De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VERBOND “opdat het u welga !”.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VERBOND “opdat het u welga !”."— Transcript van de presentatie:

1 VERBOND “opdat het u welga !”

2 Wat roept het begrip ‘verbond’ zoal bij je op? Wat houdt het in?
Een verbond komt beide partijen ten goede… Wat is het ‘voordeel’ voor ons, mensen, van het verbond dat God aanbiedt? En komt het ook God ten goede (denk bijv. aan ‘tot eer van God’)?

3 “Adam, waar ben je?” God komt naderbij belooft overwinning
bedekt de naaktheid

4 Hoe maakte God in dat Genesisverhaal al duidelijk dat hij een verbondsgod is? Wat leer je er uit… over God en over ons? Doet het je iets dat God zich met ons wil verbinden? Wat was de opdracht van de ‘uitgezonden’ mens dan wel?

5 “Ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. Wanneer ik wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog zichtbaar wordt, zal ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft…” - Genesis 9:13-16

6 In Gen lijkt het er op dat God een teken geeft zodat Hijzelf het verbond niet vergeet. Heeft Hij dat nodig, of zijn wij het? Waarom? Ken je andere tekenen in het kader van ‘verbond’? God zegt Noach (DABAR = eerste keer dat dit woord gebruikt wordt; later duidt het de Tien Woorden aan) om uit de ark te komen, zodat ze samen kunnen bouwen aan een ‘nieuwe’ wereld. Zijn wij mensen die in onze ‘ark’ blijven zitten, of kan God met ons bouwen (scheppend werken) aan een goede nieuwe wereld? “De regenboog herinnert ons eraan dat vrede, rust (= Hebr. stam van de naam Noach), recht en gerechtigheid ook onze zaak zijn, als individu en als kerk.” Wat vind je van deze uitspraak?

7 “Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal;  Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn.” Genesis 12.1,2

8 Ik heb Abraham uitgekozen, hij moet zijn zonen en zijn verdere nakomelingen voorhouden de weg te volgen die ik wijs, door rechtvaardig en goed te handelen. Dan zal ik verwezenlijken wat ik Abraham heb toegezegd.” (Gen 18:19)

9 Het deel van beide verbondspartners wordt in Abrahams verhaal mooi verwoord met ‘gezegend worden en tot zegen zijn’. Hoe zou dat concreet op ons toegepast kunnen worden? Wat vind je van Abrahams opdracht in Genesis 18:19? Is dat ook iets voor ons? In Jezus’ tijd was de ware betekenis van de besnijdenis als verbondsteken al grotendeels verloren gegaan… Bestaat dit gevaar ook voor andere ‘tekenen’, zoals de sabbat bijvoorbeeld?

10 De aanzet tot het Sinaï verbond
“…hun hulpgeroep over de slavernij steeg op tot God. En God hoorde hun klacht en God gedacht zijn verbond met Abraham, Izaak en Jakob. Zo zag God de Israëlieten aan en God had bemoeienis met hen.” – Ex 2:23-25

11 JHWH De voorbereiding van het Sinaï verbond “God antwoordde:
Ik zal bij je zijn! (…) Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.” – Ex 3:12,14

12 De inleiding op het Sinaï verbond
“Jullie hebben gezien hoe ik je op adelaarsvleugels gedra-gen heb en je hier bij mij heb gebracht.  Als je mijn woor-den ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken – want de hele aarde behoort mij toe.  Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk.” Ex

13 Bespreek samen nog eens wat de eigenlijke bedoeling was van het Sinaïverbond.
Mens en wereld bewaren door het verbond te bewaren? Hoe? Speelt de sabbat hier een rol in ? Hoe ervaar jij de sabbat als teken?

14 Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden: mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik heer over hen ben, luidt het woord des HEREN.  Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de HERE: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des HEREN, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. – Jeremia 31:31-34

15 Is ‘vernieuwing’ vandaag nog nodig. Waarom wel /niet
Is ‘vernieuwing’ vandaag nog nodig? Waarom wel /niet? En zo ja: op welk vlak? Wat betekent het volgens jou ‘kind’ of ‘volwassen’ te zijn in het verbond? De ‘wet op steen’ of ‘wet in het hart’… Wat is het verschil? Hoe uit zich dat concreet? Een verbond met God. Wat houdt dit concreet in ? Gaat het om gevoel - relatie – inzicht en verstand – concrete levenshouding..? Wat verandert dit concreet in iemands leven?


Download ppt "VERBOND “opdat het u welga !”."

Verwante presentaties


Ads door Google