De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorlezer: Pepijn Boeije Voorganger: ds. E.J. Sytsma We lezen gedeeltes uit: Luc.15, 2 Sam.18, Ef. 6 De preek gaat over: 2 Samuel 19: 1 Ouders en kinderen In deze dienst worden de liederen uit het liedboek en de gezangen uit het gereformeerd kerkboek geprojecteerd. (psalmen dus niet) Het eerste lied is: Psalm 60: 2, 5 Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken En is er gelegenheid om naar het verhaal van Rianne en Rienko te luisteren en te kijken

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Psalm 60: 2, 5
De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 60: 2, 5

3 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 60: 2, 5 Wet: Gezang 176b Zingen: Gezang 36:1 (GK 5) Gebed Lezen: Lucas 15: 2 Samuel 18: : 5 Efeze 6: 1 - 4 Preek over 2 Samuel 19: 1 Zingen: Psalm 105: 3, 5

4 Wij kiezen voor de vrijheid Die God ons heeft beloofd:
Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 melodie 1 Wij kiezen voor de vrijheid Die God ons heeft beloofd: Hij heeft de boze goden Van al hun macht beroofd.

5 Weg met de stomme beelden, die maken God te klein:
Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 melodie 2 Weg met de stomme beelden, die maken God te klein: Hij zal ons zelf vertellen wie Hij voor ons wil zijn.

6 En Hij heeft ook gegeven dat je Hem noemen mag:
Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 melodie 1 + 2 En Hij heeft ook gegeven dat je Hem noemen mag: maak dan jezelf niet groter met Gods naam als je vlag.

7 En neem voluit de vrijheid, één dag van feestelijkheid,
Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 melodie 1 En neem voluit de vrijheid, één dag van feestelijkheid, om opgewekt te vieren dat God ons heeft bevrijd.

8 Hoor ook naar de verhalen van wie zijn voorgegaan:
Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 melodie 2 Hoor ook naar de verhalen van wie zijn voorgegaan: want God, de God van gisteren is met ons doorgegaan.

9 Geef ruimte aan je naaste, geschapen naar Gods beeld:
Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 melodie 1 + 2 Geef ruimte aan je naaste, geschapen naar Gods beeld: want alle mensen heeft Hij zijn leven meegedeeld.

10 Blijf met elkaar verbonden als mens, als man of vrouw:
Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 melodie 1 Blijf met elkaar verbonden als mens, als man of vrouw: zo is tot in de diepte ook God zijn liefde trouw.

11 Wil zó ruimhartig delen dat niemand stelen moet:
Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 melodie 2 Wil zó ruimhartig delen dat niemand stelen moet: God liet ons samen wonen in ’t land van overvloed.

12 En breek niet met je woorden een anders leven stuk:
Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 melodie 1 + 2 En breek niet met je woorden een anders leven stuk: want God sprak tot ons allen het woord van ons geluk.

13 Gun dan elkaar het goede, zo is het ons gegund: je leven is pas leven
Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 melodie 1 + 2 Gun dan elkaar het goede, zo is het ons gegund: je leven is pas leven als je ook geven kunt.

14 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 60: 2, 5 Wet: Gezang 176b Zingen: Gezang 36:1 (GK 5) Gebed Lezen: Lucas 15: 2 Samuel 18: : 5 Efeze 6: 1 - 4 Preek over 2 Samuel 19: 1 Zingen: Psalm 105: 3, 5

15 O allerhoogste Majesteit, die in het rijk der heerlijkheid
Gezang 36: 1 (GK 5) O allerhoogste Majesteit, die in het rijk der heerlijkheid de heemlen hebt tot uwen troon, wij roepen U, in uwen Zoon, die voor ons heeft genoeggedaan, als onzen Vader needrig aan.

16 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 60: 2, 5 Wet: Gezang 176b Zingen: Gezang 36:1 (GK 5) Gebed Lezen: Lucas 15: 2 Samuel 18: : 5 Efeze 6: 1 - 4 Preek over 2 Samuel 19: 1 Zingen: Psalm 105: 3, 5

17 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 60: 2, 5 Wet: Gezang 176b Zingen: Gezang 36:1 (GK 5) Gebed Lezen: Lucas 15: 2 Samuel 18: : 5 Efeze 6: 1 - 4 Preek over 2 Samuel 19: 1 Zingen: Psalm 105: 3, 5

18 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 60: 2, 5 Wet: Gezang 176b Zingen: Gezang 36:1 (GK 5) Gebed Lezen: Lucas 15: 2 Samuel 18: : 5 Efeze 6: 1 - 4 Preek over 2 Samuel 19: 1 Zingen: Psalm 105: 3, 5

19 Efeze 6:1 "Kinderen, ………….……"
Tekst: 2 Samuel 19: 1 Zingen: Psalm 105: 3, 5 Efeze 6:1 "Kinderen, ………….……"

20 verbijsterend eerlijk over ouders die falen
Tekst: 2 Samuel 19: 1 Zingen: Psalm 105: 3, 5 De Bijbel: verbijsterend eerlijk over ouders die falen kinderen die hun eigen weg gaan

21 'Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd.'
Tekst: 2 Samuel 19: 1 Zingen: Psalm 105: 3, 5 'Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd.'

