De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Orientatiefase Gods genadig verbond Les 17 deel 2a Wat betekent het woord “verbond” ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Orientatiefase Gods genadig verbond Les 17 deel 2a Wat betekent het woord “verbond” ?"— Transcript van de presentatie:

1 orientatiefase Gods genadig verbond Les 17 deel 2a Wat betekent het woord “verbond” ?

2 Zou jij een contract willen tekenen als profvoetballer of fotomodel?

3 relevantiefase Welke gevolgen heeft zo’n contract? Wat voor risico’s heeft contractbreuk in zich?

4 relevantiefase Heb jij wel eens iets moeten ondertekenen?

5 relevantiefase Ik …(naam)…………….beloof nooit meer te zondigen en mij te houden aan de regels die de Heere God mij stelt in de Tien Geboden. Getekend, …………………….

6 relevantiefase Vr.4. Wat eist de wet Gods van ons? Antw. Dat leert ons Christus in een hoofdsom, Matth. 22:37-40: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse Wet en de Profeten.

7 relevantiefase Waarom kun je dit niet beloven? Schrijf op: 1……………………… 2……………………… 3……………………..

8 relevantiefase Zijn dit smoezen of legitieme uitvluchten? Gods contract zit vol met waardevolle beloften waar je jouw handtekening onder mag zetten

9 informatiefase Ik Drie-enige God beloof in de de Naam van de Vader dat je mijn kind mag zijn, in de Naam van de Zoon dat ik al je zonde vergeef en in de Naam van de H. Geest dat ik je helemaal nieuw maak. Getekend, Vader, Zoon en Heilige Geest

10 informatiefase Doopbewijs

11 informatiefase Waarom belooft God het wel? Belofte maakt schuld….

12 informatiefase Beloofd is beloofd

13 informatiefase In het zonnetje van Gods verbond gaan de beloften open Een ijsbloem gaat alleen in de zon open

14 informatiefase Genesis 3 /11 / 12 15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. 30 En Sarai was onvruchtbaar; zij had geen kind. 1 De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal. 2 En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees een zegen! 3 En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.

15 informatiefase Onthouden Moederbelofte in Gen. 3: 15 Bloem in de knop die steeds verder open gaat in de beloften in het OT Satan leek het gewonnen te hebben, maar Christus overwint Twee rijken in deze tijd God biedt nu nog zijn vriendschap aan Heilsgeschiedenis die verder gaat met Abraham Verbondssluiting Besnijdenis Doop

16 informatiefase 2 Kronieken 30: 8: Verhardt nu ulieder nek niet, gelijk uw vaderen; geeft den HEERE de hand, en komt tot Zijn heiligdom, hetwelk Hij geheiligd heeft tot in eeuwigheid, en dient den HEERE, uw God; zo zal de hitte Zijns toorns van u afkeren.

17 informatiefase Hij wil niet dat je verloren gaat, maar dat je tot bekering komt.

18 informatiefase Jeremia 31: 33 33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.

19 verwerkingsfase Wat zie je hier?

20 verwerkingsfase Er is een strijd tussen twee machten Welke machten zijn dit Wie heeft in principe al overwonnen? Het verbond kan een goed wapen zijn. Hoe?

21 verwerkingsfase

22 Waarom zou iemand zo’n bord maken? Met wie heeft deze club een verbond gesloten?

23 verwerkingsfase Met wie heeft God een verbond gesloten? a. Alle christelijke kinderen b. Alle deelnemers aan het H.A c. Alle gelovigen d. Alle mensen

24 verwerkingsfase Welke verplichtingen geeft dit?


Download ppt "Orientatiefase Gods genadig verbond Les 17 deel 2a Wat betekent het woord “verbond” ?"

Verwante presentaties


Ads door Google