De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De gevolgen van de zonde

Verwante presentaties


Presentatie over: "De gevolgen van de zonde"— Transcript van de presentatie:

1 De gevolgen van de zonde
Les 16 deel 2a Noem eens enkele gevolgen orientatiefase

2 Dit had jij ook kunnen doen! Klopt dat?

3 Wat roept deze afbeelding bij je op?
relevantiefase

4 Wat zou jij invullen op de brede en de smalle weg?

5 Schrijf eens op de brede en smalle weg wat en wie je daar nu tegen komt?

6 Een gevolg van de zonde? relevantiefase

7 De zonde; domino-effect
relevantiefase

8 Wat heeft dit met de gevolgen van de zonde te maken?

9 Reageer eens…. relevantiefase

10 Vul deze zin eens aan…. relevantiefase

11 Het loon van de zonde is de dood, maar ook een doorgang tot het eeuwige leven

12 Drievoudige dood Lichamelijke dood Geestelijke dood Eeuwige dood
Na het uitblazen van de laatste adem Geestelijke dood Leven zonder band met God. Voor God zijn we dood (verloren zoon) Eeuwige dood Onbekeerd voor Gods rechterstoel

13 Geloven, moet dat? Maar, denk je misschien, ik leef toch goed? Heb ik Jezus dan echt nodig? Misschien ben je erg tevreden met jezelf. Je doet niemand kwaad. Je probeert te helpen waar dat kan. Je bent lid van Natuurmonumenten en je steunt Amnesty International. Zelfs de leraren op school heb je nooit gepest. Daar mankeert toch niets aan? Nee, daar mankeert niets aan. Of eigenlijk: heb je daarom Jezus niet nodig? informatiefase

14 Vervolg De Bijbel hanteert andere normen dan wij mensen gewend zijn. De vraag is niet zozeer wat ik doe: doe ik goed of doe ik slecht? De vraag is: wie ben ik? Ben ik goed of ben ik slecht? De Bijbel is daarin nogal radicaal: ieder mens is slecht, staat er ergens. Waarom? Omdat onze relatie met God verbroken is! We missen een belangrijk onderdeel in ons leven: de Geest van God in ons hart! Het is de houding van ons hart dat ons tot een zondig mens maakt! informatiefase

15 Romeinen 5 12 Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben. 13 Want tot de wet was de zonde in de wereld; maar de zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is. 14 Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen, die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is Desgenen, Die komen zou. 15 Doch niet, gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift, want indien, door de misdaad van één, velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods, en de gave door de genade, die daar is van één mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. 16 En niet, gelijk de schuld was door den één, die gezondigd heeft, alzo is de gift; want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. informatiefase

16 Vervolg 17 Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door dien énen, veel meer zullen degenen, die den overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door dien Enen, namelijk Jezus Christus. 18 Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis; alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. 19 Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien énen mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Enen velen tot rechtvaardigen gesteld worden. 20 Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde; en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest; 21 Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot den dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onzen Heere. informatiefase

17 Onthouden Zonde betekent dat de band (het verbond) met God stuk is.
Door de zonde zijn God en mens vijanden geworden. Omdat we ons los gemaakt hebben van God (de Levensbron) zijn dood en vloek in ons leven gekomen. De zonde van Adam werkt door in alle mensen. Wij noemen dat de erfzonde. Wij hebben alles met Adam te maken: hij was onze vertegenwoordiger en zo het hoofd van alle mensen Adam was de beste van het menselijk geslacht. Zouden wij anders gedaan hebben dan hij? Door de zonde is het beeld van God heel erg kapot, maar niet helemaal verdwenen. Door wedergeboorte kunnen wij weer kinderen van God worden. De Bijbel spreekt van lichamelijke, geestelijke en eeuwige dood. informatiefase

18 Geniet dus, beste vriend, van je jonge jaren, haal je hart op aan de dagen van je jeugd. Vol de wegen die je hart wil gaan, gun je ogen wat ze wensen. En onthoudt bij alles wat je doet dat God je aan Zijn oordeel onderwerpt

19 Kun je dit visje uitleggen? Doe het maar.
verwerkingsfase

20 Kun je dit visje uitleggen? Doe het maar.
verwerkingsfase


Download ppt "De gevolgen van de zonde"

Verwante presentaties


Ads door Google