22 Verbitterde kinderen? Bekeren Bidden Belijden Tekst: 2 Samuel 19: 1
Zingen: Psalm 105: 3, 5 Verbitterde kinderen? Bekeren Bidden Belijden

23 Als kinderen hun eigen weg gaan
Tekst: 2 Samuel 19: 1 Zingen: Psalm 105: 3, 5 Als kinderen hun eigen weg gaan

24 Als kinderen hun eigen weg gaan geloofsverlating zien aankomen
Tekst: 2 Samuel 19: 1 Zingen: Psalm 105: 3, 5 Als kinderen hun eigen weg gaan geloofsverlating zien aankomen geloofsverlating als raadsel

25 Als kinderen hun eigen weg gaan - schuld?
Tekst: 2 Samuel 19: 1 Zingen: Psalm 105: 3, 5 Als kinderen hun eigen weg gaan - schuld?

26 Als kinderen hun eigen weg gaan - schuld? wees eerlijk wees nuchter
Tekst: 2 Samuel 19: 1 Zingen: Psalm 105: 3, 5 Als kinderen hun eigen weg gaan - schuld? wees eerlijk wees nuchter wees kritisch

27 Als kinderen hun eigen weg gaan verdriet eenzaamheid kerkdienst
Tekst: 2 Samuel 19: 1 Zingen: Psalm 105: 3, 5 Als kinderen hun eigen weg gaan verdriet eenzaamheid kerkdienst spreekverbod

28 Als kinderen hun eigen weg gaan vragen ….. naar de kerk toe
Tekst: 2 Samuel 19: 1 Zingen: Psalm 105: 3, 5 Als kinderen hun eigen weg gaan vragen ….. naar de kerk toe naar de toekomst toe naar God toe

29 Als kinderen hun eigen weg gaan Loslaten Bidden God vasthouden
Tekst: 2 Samuel 19: 1 Zingen: Psalm 105: 3, 5 Als kinderen hun eigen weg gaan Loslaten Bidden God vasthouden Jezus volgen

30 Tekst: 2 Samuel 19: 1 Zingen: Psalm 105: 3, 5

31 Zingen: Psalm 105: 3, 5 Gebed Collecte Zingen: Liedboek 481: 1, 2, 3, 4 Zegen

32 Zingen: Psalm 105: 3, 5 Gebed Collecte Zingen: Liedboek 481: 1, 2, 3, 4 Zegen

33 de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor de Kerk: T.U.
Vandaag: de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor de Kerk: T.U. Volgende week: de 1e collecte is voor de Diaconie ‘s morgens “dit koningskind” de 2e collecte is voor de Kerk Morgenavond (van uur tot uur) kunt u weer nieuwe munten kopen in de hal van de kerk. Na de collecte zingen we: Liedboek 481: 1, 2, 3, 4

34 O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven,
Liedboek 481: 1, 2, 3, 4 O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven. Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.

35 Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede,
Liedboek 481: 1, 2, 3, 4 Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede, dan gaat wie aarzelt met ons voort, wie afdwaalt met ons mede. Laat ons getrouw de weg begaan tot allen die ons verre staan en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen.

36 Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen,
Liedboek 481: 1, 2, 3, 4 Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen, opdat wij niet door onze strijd uw goede trouw beschamen. Leg ons de woorden in de mond die weer herstellen uw verbond. Spreek zelf door onze daden van vrede en genade.

37 Wij danken U, o liefde groot, dat Christus is gekomen.
Liedboek 481: 1, 2, 3, 4 Wij danken U, o liefde groot, dat Christus is gekomen. Wij hebben in zijn stervensnood uw diepste woord vernomen. Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht en het wordt overal volbracht waar liefde wordt gegeven, wij uit uw liefde leven.

38 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

39 Heb jij het al ingeleverd ?
Het kan nog!!! Vandaag Het aanmeldingsformulier De ingevulde enquête (ook als je niet komt)


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google