De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds. E.J. Sytsma De preek gaat over: Openbaringen 8:1 - 5 Stilte in de hemel Uit de Bijbel lezen we: Openbaringen 5:1- 8 Openbaringen 7: 9 - 8: 7 In deze dienst worden de liederen uit het liedboek en de gezangen uit het gereformeerd kerkboek geprojecteerd. (psalmen dus niet) Na votum en zegengroet zingen we: Psalm 141:1, 2, 3

2 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 141:1, 2, 3 Gebed Lezen: Openbaringen 5:1- 8 Openbaringen 7: 9 - 8: 7 Zingen: Psalm 51: 1, 5 Preek over Openbaringen 8:1 - 5 Zingen: Gezang 131: 1, (GK 38)

3 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 141:1, 2, 3 Gebed Lezen: Openbaringen 5:1- 8 Openbaringen 7: 9 - 8: 7 Zingen: Psalm 51: 1, 5 Preek over Openbaringen 8:1 - 5 Zingen: Gezang 131: 1, (GK 38)

4 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 141:1, 2, 3 Gebed Lezen: Openbaringen 5:1- 8 Openbaringen 7: 9 - 8: 7 Zingen: Psalm 51: 1, 5 Preek over Openbaringen 8:1 - 5 Zingen: Gezang 131: 1, (GK 38)

5 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 141:1, 2, 3 Gebed Lezen: Openbaringen 5:1- 8 Openbaringen 7: 9 - 8: 7 Zingen: Psalm 51: 1, 5 Preek over Openbaringen 8:1 - 5 Zingen: Gezang 131: 1, (GK 38)

6 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 141:1, 2, 3 Gebed Lezen: Openbaringen 5:1- 8 Openbaringen 7: 9 - 8: 7 Zingen: Psalm 51: 1, 5 Preek over Openbaringen 8:1 - 5 Zingen: Gezang 131: 1, (GK 38)

7 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 141:1, 2, 3 Gebed Lezen: Openbaringen 5:1- 8 Openbaringen 7: 9 - 8: 7 Zingen: Psalm 51: 1, 5 Preek over Openbaringen 8:1 - 5 Zingen: Gezang 131: 1, (GK 38)

8 hf 1 = Openbaring van Jezus Christus hf 4 = God regeert
Tekst : Openbaringen 8:1 - 5 Zingen: Gezang 131:1, 6, 7, 8, 9 (GK 38) hf 1 = Openbaring van Jezus Christus hf 4 = God regeert hf 5 = door het Lam hf 6 = op weg naar de oordeelsdag hf 7 = veilig op weg naar een wereld zonder verdriet hf 8 = stilte + vertraging

9 Tekst : Openbaringen 8:1 - 5
Zingen: Gezang 131:1, 6, 7, 8, 9 (GK 38)

10 als ik dit maar gehad heb, dan heb ik weer overzicht.
Tekst : Openbaringen 8:1 - 5 Zingen: Gezang 131:1, 6, 7, 8, 9 (GK 38) Je denkt: als ik dit maar gehad heb, dan heb ik weer overzicht. Maar het pakt anders uit. In je leven In de wereld

11 Geen eind aan de ellende ……… Wat kunnen we doen? Bidden!
Tekst : Openbaringen 8:1 - 5 Zingen: Gezang 131:1, 6, 7, 8, 9 (GK 38) Geen eind aan de ellende ……… Wat kunnen we doen? Bidden!

12 1. gegeven wierook (God geeft het gebed waarde)
Tekst : Openbaringen 8:1 - 5 Zingen: Gezang 131:1, 6, 7, 8, 9 (GK 38) Bidden is hemels 1. gegeven wierook (God geeft het gebed waarde) 2. stilte (God wacht en luistert) 3. donder en bliksem (God verhoort)

13 1. gegeven wierook (God geeft het gebed waarde) Gebed tussen:
Tekst : Openbaringen 8:1 - 5 Zingen: Gezang 131:1, 6, 7, 8, 9 (GK 38) Bidden is hemels 1. gegeven wierook (God geeft het gebed waarde) Gebed tussen: - Jou en God → Al Gods kinderen en God

