De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De christelijke boodschap

Verwante presentaties


Presentatie over: "De christelijke boodschap"— Transcript van de presentatie:

1 De christelijke boodschap
Deel 1 De christelijke boodschap

2 1.1 Inleiding Het gaat om de hoofdlijnen

3 1.2 Bestaat het christelijk geloof?
Miljoenen mensen zijn christen Vele kerken en tradities Toch is er één kern, één hoofdlijn

4 1.3 Een paar basisbegrippen
Jezus: ‘De Heer geeft redding’ Christus: ‘Gezalfde’, ‘Messias’ Heer of Here: God, Jezus Bijbel: boek waarop christelijk geloof rust Oude Testament: eerste deel van de Bijbel Nieuwe Testament: tweede deel van de Bijbel Evangelie: ‘goede boodschap’

5 1.4 Levensvragen ‘Wat zie ik om mij heen?’
‘Waarvoor ben ik er, wat is mijn doel?’ ‘Waar kom ik vandaan?’ ‘Zou iemand mij gemaakt hebben?’

6 1.5 Is er een antwoord op de levensvragen?
A. Als er een God is, en B. als er contact met Hem kan zijn, krijgen we zicht op * ons verleden * ons heden * op onze toekomst Atheïst: ‘God bestaat niet’ Ietsist: ‘Er zal best “Iets zijn’

7 1.6 Is er een God met wie contact mogelijk is?
Wie een godsdienst aanhangt, gelooft - dat er een God is - dat er contact met Hem mogelijk is. Bijbel: vertelt hoe God contact zoekt met mensen Geloofsbelijdenis: omschrijving van het christelijk geloof

8 1.7 Wat is het doel van de wereld?
God maakt de wereld Doel: wereld van liefde, van harmonie: Mensen leven in harmonie: - met God - met elkaar - met de natuur

9 1.8 Gods bedoeling met mensen
God wil met mensen een relatie van - liefde - trouw - openheid - vertrouwen

10 1.9 Een spaak in het wiel: zonde!
Maar de harmonie is verstoord: - tussen mensen onderling - tussen mensen en natuur - tussen mensen en God Bijbel noemt dit zonde = je doel missen. Ieder is tegelijk dader en slachtoffer. Oorzaak: de breuk tussen God en de mensen. Vergelijk schapen die weglopen van de herder. De duivel (satan) is de grote verleider. De wereld is vol breuken en barsten.

11 1.10 Gods dilemma Wat doet God nu? (a) Passief toekijken? Nee, zonde maakt zoveel kapot! God is een God van recht. (b) De wereld vernietigen? Nee, want God houdt van ons! Hij is een God van liefde! Rechtvaardig = mensen vernietigen Liefdevol = doorgaan met de mensen

12 1.11 Gods weg uit het dilemma
Wat doet God? Hij neemt Zelf de straf op Zich! In Jezus Christus wordt Hij Mens. Hij draagt het kruis voor ons. Zo is Hij rechtvaardig: Hij neemt het kwaad serieus! En Hij is liefdevol: Hij geeft ieder een nieuwe kans. Wie gelooft in Jezus krijgt: * vergeving van zonde * een relatie met God Jezus is na Zijn dood weer opgestaan! De straf is 100 % gedragen. Ieder die gelooft, zal ook opstaan, en krijgt eeuwig leven.

13 1.12 Herstel van relaties De Heilige Geest maakt je echt wie je bent.
Je krijgt een afkeer van het kwaad. Je kunt nog steeds in zonde vallen, maar zult niet meer in zonde leven. God herstelt relaties. De kerk is een oefenplaats daarvan. God brent je tot je doel. Het zijn levenslange processen. Door geloof in Jezus is er - een relatie met God mogelijk - met vertrouwelijk contact - God komt in je wonen (de Heilige Geest) Drie-eenheid: God de vader God de Zoon (Jezus) God de Heilige Geest Toch één God.

14 1.13 Gods nieuwe begin als Jezus terugkomt
Op een dag komt Jezus terug. Wie Hem aanvaardde mag eeuwig bij God zijn. Wie Hem afwees, zal buiten Gods aanwezigheid leven. Dat is een ‘hel’... God maakt alle dingen nieuw. Alle tranen, alle verdriet zal voorbij zijn!

15 1.14 Samenvatting van de christelijke boodschap
Schepping Relatie Zonde Straf Plaatsvervanging door Jezus Opstanding van Jezus Vergeving door geloof Heilige Geest Herstelde relaties Kerk Terugkost van Jezus Eeuwig leven

16 1.15 Waarop is dit alles gebaseerd?
Op de Bijbel. Daarover in deel 2.

17 Appendix 1: Christelijke feestdagen
Kerstfeest - Geboorte van Jezus Goede Vrijdag - Sterven van Jezus aan het kruis Pasen - Opstanding van Jezus Hemelvaartsdag - Hemelvaart van Jezus Pinksteren - Vervulling met de Heilige Geest

18 Appendix 2: Jodendom, christendom, islam
Monotheïstische godsdiensten: geloof in één God Joden geloven wel het Oude Testament (Tenach) niet het Nieuwe: wijzen Jezus af als Redder Islam: stamt uit 7e eeuw na Christus. Moslims: zien boeken van Joden en christenen als vervalste versies van Koran. Jezus: wel profeet, niet Zoon van God. Belangrijkste verschil: Jezus.


Download ppt "De christelijke boodschap"

Verwante presentaties


Ads door Google