De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opstand door de Opstanding n.a.v. Kolosse 2:8-15 20 april 2014 Evangelische Baptisten Gemeente Tilburg De Prachtige Revolutie Deel 4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opstand door de Opstanding n.a.v. Kolosse 2:8-15 20 april 2014 Evangelische Baptisten Gemeente Tilburg De Prachtige Revolutie Deel 4."— Transcript van de presentatie:

1 Opstand door de Opstanding n.a.v. Kolosse 2:8-15 20 april 2014 Evangelische Baptisten Gemeente Tilburg De Prachtige Revolutie Deel 4

2

3 [8] Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus, KOLOSSE 2 NBG1951

4 [9] want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk; [10] en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. KOLOSSE 2

5 [11] In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus, [12] daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt. KOLOSSE 2

6 [13] Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, [14] door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen: KOLOSSE 2

7 [15] Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. KOLOSSE 2

8

9 [15] Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. KOLOSSE 2

10 [8] Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus, KOLOSSE 2

11 [9] want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk; [10] en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. KOLOSSE 2

12 [26] het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen. [27] Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. KOLOSSE 1

13 [9] want in Hem woont al de volheid (Gr. ‘pleroma’) der godheid lichamelijk; [10] en gij hebt de volheid (Gr. ‘pleroo’) verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. KOLOSSE 2 Q: Maar waarom zegt Paulus dit? A: Allerlei ‘gnostici’ waren de gemeente binnengekomen en probeerden de gemeenteleden te verleiden om hun leer te volgen. Die zou échte ‘pleroma’ geven. Gnostiek: (definitie) geheime kennis (gnosis) tot verkrijgen van de zaligheid

14 Jezus Doctrine Opinie Dogma Geloofssystemen begrijpen… Gnostiek is óók een geloofssysteem… ( zie ook deel 3 ) eigenlijk een veelheid aan geloofssystemen, verkrijgbaar in allerlei mengvormen

15 [16] Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, … [18] Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleselijk denken, … [23] Dit toch is, al staat het in een roep van wijsheid met zijn eigendunkelijke godsdienst, … zijn nederigheid en zijn kastijding van het lichaam, zonder enige waarde (en dient slechts) tot bevrediging van het vlees. KOLOSSE 2 Let op: ‘Je mist iets’ … ‘en je moet … (‘het volgende’, zie beschrijving) … doen om het te krijgen’

16 [1] De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de HERE God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof? GENESIS 3 Let op: ‘Je mist iets’ … ‘en je moet … (‘het volgende’, zie vers 4 en 5) … doen om het te krijgen’ ‘Leugenaar van den beginne’ – Joh. 8:44 Tactiek: verdraaien van God gezegd heeft, twijfel zaaien, verleiden tot verkeerde keuze(s)

17 [19] Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken, [20] en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is…. KOLOSSE 1

18 [13] Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, [14] door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen: KOLOSSE 2 Paulus’ oproep: Ga leven vanuit de waarheid Het is volbracht!

19 [11] In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus, [12] daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt. KOLOSSE 2

20

21 Dat kan! Je kunt na de dienst met iemand doorpraten. Je kunt ook voor je laten bidden. Je kunt ook samen met iemand bidden. JOIN THE REVOLUTION! NAPRATEN? Mailen mag ook: roccorausch@gmail.comroccorausch@gmail.com


Download ppt "Opstand door de Opstanding n.a.v. Kolosse 2:8-15 20 april 2014 Evangelische Baptisten Gemeente Tilburg De Prachtige Revolutie Deel 4."

Verwante presentaties


Ads door Google