14 Gebed en wierook ? Tekst : Openbaringen 8:1 - 5
Zingen: Gezang 131:1, 6, 7, 8, 9 (GK 38) Gebed en wierook ?

15 Gebed en wierook: gebed en aanbidding gebed en onvolmaaktheid
Tekst : Openbaringen 8:1 - 5 Zingen: Gezang 131:1, 6, 7, 8, 9 (GK 38) Gebed en wierook: gebed en aanbidding gebed en onvolmaaktheid

16 Gebed en wierook: De wierook wordt gegeven
Tekst : Openbaringen 8:1 - 5 Zingen: Gezang 131:1, 6, 7, 8, 9 (GK 38) Gebed en wierook: De wierook wordt gegeven Het Lam verbreekt het zevende zegel

17 1. gegeven wierook (God geeft het gebed waarde)
Tekst : Openbaringen 8:1 - 5 Zingen: Gezang 131:1, 6, 7, 8, 9 (GK 38) Bidden is hemels 1. gegeven wierook (God geeft het gebed waarde) 2. stilte (God wacht en luistert)

18 = Waarom wordt het stil in de hemel? Wat gebeurt er in de stilte?
Tekst : Openbaringen 8:1 - 5 Zingen: Gezang 131:1, 6, 7, 8, 9 (GK 38) Waarom wordt het stil in de hemel? = Wat gebeurt er in de stilte?

19 = Waarom wordt het stil in de hemel? Wat gebeurt er in de stilte?
Tekst : Openbaringen 8:1 - 5 Zingen: Gezang 131:1, 6, 7, 8, 9 (GK 38) Waarom wordt het stil in de hemel? = Wat gebeurt er in de stilte? Stilte voor de storm Stilte om te luisteren

20 Dat God naar ons luistert is zelfs nog een groter wonder
Tekst : Openbaringen 8:1 - 5 Zingen: Gezang 131:1, 6, 7, 8, 9 (GK 38) Dat God naar ons luistert is zelfs nog een groter wonder dan dat Hij tot ons spreekt

21 1. gegeven wierook (God geeft het gebed waarde)
Tekst : Openbaringen 8:1 - 5 Zingen: Gezang 131:1, 6, 7, 8, 9 (GK 38) Bidden is hemels 1. gegeven wierook (God geeft het gebed waarde) 2. stilte (God wacht en luistert) 3. donder en bliksem (God verhoort)

22 ↑ Oordeel Gebed ↓ Tekst : Openbaringen 8:1 - 5
Zingen: Gezang 131:1, 6, 7, 8, 9 (GK 38) ↑ Oordeel Gebed ↓

23 Gebed en oordeel: ! : De kracht van het gebed
Tekst : Openbaringen 8:1 - 5 Zingen: Gezang 131:1, 6, 7, 8, 9 (GK 38) Gebed en oordeel: ! : De kracht van het gebed ? : De kwaliteit van mijn gebed

24 ! : De kracht van het gebed
Tekst : Openbaringen 8:1 - 5 Zingen: Gezang 131:1, 6, 7, 8, 9 (GK 38) ! : De kracht van het gebed

25 ? : De kwaliteit van mijn gebed
Tekst : Openbaringen 8:1 - 5 Zingen: Gezang 131:1, 6, 7, 8, 9 (GK 38) ? : De kwaliteit van mijn gebed

26 Bidden is zeggen: ik kan niets, God kan alles
Tekst : Openbaringen 8:1 - 5 Zingen: Gezang 131:1, 6, 7, 8, 9 (GK 38) Bidden is zeggen: ik kan niets, God kan alles

27 Barmhartig Vader op uw troon, wij bidden tot U door uw Zoon,
Gezang 131: 1, 6, 7, 8, 9 (GK 38) Barmhartig Vader op uw troon, wij bidden tot U door uw Zoon, wij knielen voor uw aangezicht dat straalt in heerlijkheid en licht.

28 Sterk zendelingen bij hun werk en leid de herders van de kerk;
Gezang 131: 1, 6, 7, 8, 9 (GK 38) Sterk zendelingen bij hun werk en leid de herders van de kerk; laat ons vrijmoedig met uw Woord getuigen zijn van U die hoort.

29 Wij bidden voor de overheid: maak haar bekwaam, tot dienst bereid,
Gezang 131: 1, 6, 7, 8, 9 (GK 38) Wij bidden voor de overheid: maak haar bekwaam, tot dienst bereid, opdat uw volk stil en gerust U dienen kan met eer en lust

30 Steun de vervolgden in elk land en zegen zieken door uw hand,
Gezang 131: 1, 6, 7, 8, 9 (GK 38) Steun de vervolgden in elk land en zegen zieken door uw hand, troost de bedroefden door uw kracht toon stervenden uw koningsmacht.

