De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdzaken... (II) 1 Korinthe 11 1-16 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdzaken... (II) 1 Korinthe 11 1-16 1."— Transcript van de presentatie:

1 hoofdzaken... (II) 1 Korinthe 1

2 7 Want een man moet (lett. behoort) het hoofd niet dekken: hij is (lett. hem behoort) het beeld en de heerlijkheid Gods… 2

3 7 … maar de vrouw is de heerlijkheid van de man.
3

4 8 Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man.
4

5 9 De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man.
5

6 beeld & heerlijkheid van GOD (=Christus)
6

7 vrouw heerlijkheid van de man vrouw uit de man
vrouw geschapen om de man 7

8 heerlijkheid van de Schepper
SCHEPPING heerlijkheid van de Schepper uit de Schepper geschapen om de Schepper Schepper zorgt voor haar 8

9 nieuw leven in haar verwekt (“zaad der wedergeboorte” – opstanding)
SCHEPPER SCHEPPING nieuw leven in haar verwekt (“zaad der wedergeboorte” – opstanding) in blijde verwachting door de Schepper in afwachting van de verlossing… 9

10 mannelijk/vrouwelijk spreekt van opstanding en nieuw leven…
Hebreeuws: zachar gedenken > monument Grieks: arsen > 'omhoog komen', 'oprichten‘ 10

11 mannelijk/vrouwelijk spreekt van opstanding en nieuw leven…
Hebreeuws: nekebah doorboren, binnendringen Grieks: thelus >tepel 11

12 10 Daarom moet (lett. behoort) de vrouw een macht
10 Daarom moet (lett. behoort) de vrouw een macht* op het hoofd hebben … Gr. exousia 12

13 12 En toen ik onder die omstandigheden naar Damascus reisde met volmacht* en opdracht der overpriesters… Handelingen 26 Gr. exousia 13

14 10 … vanwege de engelen. ? 14

15 25 … Rachab, de hoer (…) toen zij de boodschappers in huis nam en langs een andere weg liet heengaan? Jakobus 2 15

16 10 Daarom behoort de vrouw een volmacht op het hoofd hebben, vanwege de boodschappers.
16

17 11 En toch… enerzijds… God Christus man vrouw 17

18 11 … in de Here is evenmin de vrouw zonder man iets, als de man zonder vrouw.
anderzijds… 18

19 12 Want gelijk de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de vrouw…
19

20 23 … deze zal ‘mannin' heten, omdat zij uit de man* genomen is.
Genesis 2 * 1-ste voorkomen van het woord ‘man’… 20

21 12 … alles is echter uit God.
21

22 13 Oordeelt zelf… 15 Ik spreek immers tot verstandige mensen; beoordeelt dan zelf, wat ik zeg. 1Korinthe 10 22

23 13 … is het voegzaam, dat een vrouw met ongedekten hoofde tot God bidt?
23

24 Gr. a timia = lett. zonder eer
14 Leert de natuur zelf u niet, dat, indien een man lang haar draagt, dit een schande voor hem is, Gr. a timia = lett. zonder eer 24

25 20 … deels met eervolle, deels met minder eervolle bestemming*
21 … het ene voorwerp te vervaardigen tot eervol, het andere tot alledaags* gebruik? Romeinen 9 20 … deels met eervolle, deels met minder eervolle bestemming* 2Timotheüs 2 * a timia = zonder eer 25

26 niet: een man mág geen lang haar hebben
15 doch dat, indien een vrouw lang haar draagt, dit een eer (=heerlijkheid) voor haar is? niet: een man mág geen lang haar hebben ook niet: een vrouw mág geen kort haar hebben 26

27 lang haar vervult dezelfde functie als een sluier (=hoofdbedekking)
15 Immers, het haar is haar tot (lett. in plaats van) een sluier gegeven. lang haar vervult dezelfde functie als een sluier (=hoofdbedekking) 27

28 16 Maar, indien het er iemand om te doen is gelijk te hebben, wij hebben zulk een gewoonte niet, en evenmin de gemeenten Gods. 28

29 Het gaat niet om gebruiken maar om weten;
Samenvatting: Paulus voert geen wet in maar wil geen struikelblok zijn voor Joden, Grieken of de de Gemeente Gods; Het gaat niet om gebruiken maar om weten; Het hoofd van de man staat voor Christus, die het Beeld van God is; Onderricht en gezag zijn mannelijke bezigheden. Als een vrouw dit waarneemt, behoort haar hoofd dit te tonen. 29

30 Samenvatting: 5.Zoals de man de Schepper representeert, zo representeert de vrouw de schepping; 6.Lang haar vervult dezelfde functie als een sluier en is eervol voor een vrouw. 7.Paulus informeert zijn lezers en deze mogen zelf oordelen over wat betamelijk is. 30


Download ppt "Hoofdzaken... (II) 1 Korinthe 11 1-16 1."

Verwante presentaties


Ads door Google