De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De preek gaat over Matteüs 14: 22 - 33 Wat te doen bij twijfel?.... Het eerste lied: Gezang 107: 1, 3 (GK 29) Alle liederen en gezangen, met uitzondering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De preek gaat over Matteüs 14: 22 - 33 Wat te doen bij twijfel?.... Het eerste lied: Gezang 107: 1, 3 (GK 29) Alle liederen en gezangen, met uitzondering."— Transcript van de presentatie:

1 De preek gaat over Matteüs 14: 22 - 33 Wat te doen bij twijfel?.... Het eerste lied: Gezang 107: 1, 3 (GK 29) Alle liederen en gezangen, met uitzondering van de psalmen, worden in deze dienst geprojecteerd Voorganger: ds. G.J. Klapwijk te Zutphen Voorlezer: Trudy Staat

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Gezang 107: 1, 3 (GK 29) De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen

3 Gezang 107: 1, 3 (GK 29) Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de Heilge Geest, de Trooster, de Drie-eenge in zijn troon. Halleluja, halleluja, de Drie-eenge in zijn troon!

4 Gezang 107: 1, 3 (GK 29) Ere zij de Heer der englen, ere zij de Heer der kerk, ere aan de Heer der volken; aard' en hemel looft uw werk! Halleluja, halleluja, looft de Koning, heel zijn kerk!

5 Votum en zegengroet Zingen: Gezang 107: 1, 3 (GK 29) Zingen :Psalm 121 : 1, 2, 3, 4 Gebed Lezen: Matteüs 14: 22 - 33 Zingen: Gezang 161: 3 (NG 82) Preek over Matteüs 14: 22 - 33 Zingen : Liedboek 90: 1, 2

6 Votum en zegengroet Zingen: Gezang 107: 1, 3 (GK 29) Zingen :Psalm 121 : 1, 2, 3, 4 Gebed Lezen: Matteüs 14: 22 - 33 Zingen: Gezang 161: 3 (NG 82) Preek over Matteüs 14: 22 - 33 Zingen : Liedboek 90: 1, 2

7 Votum en zegengroet Zingen: Gezang 107: 1, 3 (GK 29) Zingen :Psalm 121 : 1, 2, 3, 4 Gebed Lezen: Matteüs 14: 22 - 33 Zingen: Gezang 161: 3 (NG 82) Preek over Matteüs 14: 22 - 33 Zingen : Liedboek 90: 1, 2

8 Gezang 161: 3 (NG 82) Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd, en in uw vergeving leef ik nu.

9 Tekst: Matteüs 14: 22 - 33 Wat te doen bij twijfel? Er wordt nogal wat getwijfeld door ons

10 Tekst: Matteüs 14: 22 - 33 Wat te doen bij twijfel? Er wordt nogal wat getwijfeld door ons Maar in de tijd van de Bijbel was het al niet anders

11 Tekst: Matteüs 14: 22 - 33 Wat te doen bij twijfel? Er wordt nogal wat getwijfeld door ons Maar in de tijd van de Bijbel was het al niet anders Petrus wordt uitgenodigd bij twijfel naar Jezus te kijken

12 Tekst: Matteüs 14: 22 - 33 Wat te doen bij twijfel? Er wordt nogal wat getwijfeld door ons Maar in de tijd van de Bijbel was het al niet anders Petrus wordt uitgenodigd bij twijfel naar Jezus te kijken Dat geldt ook voor jou

13 Liedboek 90: 1, 2 Is God de Heer maar voor mij, wat zou mij tegen zijn? Ik roep: ach Here, hoor mij! en wat mij kwelt wordt klein. al heeft zich ook verheven de macht van hel en dood, ik heb voor heel mijn leven in God mijn bondgenoot.

14 Liedboek 90: 1, 2 Dit weet ik vast en zeker, dat mij de Heer bemint, dat Hij mijn deel, mijn beker, mijn Vader is, mijn vriend, dat Hij geen kwaad kan willen, dat Hij mij bij wil staan, dat Hij de storm zal stillen, mijn vijand zal verslaan.

15 Zingen : Liedboek 90: 1, 2 Zingen : Psalm 35: 13 Geloofsbelijdenis Zingen :Gezang 174 : 1, 2, 3 (NG 90) Gebed Collecte Zingen: Psalm 125: 1, 2 Zegen

16 Zingen : Liedboek 90: 1, 2 Zingen : Psalm 35: 13 Geloofsbelijdenis Zingen :Gezang 174 : 1, 2, 3 (NG 90) Gebed Collecte Zingen: Psalm 125: 1, 2 Zegen

17 Gezang 174: 1, 2, 3 (NG 90) Zo vriendelijk en veilig als het licht zo als een mantel om mij heen geslagen zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen, dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. Wil mij behoeden en op handen dragen.

18 Gezang 174: 1, 2, 3 (NG 90) Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd waakt over mij en over al mijn gangen Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid om, als ik val, mij telkens op te vangen. Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

19 Gezang 174: 1, 2, 3 (NG 90) Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, wil alle liefde aan uw mens besteden. Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft – Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

20 Zingen : Liedboek 90: 1, 2 Zingen : Psalm 35: 13 Geloofsbelijdenis Zingen :Gezang 174 : 1, 2, 3 (NG 90) Gebed Collecte Zingen: Psalm 125: 1, 2 Zegen

21 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Diakonie de 2e collecte is voor de Kerk Na de collecte zingen we: Psalm 125: 1, 2 Collectemunten nodig? Morgenavond van 19.00 uur tot 20.00 uur

22 Bloemenbezorging: Vandaag: Arie Joosse Na de collecte zingen we: Psalm 125: 1, 2 COLLECTE Volgende week De collecte is voor de Kerk Collectemunten nodig? Morgenavond van 19.00 uur tot 20.00 uur

23 Zingen : Psalm 125: 1, 2 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

24 Zingen : Psalm 125: 1, 2 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

25 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 12 december om 9.30 uur. Van harte welkom.


Download ppt "De preek gaat over Matteüs 14: 22 - 33 Wat te doen bij twijfel?.... Het eerste lied: Gezang 107: 1, 3 (GK 29) Alle liederen en gezangen, met uitzondering."

Verwante presentaties


Ads door Google