De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De weg terug Miljoenen mensen over de hele wereld

Verwante presentaties


Presentatie over: "De weg terug Miljoenen mensen over de hele wereld"— Transcript van de presentatie:

1 De weg terug Miljoenen mensen over de hele wereld
kennen de Here Jezus. Hij geeft hun leven richting en waarde. Hij geeft hun zeg maar een doel in het leven. Hij is de weg terug naar een leven met God dat eeuwig duurt. Hoe kunnen we zien dat God ons leven leidt? Hoe weten we zeker dat we eeuwig leven hebben?

2 God houdt van je en heeft je geschapen voor een eeuwige relatie met Hem!
Wie is God? God is eeuwig. Hij is er altijd geweest en zal er altijd zijn. God weet alles. Hij kan alles. Hij wordt de Almachtige genoemd. God is rechtvaardig en goed. Hij is overal aanwezig. God is liefde. Door Hem geschapen God heeft alles gemaakt. De hele wereld. De bijbel leert dat ook wij door God zijn gemaakt. God wil ons voor eeuwig in relatie met Hem laten leven. Hij gaf de mensen de opdracht om voor de aarde te zorgen. Het leven met Hem is goed. Door een relatie met Hem te hebben heeft ons leven zin. God houdt van ons Hij heeft ons als het hoogste van Zijn schepping gemaakt. Hij wil als een Vader voor ons zorgen. Hij houdt van ons allemaal, zonder voorkeur of onderscheid. Ja Hallo! Heel veel mensen kennen God niet eens en dat van een relatie met God? Klinkt lekker vaag!

3 Omdat wij van God zijn afgedwaald, is de relatie met hem verbroken
God heeft ons geschapen om Hem te dienen en lief te hebben, maar wij volgden liever onze eigen weg en wilden niet afhankelijk van Hem zijn. Zonde Doordat wij van God afdwaalden is het contact met Hem verbroken. Dit noemt de Bijbel zonde. Wij overtreden nu Gods geboden. We leven niet met de absolute eerlijkheid, zuiverheid, liefde en trouw in ons doen en denken, die Hij in Zijn geboden vraagt. Wie heeft gezondigd? “Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God” Adam en Eva staan voor de hele mensheid! En dan? We missen het contact met God in ons leven De Bijbel noemt ons zelfs ‘dood voor God’ Dat betekend dat we voor eeuwig van God gescheiden zijn. De Bijbel zegt ook dat de toorn(?) van God- dat is de straf voor de zonde- op alle mensheid rust. Slecht nieuws Wat we tot hiertoe hoorden is slecht nieuws, want Gods toorn rust op alle mensen. Als in die situatie niets veranderd, wat gebeurd er dan met ons?

4 Jezus Christus is Gods antwoord op het probleem van de zonde
GOD ZELF HEEFT EEN OPLOSSING GEGEVEN VOOR HET PROBLEEM VAN DE ZONDE !!! Jezus Christus is Gods antwoord op het probleem van de zonde

5 Gods antwoord “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe”   En Wie is die Zoon dan wel? Jezus is de Zoon van God, Hij alleen is God en mens in 1 persoon. Hij zei dat Hij zonder zonde was. Anderen getuigden dat dit waar was. Hij alleen voorspelde Zijn eigen dood en opstanding. Hij was al eeuwen van tevoren aangekondigd.   In mijn plaats? Jezus stierf voor ons aan het kruis. “ Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen.”   De enige weg? Er zijn veel mensen die andere wegen bewandelen om tot hun waarheid te komen. Daar kan nog veel meer over verteld worden. Jezus alleen is de weg, als je zoekt zal Hij zich laten vinden. Hij zegt: “Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij”   Nou nu weet ik het wel! Sorry dat is niet genoeg!!!!!!

6 We moeten Jezus Christus aanvaarden als onze Verlosser en Heer
Jezus aanvaarden “ Doch allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden…” - Zo wordt de relatie met God hersteld! Wat moet ik doen dan om Jezus Christus te aanvaarden, zoals jullie dat zo noemen? - We zullen moeten erkennen dat we van God zijn afgedwaald en het niet alleen kunnen. - We moeten erop vertrouwen dat Jezus Christus onze straf in onze plaats heeft gedragen en zo onze Verlosser is geworden. - We moeten het verlangen hebben Hem te volgen en te gehoorzamen. Genade, genade!!!!! “Want door genade zijt gij behouden, door het geloof en dat niet uit uzelf: het is een gave van God” Genade betekend een cadeau krijgen. Daar hoef je niet voor te betalen. Dat wil God niet eens, want dan zou het geen cadeau meer zijn. Gods gave aan ons is: een nieuw leven; een nieuw leven met Hem! Want het cadeau is het eeuwige leven!!!!! Wat doe je met dat cadeau? 

