De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hel en verdoemenis II ver-doe-men, voor eeuwig veroordelen, naar de hel verwijzen “,,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hel en verdoemenis II ver-doe-men, voor eeuwig veroordelen, naar de hel verwijzen “,,"— Transcript van de presentatie:

1 hel en verdoemenis II ver-doe-men, voor eeuwig veroordelen, naar de hel verwijzen “,,

2 In de Staten Vertaling komt het woord 26 keer voor. In de NBG-vertaling niet 1 keer. De NBG geeft het woord ‘verdoemen’ correct weer met ‘veroordelen’. 2Korinthe 7:3 (Staten Vertaling) Ik zeg [dit] niet tot [uw] veroordeling; want ik heb te voren gezegd, dat gij in onze harten zijt, om samen te sterven en samen te leven.

3 verdoemt God mensen bij de “grote witte troon”? “de duizend jaren” witte troon “nieuwe schepping” a

4 Openbaring 20 En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het [boek] des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken (...)

5 (...) En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

6 Heeft de dood dan tóch het laatste woord?

7 1Korinthe 15:22-28 22 Want evenals in Adam ALLEN sterven, ZO zullen ook in Christus ALLEN levend gemaakt worden. 23 Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst; 24 daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben.

8 25 Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. 26 De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood, 27 want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft. 28 Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in ALLEN.

9 Romeinen 5:18 Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling kwam, ZO komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven.


Download ppt "Hel en verdoemenis II ver-doe-men, voor eeuwig veroordelen, naar de hel verwijzen “,,"

Verwante presentaties


Ads door Google