De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deel 4 Leven als christen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deel 4 Leven als christen."— Transcript van de presentatie:

1 Deel 4 Leven als christen

2 4.1 Inleiding Wat betekent christen-zijn concreet in de dagelijkse praktijk?

3 4.2 Wat is een ‘christen’ eigenlijk?
Christen = volgeling van Jezus Christus. Liefdesrelatie met God door Jezus staat centraal.

4 4.3 De betekenis van Jezus’ sterven en opstanding
Wat betekenen kruis en opstanding in de praktijk? (a) Het kruis laat zien wat mensen ten diepste beweegt > Dat wij mensen Jezus kruisigden, maakt bescheiden. > Gods liefde overwint de zonde. > Daardoor ruimte voor vergeving, vreugde, vertrouwen. (b) God blijkt sterker dan de machten van het kwaad > Satan dacht zijn grootste overwinning te behalen. > God maakte het kruis juist tot satan’s nederlaag. > God overwint, dat geeft hoop voor de toekomst!

5 4.3 De betekenis van Jezus’ sterven en opstanding
(c) Het kruis laat Gods rechtvaardigheid en liefde zien > God koos niet voor recht óf liefde, maar voor beide. > Gods liefde geeft je als mens waarde. > Zijn liefde zet aan tot liefde voor Hem en voor mensen. > Zijn rechtvaardigheid zet aan tot strijd voor recht. (d) Het kruis is het formele bewijs van Gods vergeving > Het kruis laat zien dat God het kwaad serieus neemt. > Voor daders van kwaad is het een teken van hoop. > Voor slachtoffers is het een troost, het geeft ruimte.

6 4.4 Bekering: wat is dat? * Een mens kan een ander mens niet bekeren. * Jezus boodschap: ‘Bekeer je en geloof het Evangelie.’ * Bekering = verandering van denken. > aangaan van een liefdesrelatie met God; > vergeving vragen, blokkades opruimen; > vraag of God de Heilige Geest wil geven; > gaan leven naar de wil van God; > andere kijk op de wereld en op jezelf. * Bekering is ingrijpend. * Bekering is thuiskomen!

7 4.5 Bidden: hoe en waarom? Bidden = gesprek voeren met God.
Combinatie bidden en bijbellezen. Alles mag aan de orde komen. We mogen dingen vragen. Voorbede = iets vragen voor iemand anders. God bepaalt wat goed voor ons is om te krijgen. Andere elementen: danken, zonden belijden, aanbidden. Er is gezamenlijk en persoonlijk gebed. Bidden kan met gesloten of open ogen.

8 4.6 Het lezen van de Bijbel Welke functies heeft bijbellezen voor een christen? (1) De Bijbel maakt duidelijk wie God is. (2) De Bijbel laat zien wat God van ons wil. (3) De Bijbel laat zien hoe mensen op God reageren. (4) De Bijbel geeft Gods beloften aan ons weer. De Bijbel vormt het denken van een christen. Bijbellezen: persoonlijk, in de kerk, in kringen.

9 4.7 De rol van de kerk Welke functies heeft de kerk voor ene christen? (1) Samen bidden, God danken, loven en prijzen (2) Elkaar stimuleren (3) Elkaar opbouwen in het geloof (4) Elkaar en anderen met raad en daad bijstaan (5) Bekendmaken van de christelijke boodschap De kerk is niet volmaakt, bestaat uit onvolmaakte mensen. Kerk is nodig, zoals het lichaam nodig is voor een lichaamsdeel. Ieder heeft eigen gaven (charisma = gave) om in te zetten.

10 4.8 Kerkelijke stromingen in Nederland
In ons land drie hoofdstromingen. (1) Rooms-katholieke Kerk > Circa 4 miljoen leden, vooral in Brabant en Limburg. > Klassieke vormgeving van diensten. > Hiërarchische organisatie. (2) Protestantse kerken > Verschillende kerken, samen ± 2,5 miljoen leden. > Meestal klassieke vormgeving. > Centrale rol voor de Bijbel. (3) Evangelische en Pinkstergemeenten > Ca leden, losse structuren. > Eigentijdse vormgeving van diensten. > Wereldwijd groeit deze stroming snel. Oecumenische diensten: samenwerking meerdere kerken.

11 4.9 Doop en Avondmaal Doop: de manier om lid te worden van de kerk.
Onderdompeling of besprenkeling. Symbool van afwassing van de zonden. Ook van sterven en opstaan met Christus. Kinderdoop vraagt om persoonlijke keuze: openbare belijdenis van het geloof (prot) of vormsel (RK). Avondmaal (RK: Eucharistie): eten van brood, drinken van wijn . Symbolen van Jezus’ vlees en bloed, gegeven voor ons. Samen Avondmaal vieren versterkt de band onderling.

12 4.10 Leven als christen Wat is christen-zijn in de praktijk van alledag? Leven vanuit de verbondenheid met God. De navolging van Christus. Vanuit verbondenheid met God groeit vrucht: eerlijkheid, meeleven, respect voor natuur, enz. De zondag is rustdag: kerkdiensten, ontspanning. Seksualiteit: belang van liefde en trouw in huwelijk. Intens en spannend leven: God heeft je lief!


Download ppt "Deel 4 Leven als christen."

Verwante presentaties


Ads door Google