De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger: ds. E.J. Sytsma We lezen: Openbaring 8 en 9 De preek gaat over Openbaring 8: 6 - 9: 21 God slaat alarm Alle liederen en gezangen, met uitzondering van de psalmen, worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Psalm 148: 1, 4 . .

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 148: 1, 4

3 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 148: 1, 4 Avondmaalformulier 5 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b (GK4) Viering Liedboek 175 Lezen: Openbaring 8 en 9 Preek over Openbaring 8: 6 - 9: 21 Zingen: Liedboek 293

4 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling
Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Als gemeente van Jezus Christus zijn wij bijeen om volgens zijn bevel zijn dood te verkondigen. Wij horen eerst, hoe de instelling van het avondmaal beschreven wordt in het heilig evangelie: Toen ze aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met

5 de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.
Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam. ’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal

6 drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ Christus gedenken
Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ Christus gedenken Wij gedenken dat de Heer Jezus aan het kruis zijn lichaam en zijn bloed gegeven heeft voor de zijnen. In grote liefde voor ons heeft hij zich geofferd, zodat wij niet zouden sterven maar leven. Het avondmaal richt onze aandacht op deze zelfovergave van de Heer. Het vervult ons met schaamte om

7 onze zonden. Het vervult ons ook met
Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal onze zonden. Het vervult ons ook met dankbaarheid vanwege zijn verzoenende liefde. Gemeenschap en verwachting Wij genieten aan deze tafel samen de vreugde van de eenheid met Christus en met elkaar. Vanuit de viering van het avondmaal willen wij elkaar helpen, ondersteunen en dienen in de gemeente.

8 Tegelijk verwachten wij de terugkeer van de
Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal Tegelijk verwachten wij de terugkeer van de Heer Jezus. Aan het avondmaal mogen we alvast iets proeven van de vreugde van de bruiloft van het Lam. Straks zal de Heer Jezus met ons opnieuw wijn drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Daarom mogen wij het avondmaal ook niet achteloos en zonder oprecht geloof vieren, maar eerbiedig voor God en in heilige, gespannen verwachting.

9 Straks zal de Heer alle tranen uit onze ogen
Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal Straks zal de Heer alle tranen uit onze ogen Wissen. Aan alle gebrokenheid en nood zal een einde gekomen zijn. En hij zal over alles en allen regeren.

10 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Gezang 179b (GK 4) Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden;

11 opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God,
Gezang 179b (GK 4) opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen.

12 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 148: 1, 4 Avondmaalformulier 5 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b (GK4) Viering Liedboek 175 Lezen: Openbaring 8 en 9 Preek over Openbaring 8: 6 - 9: 21 Zingen: Liedboek 293

13 O wij arme zondaars, bedelaars onrein,
Liedboek 175: 1, 2, 3, 4 O wij arme zondaars, bedelaars onrein, die in zonde ontvangen en geboren zijn, onze schulden rachten on in zo grote nood, dat met lijf en ziel wij vervielen aan de dood. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

14 Had de Here Jezus ons niet opgezocht,
Liedboek 175: 1, 2, 3, 4 Had de Here Jezus ons niet opgezocht, mens onder de mensen, en ons vrijgekocht, Hij alleen tot sterven voor anderen bereid, wij waren verloren in alle eeuwigheid. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

15 Hoe zal 't God de Here ooit worden geloond,
Liedboek 175: 1, 2, 3, 4 Hoe zal 't God de Here ooit worden geloond, dat Hij zoveel liefde aan ons heeft betoond, ja, dat Hij zijn Eenge, zijn Zoon gegeven heeft tot een prijs voor velen, die stierf en zie, Hij leeft! Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

16 Lof zij U, Heer Jezus, die in grote nood
Liedboek 175: 1, 2, 3, 4 Lof zij U, Heer Jezus, die in grote nood eenzaam en verlaten stierf de bittre dood, U die met de Vader zult heersen voor altijd: leid ons arme zondaars, o Heer, ter zaligheid. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

17 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 148: 1, 4 Avondmaalformulier 5 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b (GK4) Viering Liedboek 175 Lezen: Openbaring 8 en 9 Preek over Openbaring 8: 6 - 9: 21 Zingen: Liedboek 293

18 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 148: 1, 4 Avondmaalformulier 5 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b (GK4) Viering Liedboek 175 Lezen: Openbaring 8 en 9 Preek over Openbaring 8: 6 - 9: 21 Zingen: Liedboek 293

19 Tekst: Openbaring 8: 6 - 9: 21 Openbaringen: 1. De toekomst is van God

20 onthouden wat je al gelezen hebt
Tekst: Openbaring 8: 6 - 9: 21 Openbaringen: 1. De toekomst is van God beeldspraak onthouden wat je al gelezen hebt

21 → vier rampen vanuit de hemel aarde, zee, water, licht
Tekst: Openbaring 8: 6 - 9: 21 Openbaringen: 1. De toekomst is van God 2. God slaat alarm!! → vier rampen vanuit de hemel aarde, zee, water, licht → twee rampen vanuit de onderwereld demonen en wraakengelen

22 3. God is groter dan je denkt Wakker geschud worden
Tekst: Openbaring 8: 6 - 9: 21 Openbaringen: 1. De toekomst is van God 2. God slaat alarm!! 3. God is groter dan je denkt Wakker geschud worden Gods oordeel gaat nu al over deze wereld

23 3. God is groter dan je denkt
Tekst: Openbaring 8: 6 - 9: 21 Openbaringen: 1. De toekomst is van God 2. God slaat alarm!! 3. God is groter dan je denkt 4. De duivel krijgt meer macht dan je denkt Het kwaad: mensen / duivel / God

24 3. God is groter dan je denkt
Tekst: Openbaring 8: 6 - 9: 21 Openbaringen: 1. De toekomst is van God 2. God slaat alarm!! 3. God is groter dan je denkt 4. De duivel krijgt meer macht dan je denkt 5. Het leven vertelt meer dan je denkt → het kwaad heeft een menselijk gezicht

25 Tekst: Openbaring 8: 6 - 9: 21

26 Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand;
Liedboek 293: 1, 2, 3, 4 Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed!

27 Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet.
Liedboek 293: 1, 2, 3, 4 Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet. Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom? Eenmaal zie ik al uw luister, als ik in uw hemel kom!

28 Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht ik durfde niet.
Liedboek 293: 1, 2, 3, 4 Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet! Wil mij als een kind behandlen, dat alleen de weg niet vindt: neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind.

29 Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand,
Liedboek 293: 1, 2, 3, 4 Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand, loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.

30 Zingen: Liedboek 293 Gebed Collecte Zingen: Psalm 90: 1 Zegen

31 COLLECTE Vandaag is de collecte voor de Kerk
Na de collecte zingen we: Psalm 90: 1

32 COLLECTE Volgende Week is de 1e collecte is voor de Diakonie
“De Driehoek” en de 2e collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Arie Joosse Volgende week: Gerrit Treurniet Na de collecte zingen we: Psalm 90: 1

33 Zingen: Psalm 90: 1 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

34 Zingen: Psalm 90: 1 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

35 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 19 september om 9
De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 19 september om 9.30 uur. Van harte welkom.


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google