31 Geef dat ons nieuwe leven is een lichtpunt in de duisternis.
Gezang 131: 1, 6, 7, 8, 9 (GK 38) Geef dat ons nieuwe leven is een lichtpunt in de duisternis. Genadig God, hoor ons gebed in Jezus Christus, die ons redt

32 Gebed Apostolische geloofsbelijdenis in afwisseling met gezang 106 (GK 28) Collecte Zingen: Gezang 38 (canon) (NG 20) Zegen

33 Gebed Apostolische geloofsbelijdenis in afwisseling met gezang 106 (GK 28) Collecte Zingen: Gezang 38 (canon) (NG 20) Zegen

34 God in den hoog' alleen zij eer en dank voor zijn genade,
Gezang 106: 1, 2, 3, 4 (GK 28) God in den hoog' alleen zij eer en dank voor zijn genade, daarom, dat nu en nimmermeer ons deren nood en schade. God toont zijn gunst aan ons geslacht. Hij heeft de vrede weer gebracht; de strijd heeft thans een einde.

35

36 Onwrikbaar staat uw heerschappij, voorgoed zult Gij regeren.
Gezang 106: 1, 2, 3, 4 (GK 28) U, Vader, U aanbidden wij, wij zingen U ter ere. Onwrikbaar staat uw heerschappij, voorgoed zult Gij regeren. Gij hebt onmetelijke macht, uw wil wordt onverwijld volbracht. Die Heer is onze Koning.

37

38 O, Jezus, die de Christus zijt, des Vaders eengeboren,
Gezang 106: 1, 2, 3, 4 (GK 28) O, Jezus, die de Christus zijt, des Vaders eengeboren, Gij hebt ons van de toorn bevrijd en redt wie was verloren. Gij, Lam van God, voor ons geslacht, verhoor ons roepen uit de nacht, erbarm U over allen.

39

40 O Heilge Geest, ons hoogste goed, ten Trooster ons gegeven,
Gezang 106: 1, 2, 3, 4 (GK 28) O Heilge Geest, ons hoogste goed, ten Trooster ons gegeven, heb dank dat Gij ons delen doet in Jezus' dood en leven. Beveilig ons in alle nood, blijf ons nabij in angst en dood, op U steunt ons vertrouwen.

41 de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor de Zending
Vandaag: de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor de Zending Volgende week: de 2e collecte is voor de Kerk - Emeritering Na de collecte zingen we: Gezang 38: 1, 2, 3 (canon) (NG 20)

42 Zoek eerst het koninkrijk van God zijn gerechtigheid
Gezang 38 (canon) (NG 20) Zoek eerst het koninkrijk van God zijn gerechtigheid en dit alles krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja Halleluja, halleluja halleluja, halleluja Zoek eerst het koninkrijk van God zijn gerechtigheid en dit alles krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja

43 Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord
Gezang 38 (canon) (NG 20) Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat door de Heer gesproken wordt, Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja halleluja, halleluja Halleluja, halleluja halleluja, halleluja Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat door de Heer gesproken wordt, Hallelu, halleluja.

44 zoekt en gij zult het zien. Klopt en de deur zal voor u opengaan,
Gezang 38 (canon) (NG 20) Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult het zien. Klopt en de deur zal voor u opengaan, Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja halleluja, halleluja Halleluja, halleluja halleluja, halleluja Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult het zien. Klopt en de deur zal voor u opengaan, Hallelu, halleluja.

45 Waar twee of drie zijn vergaderd in mijn naam Daar ben ik ook in
Gezang 38 (canon) (NG 20) Waar twee of drie zijn vergaderd in mijn naam Daar ben ik ook in hun midden, En wat zij vragen, zal Ik voor hen doen Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja halleluja, halleluja Halleluja, halleluja halleluja, halleluja Waar twee of drie zijn vergaderd in mijn naam Daar ben ik ook in hun midden, En wat zij vragen, zal Ik voor hen doen Hallelu, halleluja.

46 Gezang 38 (canon) (NG 20) Halleluja, halleluja halleluja, halleluja

47 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google