De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger: ds. G.J. Klapwijk te Zutphen Voorlezer: Trudy Staat De preek gaat over Matteüs 14: Wat te doen bij twijfel? Alle liederen en gezangen, met uitzondering van de psalmen, worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Gezang 107: 1, 3 (GK 29) . .

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Gezang 107: 1, 3 (GK 29)

3 eer de Heilge Geest, de Trooster, de Drie-eenge in zijn troon.
Gezang 107: 1, 3 (GK 29) Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de Heilge Geest, de Trooster, de Drie-eenge in zijn troon. Halleluja, halleluja, de Drie-eenge in zijn troon!

4 Ere zij de Heer der englen, ere zij de Heer der kerk,
Gezang 107: 1, 3 (GK 29) Ere zij de Heer der englen, ere zij de Heer der kerk, ere aan de Heer der volken; aard' en hemel looft uw werk! Halleluja, halleluja, looft de Koning, heel zijn kerk!

5 Votum en zegengroet Zingen: Gezang 107: 1, 3 (GK 29) Zingen : Psalm 121 : 1, 2, 3, 4 Gebed Lezen: Matteüs 14: Zingen: Gezang 161: 3 (NG 82) Preek over Matteüs 14: Zingen : Liedboek 90: 1, 2

6 Votum en zegengroet Zingen: Gezang 107: 1, 3 (GK 29) Zingen : Psalm 121 : 1, 2, 3, 4 Gebed Lezen: Matteüs 14: Zingen: Gezang 161: 3 (NG 82) Preek over Matteüs 14: Zingen : Liedboek 90: 1, 2

7 Votum en zegengroet Zingen: Gezang 107: 1, 3 (GK 29) Zingen : Psalm 121 : 1, 2, 3, 4 Gebed Lezen: Matteüs 14: Zingen: Gezang 161: 3 (NG 82) Preek over Matteüs 14: Zingen : Liedboek 90: 1, 2

8 Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
Gezang 161: 3 (NG 82) Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd, en in uw vergeving leef ik nu.

9 Er wordt nogal wat getwijfeld door ons
Tekst: Matteüs 14: Wat te doen bij twijfel? Er wordt nogal wat getwijfeld door ons

10 Er wordt nogal wat getwijfeld door ons
Tekst: Matteüs 14: Wat te doen bij twijfel? Er wordt nogal wat getwijfeld door ons Maar in de tijd van de Bijbel was het al niet anders

11 Er wordt nogal wat getwijfeld door ons
Tekst: Matteüs 14: Wat te doen bij twijfel? Er wordt nogal wat getwijfeld door ons Maar in de tijd van de Bijbel was het al niet anders Petrus wordt uitgenodigd bij twijfel naar Jezus te kijken

12 Er wordt nogal wat getwijfeld door ons
Tekst: Matteüs 14: Wat te doen bij twijfel? Er wordt nogal wat getwijfeld door ons Maar in de tijd van de Bijbel was het al niet anders Petrus wordt uitgenodigd bij twijfel naar Jezus te kijken Dat geldt ook voor jou

13 Is God de Heer maar voor mij, wat zou mij tegen zijn?
Liedboek 90: 1, 2 Is God de Heer maar voor mij, wat zou mij tegen zijn? Ik roep: ach Here, hoor mij! en wat mij kwelt wordt klein. al heeft zich ook verheven de macht van hel en dood, ik heb voor heel mijn leven in God mijn bondgenoot.

14 Dit weet ik vast en zeker, dat mij de Heer bemint,
Liedboek 90: 1, 2 Dit weet ik vast en zeker, dat mij de Heer bemint, dat Hij mijn deel, mijn beker, mijn Vader is, mijn vriend, dat Hij geen kwaad kan willen, dat Hij mij bij wil staan, dat Hij de storm zal stillen, mijn vijand zal verslaan.

15 Zingen : Liedboek 90: 1, 2 Zingen : Psalm 35: 13 Geloofsbelijdenis Zingen : Gezang 174 : 1, 2, 3 (NG 90) Gebed Collecte Zingen: Psalm 125: 1, 2 Zegen

16 Zingen : Liedboek 90: 1, 2 Zingen : Psalm 35: 13 Geloofsbelijdenis Zingen : Gezang 174 : 1, 2, 3 (NG 90) Gebed Collecte Zingen: Psalm 125: 1, 2 Zegen

17 Zo vriendelijk en veilig als het licht
Gezang 174: 1, 2, 3 (NG 90) Zo vriendelijk en veilig als het licht zo als een mantel om mij heen geslagen zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen, dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. Wil mij behoeden en op handen dragen.

18 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
Gezang 174: 1, 2, 3 (NG 90) Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd waakt over mij en over al mijn gangen Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid om, als ik val, mij telkens op te vangen. Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

19 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
Gezang 174: 1, 2, 3 (NG 90) Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, wil alle liefde aan uw mens besteden. Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft – Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

20 Zingen : Liedboek 90: 1, 2 Zingen : Psalm 35: 13 Geloofsbelijdenis Zingen : Gezang 174 : 1, 2, 3 (NG 90) Gebed Collecte Zingen: Psalm 125: 1, 2 Zegen

21 COLLECTE Collectemunten nodig? Vandaag
Morgenavond van uur tot 20.00 uur COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Diakonie de 2e collecte is voor de Kerk Na de collecte zingen we: Psalm 125: 1, 2

22 COLLECTE Collectemunten nodig? Volgende week
Morgenavond van uur tot 20.00 uur COLLECTE Volgende week De collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Arie Joosse Na de collecte zingen we: Psalm 125: 1, 2

23 Zingen : Psalm 125: 1, 2 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

24 Zingen : Psalm 125: 1, 2 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

25 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 12 december om 9
De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 12 december om 9.30 uur. Van harte welkom.


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google