7 Alleen door geloof Geloof betekend vertrouwen
Alleen door geloof Geloof betekend vertrouwen. Het is niet bijbelkennis, je best doen of elke zondag braaf in de kerk zitten / of op de 16+ !!!!!! Wie vertrouwen we voor onze verlossing van zonde en straf? Onszelf? Ons goede leven? Dat helpt niets “ Stel vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden.”   Dat is duidelijke taal!!!

8 De keuze die jij maakt heeft grote gevolgen in je leven
Wanner we Jezus Christus aanvaarden heeft dat tot gevolg dat Hij: - Voor het verleden al onze zonden vergeeft - Voor vandaag ons kracht, leiding en vreugde wil geven door Zijn geest, Hij maakt dat wij Gods kinderen mogen worden. - Voor de toekomst ons de zekerheid wil geven van een eeuwig leven met God  “ Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie aan de Zoon Jezus ongehoorzaam is, zal het leven niet zien” Hij nodigt je uit “ Komt tot mij alleen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.” Twee wegen? Jezus sprak over twee wegen die we kunnen gaan. Er is een brede weg, die mensen heel gemakkelijk volgen, maar die naar het verderf leidt. Er is ook een smalle weg en dat is Hij zelf. Die weg leidt naar het leven. Ieder mens bevindt zich op een van deze wegen…

9 En jij? Waar loop jij dan?   Wanneer je Jezus Christus wilt aannemen, kun je dat aan God vertellen door te bidden. Bidden is: spreken met God. God kent je hart. Hij hecht niet in de eerste plaats waarde aan woorden, maar wel wat er in je omgaat.   Als je dit gebed gebeden hebt, dan heb je het belangrijkste gedaan wat een mens ooit kan doen. Jezus zegt hierover: “Wie gelooft, heeft eeuwig leven” Als je dat niet kunt, of als je er nog niet zo zeker van bent, denk dan goed na. Je bent dit tegenover God verantwoordelijk.   “Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.”   De beslissing Jezus Christus te aanvaarden als jouw Verlosser en Hem te gaan volgen als jouw Heer, is zo belangrijk, dat Jezus zelf dit eens vergeleek met een geboorte, een heel nieuw begin. Wanneer wij Jezus Christus hebben aanvaard worden wij kinderen van God en zullen wij dan ook geestelijk moeten groeien.   Hoe wordt ik ouder?????????? - Bid elke dag tot God. In de Bijbel moedigt God ons telkens weer aan vrijmoedig te praten met Hem. - Lees iedere dag in de Bijbel. De Bijbel Gods woord wordt wel eens het geestelijke voedsel voor de christenen genoemd. Het is heel belangrijk dat je dagelijks de Bijbel leest. Begin bijvoorbeeld met het evangelie van Johannes. - Zoek contact met andere christenen. - Wees een getuige van Christus in woord en daad. Het is belangrijk voor andere mensen om over Jezus Christus te horen, maar het is voor onszelf net zo goed belangrijk regelmatig te getuigen van ons geloof. Onze woorden hebben alleen waarde als we ook echt een goede levenswandel hebben. - Vertrouw niet op je gevoel. We moeten niet afgaan op onze gevoelens en emoties. We moeten ons vertrouwen stellen op God die altijd dezelfde blijft en op de beloften van Zijn Woord.   Wanneer we zo leven mogen we aannemen dat we groeien in ons geloof.

10 Ja maar ik weet zeker dat ik zo weer zondig?!!!!!!!!!!!!!
Ja maar ik weet zeker dat ik zo weer zondig?!!!!!!!!!!!!!   We blijven kind van God In de eerste plaats is het belangrijk dat we weten dat we kinderen van God blijven, ook als we zondigen. Jezus Christus zei: “ Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen mij en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en iemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders.”   Zonde breekt af Zonde is een vernietigende kracht. Wanneer zonde in ons leven binnen sluipt, is het gevolg: een verstoorde relatie met God: gevoelens van twijfel en onrust….   MAAR… Herstel is mogelijk!   God bouwt op!!!! We moeten zo snel mogelijk afstand nemen van de zonde die in ons leven binnenkomt, door die in het gebed aan God te belijden. Zo kunnen we Gods vergeving en liefde blijven ervaren. Als er zonde is: - Belijd die zonde dan, dus erken je schuld en dank God voor de vergeving ervan naar Gods belofte: “ Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” - Als er bij die zonde mensen betrokken zijn geweest, belijd het hen dan ook en maak het weer in orde. - Geef jezelf opnieuw over aan de leiding van Jezus Christus. Keer terug op de weg die God wil dat jij zult gaan… De smalle!!!!


Download ppt "De weg terug Miljoenen mensen over de hele wereld"

Verwante presentaties


Ads door Google