend apokatallasso = totale verzoening vertikaal én horizontaal!* 12 * Efeze 2:16 > de twee… met God verzoend

13 misvatting # 5 Alverzoening = God heeft Zich met iedereen verzoend GOED: God was nimmer een vijand! 13

14 misvatting # 5 18 En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, 2Korinthe 5 14

15 misvatting # 5 19 welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. 2Korinthe 5 15

16 misvatting # 5 20 Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen. 2Korinthe 5 16

17 misvatting # 6 Alverzoening = iedereen is verzoend GOED: Wanneer er geen vijand meer is, dan is iedereen verzoend. 17

18 misvatting # 6... door Hem, vrede gemaakt hebbende* door het bloed van zijn kruis… Kolosse 1 20 *aorist = tijdloos > vrede makend… 18

19 20 Maar, indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten*; indien hij dorst heeft, geef hem te drinken, want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen (> vijandschap verdwijnt). Romeinen 12 19 hoe verdwijnt vijandschap? * Jozef geeft zijn broers voedsel; Gen.45

20 7 Als iemands wegen YAHWEH behagen, doet Hij ook diens vijanden vrede met hem maken. Spreuken 16 20 tenslotte…

21 19 Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken, 20 en door Hem, vrede makend door het bloed zijns kruises, het al (totaal) met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. Kolosse 1 21


Download ppt "misverstand # 1 Alverzoening = een ketters begrip GOED: Het begrip Alverzoening is direct ontleend aan Paulus. 2."

Verwante presentaties


Ads door Google