De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen: Efeziërs 3: 14 - 4: 6 De preek gaat over: Efeziërs 3: 14 - 21 Alle liederen worden geprojecteerd Voorganger: Ds. P.J. Trimp te Goes Voorlezer:

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen: Efeziërs 3: 14 - 4: 6 De preek gaat over: Efeziërs 3: 14 - 21 Alle liederen worden geprojecteerd Voorganger: Ds. P.J. Trimp te Goes Voorlezer:"— Transcript van de presentatie:

1 We lezen: Efeziërs 3: 14 - 4: 6 De preek gaat over: Efeziërs 3: 14 - 21 Alle liederen worden geprojecteerd Voorganger: Ds. P.J. Trimp te Goes Voorlezer: Michael van Casand Mededelingen Schoollied: Gezang 142: 1 (GK 33) Votum en zegengroet Zingen:Psalm 103: 1, 3

2 ... Gezang 142: 1 (GK 33)

3 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 103: 1, 3....

4 Psalm 103: 1, 3

5

6 .... Avondmaal Formulier V Belijdenis van geloof Zingen:Gezang 139: 3 (GK 30) Viering: Gezang 106: 1, 2, 3, 4 (GK 28) Dankzegging Zingen:Gezang 165 (NG 85) Lezen: Efeziërs 3: 14 - 4: 6 Tekst: Efeziërs 3: 14 - 21 Zingen:Gezang 108 (GK 41) Preek Zingen:Liedboek 95: 1, 2, 3

7 .... Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling We zijn hier bij elkaar om volgens het bevel van onze Heer zijn dood te verkondigen. Eerst horen we hoe de instelling van het avondmaal beschreven wordt in het heilig evangelie: Toen ze aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de

8 .... Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van

9 .... Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ Christus gedenken We gedenken dat de Heer Jezus aan het kruis zijn lichaam en zijn bloed gegeven heeft voor de zijnen. In grote liefde voor ons heeft hij zich geofferd, zodat wij niet zouden sterven maar leven. Het avondmaal richt onze aandacht op deze zelfovergave van de Heer.

10 .... Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal Het vervult ons met schaamte om onze zonden, maar ook met dankbaarheid om zijn verzoenende liefde. Gemeenschap en verwachting We beleven aan deze tafel samen de vreugdevolle eenheid met Christus en met elkaar. Vanuit de viering van het avondmaal willen we elkaar dienen in de gemeente.

11 .... Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal Tegelijk verwachten we de terugkeer van onze Heer Jezus. Aan het avondmaal mogen we alvast iets proeven van de blijdschap die de bruiloft van het Lam geeft. Straks zal onze Heer met ons opnieuw wijn drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Daarom mogen we het avondmaal ook niet achteloos en zonder oprecht geloof vieren. We moeten dat juist doen met eerbied voor

12 .... Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal God en in heilige, gespannen verwachting. Straks zal de Heer alle tranen uit onze ogen wissen en zal aan alle gebrokenheid en nood een einde gekomen zijn. En hij zal over alles en allen regeren. Gebed

13 .... Avondmaal Formulier V Belijdenis van geloof Zingen:Gezang 139: 3 (GK 30) Viering: Gezang 106: 1, 2, 3, 4 (GK 28) Dankzegging Zingen:Gezang 165 (NG 85) Lezen: Efeziërs 3: 14 - 4: 6 Tekst: Efeziërs 3: 14 - 21 Zingen:Gezang 108 (GK 41) Preek Zingen:Liedboek 95: 1, 2, 3

14 ... Gezang 139: 3 (GK 30)

15 .... Avondmaal Formulier V Belijdenis van geloof Zingen:Gezang 139: 3 (GK 30) Viering: Gezang 106: 1, 2, 3, 4 (GK 28) Dankzegging Zingen:Gezang 165 (NG 85) Lezen: Efeziërs 3: 14 - 4: 6 Tekst: Efeziërs 3: 14 - 21 Zingen:Gezang 108 (GK 41) Preek Zingen:Liedboek 95: 1, 2, 3

16 ... Gezang 106: 1, 2, 3, 4 (GK 28)

