De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen: 1 Johannes 1: 1 - 4, 1 Johannes 2: 23 - 3: 3 De preek gaat over: Zondag 46 en Marcus 14:36 Alle liederen worden geprojecteerd Het eerste lied:

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen: 1 Johannes 1: 1 - 4, 1 Johannes 2: 23 - 3: 3 De preek gaat over: Zondag 46 en Marcus 14:36 Alle liederen worden geprojecteerd Het eerste lied:"— Transcript van de presentatie:

1 We lezen: 1 Johannes 1: 1 - 4, 1 Johannes 2: 23 - 3: 3 De preek gaat over: Zondag 46 en Marcus 14:36 Alle liederen worden geprojecteerd Het eerste lied: Psalm 103: 1, 3, 5 Gezang 177: 1, 2 (GK 6) Voorlezer: Dicky Roorda In deze dienst wordt door ouderling Frank Roorda een preek gelezen van R.J.Vreugdenhil uit Lelystad

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 103: 1, 3, 5 Gezang 177: 1, 2 (GK 6)....

3 Psalm 103: 1, 3, 5

4

5

6 ... Gezang 177: 1a, 2a (GK 6)

7 ... Gezang 177: 1b, 2a (GK 6)

8 ... Gezang 177: 1a, 2a (GK 6)

9 ... Gezang 177: 1a, 2b (GK 6)

10 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 103: 1, 3, 5 Gezang 177: 1, 2 (GK 6) Lezen:1 Johannes 1: 1 - 4, 1 Johannes 2: 23 - 3: 3 Zingen:Opwekking 136 Preek over Zondag 46 en Marcus 14:36 Zingen: Gezang 102a: 4 (GK 26a)

11 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 103: 1, 3, 5 Gezang 177: 1, 2 (GK 6) Lezen:1 Johannes 1: 1 - 4, 1 Johannes 2: 23 - 3: 3 Zingen:Opwekking 136 Preek over Zondag 46 en Marcus 14:36 Zingen: Gezang 102a: 4 (GK 26a)

12 ... Opwekking 136: 1, 2 leadsingers en gemeente

13 ... Opwekking 136: 1, 2 leadsingers en gemeente

14 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 103: 1, 3, 5 Gezang 177: 1, 2 (GK 6) Lezen:1 Johannes 1: 1 - 4, 1 Johannes 2: 23 - 3: 3 Zingen:Opwekking 136 Preek over Zondag 46 en Marcus 14: 36 Zingen: Gezang 102a: 4 (GK 26a)

15 .... Tekst: Zondag 46 GOD ADOPTEERT JE: ‘ZEG MAAR VADER’. 1.door adoptie ben je opgenomen in de familiekring 2.je mag net zo met Vader in gesprek als zijn Zoon Jezus

16 .... Tekst: Zondag 46 Romeinen 8: 15 U hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’.

17 .... Tekst: Zondag 46 Johannes 10:30 Ik en de Vader zijn een. Johannes 14:11 Ik ben in de Vader en de Vader is in mij.

18 .... Tekst: Zondag 46 Johannes 1:12 Wie in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.

19 .... Tekst: Zondag 46 Johannes 1:12 Wie in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Johannes 20:17 Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’

20 .... Tekst: Zondag 46 Johannes 17:21 Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn

21 .... Tekst: Zondag 46 Johannes 17:21 Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn Hebreeën 2:11 Hij schaamt zich er niet voor hen zijn broeders en zusters te noemen.

22 .... Tekst: Zondag 46 1 Joh.3:1 Bedenkt toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook.

23 .... Tekst: Zondag 46 GOD ADOPTEERT JE: ‘ZEG MAAR VADER’. 1.door adoptie ben je opgenomen in de familiekring 2.je mag net zo met Vader in gesprek als zijn Zoon Jezus

24 .... Tekst: Zondag 46 Romeinen 8: 15 U hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’.

25 .... Tekst: Zondag 46 Marcus 14:32-35. Ze kwamen bij een olijfgaard die Getsemane heette, en hij zei tegen zijn leerlingen: ‘Blijven jullie hier zitten, terwijl ik ga bidden.’ Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden en zei tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier waken.’ Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan.

26 .... Tekst: Zondag 46 1. Bidden is iets heel persoonlijks

27 .... Tekst: Zondag 46 Marcus 14:36 Hij zei: ‘Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg.

