De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. Jezus verhoogd Aan Gods rechterhand

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. Jezus verhoogd Aan Gods rechterhand"— Transcript van de presentatie:

1 1. Jezus verhoogd Aan Gods rechterhand
Na zijn vernedering nu de hoogste plaats Filippenzen 2: Diepe vernedering Daarom is Hij nu verhoogd Het Hoofd van de Kerk, Zijn lichaam

2 2. Jezus regeert Gericht op het welzijn van de kerk
Niet om de wereld draaiende te houden, maar Hij werkt toe naar een nieuwe wereld Gebaseerd op recht en gerechtigheid Daar sluit Hij de zijn in zijn armen

3 2. Jezus regeert Hij koestert zijn lichaam:
Hij giet gaven uit door zijn Geest NB: uitgieten. Een dikke straal! Ga onder die straal staan! De gave van geloof: ‘Niemand kan zeggen: Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest’ Geloof: het beste bewijs van het uitgieten van de gaven!

4

5 2. Jezus regeert Hij koestert zijn lichaam:
Hij beschermt en bewaart ons Natuurlijk: zou Hij zijn duurgekochte lichaam niet beschermen?? Je staat niet alleen in de strijd tegen het kwaad. Daarom is Hij juist verhoogd!

6 3. Jezus oordeelt 3a Over ieders leven gaat het oordeel
2 Kor. 5: ‘allen zullen voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen.’ Dus ook de gelovigen 1 Kor. 3: vuur gaat over het bouwwerk van je leven. Christus springt er tussen Je ontkomt tot je eigen verwondering Bescheidenheid

7 3. Jezus oordeelt 3b Gods oordeel zal rechtvaardig zijn
Zo kennen we God toch? Hij overziet Hij alles – wij niet. God is toch geen tiran? Hij is op niemands ondergang uit Hij wil dat de zondaar zich bekeert en leeft Vreugde in de hemel over die ene die zich bekeert

8 3. Jezus oordeelt 3c Er is verschil in oordeel
We denken vaak: één en dezelfde straf Bijbel spreekt genuanceerd Zegt niet precies hoe, maar wel dat er verschil is. Diverse keren: geoordeeld naar werken Paulus in Athene: God slaat geen acht op de tijd dat men Hem niet kende Geen ‘schema’ Vertrouwen dat Hij rechtvaardig zal oordelen

9 3. Jezus oordeelt 3d God komt de wraak toe
Mij niet. Zou ook niet kunnen. Miroslav Volf: ‘De gedachte dat God weigert om te oordelen kan alleen maar geboren worden in de stilte van een woonwijk. In een door de zon geblakerde aarde die gedrenkt is in het bloed van onschuldigen, zal zij onvermijdelijk sterven’

10 3. Jezus oordeelt 3d God komt de wraak toe Volf:
niet-straffende god leidt juist tot geweld wél straffende God doorbreekt vicieuze cirkel van geweld Daarom kunnen wij de geweldloosheid preken Het kwaad heeft niet het laatste woord: daarom kunnen we de liefde preken

11 Moet je bang worden van het oordeel?
JA Als je Hem niet serieus neemt Jezus: ‘niet iedereen die “Heer, Heer” tegen Mij zegt zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn Vader.’ Gevraagd: leven met de Here in woord en daad Nee Als je oprecht gelooft Als je je leven echt aan Hem probeert te wijden. Dan mag je juist genieten van die dikke straal!

12


Download ppt "1. Jezus verhoogd Aan Gods rechterhand"

Verwante presentaties


Ads door Google