17

18

19

20 .... Avondmaal Formulier V Belijdenis van geloof Zingen:Gezang 139: 3 (GK 30) Viering: Gezang 106: 1, 2, 3, 4 (GK 28) Dankzegging Zingen:Gezang 165 (NG 85) Lezen: Efeziërs 3: 14 - 4: 6 Tekst: Efeziërs 3: 14 - 21 Zingen:Gezang 108 (GK 41) Preek Zingen:Liedboek 95: 1, 2, 3

21 .... Avondmaal Formulier V Belijdenis van geloof Zingen:Gezang 139: 3 (GK 30) Viering: Gezang 106: 1, 2, 3, 4 (GK 28) Dankzegging Zingen:Gezang 165 (NG 85) Lezen: Efeziërs 3: 14 - 4: 6 Tekst: Efeziërs 3: 14 - 21 Zingen:Gezang 108 (GK 41) Preek Zingen:Liedboek 95: 1, 2, 3

22 .... Avondmaal Formulier V Belijdenis van geloof Zingen:Gezang 139: 3 (GK 30) Viering: Gezang 106: 1, 2, 3, 4 (GK 28) Dankzegging Zingen:Gezang 165 (NG 85) Lezen: Efeziërs 3: 14 - 4: 6 Tekst: Efeziërs 3: 14 - 21 Zingen:Gezang 108 (GK 41) Preek Zingen:Liedboek 95: 1, 2, 3

23 ... Gezang 165 a (NG 85)

24 ... Gezang 165 b (NG 85)

25 .... Avondmaal Formulier V Belijdenis van geloof Zingen:Gezang 139: 3 (GK 30) Viering: Gezang 106: 1, 2, 3, 4 (GK 28) Dankzegging Zingen:Gezang 165 (NG 85) Lezen: Efeziërs 3: 14 - 4: 6 Tekst: Efeziërs 3: 14 - 21 Zingen:Gezang 108 (GK 41) Preek Zingen:Liedboek 95: 1, 2, 3

26 .... Avondmaal Formulier V Belijdenis van geloof Zingen:Gezang 139: 3 (GK 30) Viering: Gezang 106: 1, 2, 3, 4 (GK 28) Dankzegging Zingen:Gezang 165 (NG 85) Lezen: Efeziërs 3: 14 - 4: 6 Tekst: Efeziërs 3: 14 - 21 Zingen:Gezang 108 (GK 41) Preek Zingen:Liedboek 95: 1, 2, 3

27 ... Gezang 108 (GK 41)

28 Paulus vraagt God de Vader om de kracht van de Geest en de liefde van Christus in ons hart en leven

29 1.de voorbidder knielt in de gevangenis (vers 14,15) 2. de inwendige mens versterken (vers 16) 3. elk hart een woonplaats van Christus (vers 17a)

30 Paulus vraagt God de Vader om de kracht van de Geest en de liefde van Christus in ons hart en leven 4. Samen sterk staan in de liefde van God (vers 17b) 5. De liefde van Christus is nooit te meten (vers 18 en 19) 6. Bidden wordt aanbidden (vers 20 en 21)

31 .... Zingen:Liedboek 95: 1, 2, 3 Gebed Collecte Zingen:Liedboek 477: 1, 2 Zegen

32 Liedboek 95: 1, 2, 3

33

34

35 .... Zingen:Liedboek 95: 1, 2, 3 Gebed Collecte Zingen:Liedboek 477: 1, 2 Zegen

36 .... COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Jan Roorda Volgende week: Jasper Boeije Na de collecte zingen we: Liedboek 477: 1, 2

37 .... COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Jan Roorda Volgende week: Jasper Boeije Na de collecte zingen we: Liedboek 477: 1, 2

38 Liedboek 477: 1a, 2

39 Liedboek 477: 1b, 2

40 Liedboek 477: 1, 2a

41 Liedboek 477: 1, 2b

42 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)....

43 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 2 juni om 9.30 uur. Van harte welkom.....

44 ....


Download ppt "We lezen: Efeziërs 3: 14 - 4: 6 De preek gaat over: Efeziërs 3: 14 - 21 Alle liederen worden geprojecteerd Voorganger: Ds. P.J. Trimp te Goes Voorlezer:"

Verwante presentaties


Ads door Google