28 .... Tekst: Zondag 46 1.Bidden is iets heel persoonlijks 2.Met vertrouwen mag je contact zoeken met Vader

29 .... Tekst: Zondag 46 1.Bidden is iets heel persoonlijks 2.Met vertrouwen mag je contact zoeken met Vader 3.Jezus vraagt heel vrijmoedig

30 .... Tekst: Zondag 46 1.Bidden is iets heel persoonlijks 2.Met vertrouwen mag je contact zoeken met Vader 3.Jezus vraagt heel vrijmoedig 4.Jezus bidt ook met verwachting

31 .... Tekst: Zondag 46 Marcus 14:36b Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt.

32 .... Tekst: Zondag 46 1.Bidden is iets heel persoonlijks 2.Met vertrouwen mag je contact zoeken met Vader 3.Jezus vraagt heel vrijmoedig 4.Jezus bidt ook met verwachting 5.Jezus maakt zich heel klein

33 .... Tekst: Zondag 46 1.Bidden is iets heel persoonlijks 2.Met vertrouwen mag je contact zoeken met Vader 3.Jezus vraagt heel vrijmoedig 4.Jezus bidt ook met verwachting 5.Jezus maakt zich heel klein 6.Met overgave

34 .... Tekst: Zondag 46 Marcus 14:37 Hij liep terug en zag dat zijn leerlingen lagen te slapen. Marcus 14:39 Weer ging hij weg om te bidden, met dezelfde woorden als daarvoor.

35 .... Tekst: Zondag 46 1.Bidden is iets heel persoonlijks 2.Met vertrouwen mag je contact zoeken met Vader 3.Jezus vraagt heel vrijmoedig 4.Jezus bidt ook met verwachting 5.Jezus maakt zich heel klein 6.Met overgave 7.Jezus houdt vol om te bidden

36 .... Zingen: Gezang 102a: 4 (GK 26a) Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 149 (NG 77) Gebed Collecte Zingen:Psalm 25: 1, 7 Zegen

37 ... Gezang 102a: 4a (GK 26a)

38 ... Gezang 102a: 4b (GK 26a)

39 .... Zingen: Gezang 102a: 4 (GK 26a) Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 149 (NG 77) Gebed Collecte Zingen:Psalm 25: 1, 7 Zegen

40 Gezang 149 a (NG 77) leadsingers en gemeente

41 Gezang 149 b (NG 77) leadsingers en gemeente

42 .... Zingen: Gezang 102a: 4 (GK 26a) Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 149 (NG 77) Gebed Collecte Zingen:Psalm 25: 1, 7 Zegen

43 .... COLLECTE Vandaag Is de 1 ste collecte voor de diakonie en de 2 de collecte voor de Kerk Ik wil leven door uw Geest en in waarheid, o Heer. Alle liefde die ik heb, leg ik hier voor U neer. Ik geef alles op voor U en houd niets apart. Heer, aanvaard mijn offer nu, mijn gebroken hart.

44 .... COLLECTE Vandaag Is de 1 ste collecte voor de diakonie en de 2 de collecte voor de Kerk Jezus, wat kan ik doen, mijn Koning en Vriend? U gaf alles voor mij, meer dan ik had verdiend. Jezus, wat kan ik doen tot eer van uw naam? Neem dit lied aan als dank voor wat U hebt gedaan. Ieder woord schiet te kort en ik voel me verward, maar ik zing uit liefde voor U uit het diepst van mijn hart.

45 .... COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Heer, mijn dankbaarheid is groot om wat U hebt betaald. Door uw lijden en uw dood werd mijn leven bepaald. U nam alle schande weg van mijn zonde en schuld en hebt mij vanaf uw troon met uw liefde vervuld.

46 .... COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Jezus, wat kan ik doen, mijn Koning en Vriend? U gaf alles voor mij, meer dan ik had verdiend. Jezus, wat kan ik doen tot eer van uw naam? Neem dit lied aan als dank voor wat U hebt gedaan. Ieder woord schiet te kort en ik voel me verward, maar ik zing uit liefde voor U uit het diepst van mijn hart. 2x

47 .... COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Ieder woord schiet te kort en ik voel me verward, maar ik zing uit liefde voor U, ik zing uit liefde voor U (2x) uit het diepst van mijn hart. Na collecte zingen we: Psalm 25: 1, 7 met voorzang leadsingers Bloemenbezorging: Vandaag: Evi in’t Anker Volgende week: Joëlle Treurniet

48 .... voorzang door leadsingers Naar u gaat mijn verlangen Heer Heer, mijn God, ik ben zeker van U. Psalm 25: 1, 7

49

50

51 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)....

52 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 1 september om 9.30 uur. Van harte welkom.....


Download ppt "We lezen: 1 Johannes 1: 1 - 4, 1 Johannes 2: 23 - 3: 3 De preek gaat over: Zondag 46 en Marcus 14:36 Alle liederen worden geprojecteerd Het eerste lied:"

Verwante presentaties


Ads door Google