De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Genade en verzoening" 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Genade en verzoening" 1."— Transcript van de presentatie:

1 “Genade en verzoening" 1

2 Programma: Welkom 20.00 uur Studie deel 1 20.15 uur Pauze 21.00 uur
“Genade en verzoening” Programma: Welkom uur    Studie deel uur Pauze uur Studie deel uur Afsluiting uur 2

3 “Genade en verzoening" 3

4 Enkele vragen vooraf: Wat verstaan jullie (jij) onder ‘genade’?
“Genade en verzoening” Enkele vragen vooraf: Wat verstaan jullie (jij) onder ‘genade’? Wat verstaan jullie (jij) onder ‘verzoening’? Wat betekent dit voor jouw persoonlijk? Heeft dit invloed op jouw persoonlijk leven? Waarom zouden deze woorden vaak tegelijk worden gebruikt? 4

5 “Genade en verzoening”
Ik noteer kort wat jullie gedachten zijn bij de woorden ‘Genade en Verzoening’ Graag hoor ik hierbij het idee/gevoel dat jij er bij hebt en vooral niet wat anderen je daarover mogelijk al eens hebben verteld! 5

6 “Genade en verzoening”
Ik zal jullie kort vertellen wat mijn gevoel heel lang is geweest en soms nog wel eens is, bij de woorden ‘Genade’ en nog veel erger, ‘Verzoening’. Huh,………Nog veel erger? 6

7 “Genade en verzoening”
Maar nu de (menselijke) theorie, laten we beginnen bij het begin: De Dikke van Dale over; ‘Genade’ ge·na·de ; v(m) 1 goedheid van God 2 vergevensgezindheid van overwinnaars, rechters enz. De Dikke van Dale over; ‘Verzoening’ ver·zoen·ing; 1 herstel van de vrede of de vriendschap 2 hereniging, pacificatie, reconciliatie, vrede 7

8 “Genade en verzoening”
Wat betekenen genade en verzoening vanuit de christelijke traditie en wat betekenen ze in het Joodse denken? Laat mij beginnen met het verschil: Christendom concentreert zich voornamelijk op geloof (sola fide, latijn; door het geloof alleen) intenties en gedachten. Het jodendom concentreert zich daarentegen vooral op het handelen, het concrete doen. Natuurlijk zijn emoties, intenties en gedachten voor de joodse religie belangrijk; niettemin ligt de nadruk op het doen. 8

9 In het Jodendom betekent dit: Verzoening = eenwording
“Genade en verzoening” In het Jodendom betekent dit: Verzoening = eenwording En dit kent twee vormen(trajecten): Verzoening tussen de mens en God Verzoening tussen de mens en zijn medemens 9

10 Verzoening tussen mens en medemens betekent:
“Genade en verzoening” Verzoening tussen mens en medemens betekent: Herstel van een relatie. Wanneer er iets tussen mens en medemens verkeerd gaat, moet men dit met de naaste zelf weer in orde brengen. Vergeving gaat vooraf aan verzoening en mag niet geweigerd worden! En zo leert men dan van jongs af aan, uit vergeving vloeit verzoening voort. 10

11 “Genade en verzoening”
Verzoening tussen mens en God betekent: De verzoening tussen mens en God werd vroeger zichtbaar door het offeren. De idee daarbij was dat de neiging tot kwaad – ook indien er niet met opzet gezondigd is – naar voren komt en verzoend, gezuiverd moet worden. De grondbetekenis van het woord offeren – ‘qarab’ in het Hebreeuws – is naderen. Offeren betekent: het lagere met het hogere in contact brengen; dát is de verzoening. Tegenwoordig, na de verwoesting van de Tempel, vindt verzoening plaats zonder offerdieren maar door gebed, inkeer (zelfanalyse) en liefdadigheid. 11

12 Paulus zegt in Kollosenzen 3: 13
“Genade en verzoening” Paulus zegt in Kollosenzen 3: 13 Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo Het woord 'vergeven' is hier geen correcte weergave. Het Grieks kent nl. een ander woord voor vergeven, wat letterlijk 'loslaten' betekent. Hier, in Kolosse 3:13 gebruikt Paulus het woord 'charizomai', wat betekent: genade schenken. De werkwoordsvorm die Paulus gebruikt voor 'genade schenken' is de aorist, dit is een tijdloze werkwoordsvorm. ‘God schenkt dus genade, ongeacht wanneer!’ 12

13 Weet dat ‘Genade’ staat voor alles wat blij maakt.
“Genade en verzoening” ‘Genade’ is in het Grieks ‘Charis'. De grondbetekenis van dit woord is ‘Vreugde'. Weet dat ‘Genade’ staat voor alles wat blij maakt. In de Griekse wereld werden b.v. muziek maar ook de schone kunsten als 'charis' aangeduid: Het verheugt een mens! 13

14 “Genade en verzoening”
2 Kor 5: 18 18 En dit alles is uit *God, die door Christus ons met Zich -verzoend heeft en ons de bediening der verzoening |gegeven heeft, 14

15 “Genade en verzoening”
19 welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld MET ZICHZELF VERZOENENDE WAS, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen... 15

16 19 ... en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd.
“Genade en verzoening” en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. lett. plaatsende in ons het woord der verzoening 16

17 “Genade en verzoening”
20 Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande aanmoedigt; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen weest verzoend! 17

18 “Genade en verzoening”
21 Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem. 18

19 “Genade en verzoening”
De verzoening der wereld is een tegenwoordig feit. Paulus schrijft dat hij reeds met God verzoend was toen hij nog een vijand was (Romeinen 5:10). God heeft in de dood van zijn Zoon een daad van verzoening gesteld voor alle mensen. God verklaart THANS heel de wereld zijn vrede! Ongeacht wie. WARE evangelisatie predikt dit woord van verzoening: Laat je met Mij verzoenen (lett. Wees verzoend!; 2Korinthe 5:20). Wanneer iemand dit woord van verzoening aanvaard is er sprake van WEDERZIJDSE verzoening. THANS geldt dit slechts enkelingen (Kolosse 1:21). STRAKS is ieder mens (creatuur) wederzijds verzoend (Kolosse 1:20). 19

20 “Genade en verzoening”
Romeinen 5 :17 17 Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus. 20

21 Overvloed, genade en gerechtigheid.
“Genade en verzoening” Als koning heersen in het leven, is niet bestemd voor verdieners en vechters maar voor hen die “de overvloed van de genade” ontvangen. Er valt niets te strijden – de strijd is gestreden en de overwinning behaald! Christus overwon de dood en in Hem zijn zonde en dood gepasseerd. Hier valt slechts te ontvangen!! Overvloed, genade en gerechtigheid. 21

22 Genade staat voor alles wat bij maakt!
“Genade en verzoening” Samenvatting: Genade staat voor alles wat bij maakt! God schenkt genade, ongeacht wanneer! God heeft Zich niet verzoend, want Hij was nooit een vijand! door het kruis werd niet Gód verzoend maar wordt de wéreld verzoend! Als je je dat goed beseft wil je uiteindelijk ook persoonlijk verzoening, want niets werkt zoveel vreugde uit als ‘genade schenken!’ Einde 22

23 “Genade en verzoening”
23


Download ppt "“Genade en verzoening" 1."

Verwante presentaties


Ads door Google