De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Clement Remijnse We lezen: 2 Thessalonicenzen 1:   De preek gaat over 'de hel' Het eerste lied: Psalm 150 E&R Aan de wand hangen de werken die gemaakt zijn in een workshop over het jaarthema ‘samen geloven’. Toelichting zie memobord

2 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 150 (opw. 78) Zingen: Gezang 38 (NG 20) Luisterlied: PvN 23 Gebed Lezen: 2 Thessalonicenzen 1:   Preek over 'de hel'  Gebed Zingen: PvN 130

3 Halleluja, looft God in zijn heiligdom,
Psalm 150 (opw. 78) Halleluja, looft God in zijn heiligdom, looft Hem in zijn machtig uitspansel looft Hem om zijn machtige daden looft Hem naar zijn ge-wel-dige grootheid. Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja!

4 Looft Hem met bazuingeschal, looft Hem,
Psalm 150 (opw. 78) Looft Hem met bazuingeschal, looft Hem, looft Hem met de harp en de citer, looft Hem met de tamboerijn en reidans, looft Hem met het sna-ren-spel en fluit. Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja!

5 Looft Hem met de klinkende cimbalen,
Psalm 150 (opw. 78) Looft Hem met de klinkende cimbalen, looft Hem met de schallende cimbalen. Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja!

6 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 150 (opw. 78) Zingen: Gezang 38 (NG 20) Luisterlied: PvN 23 Gebed Lezen: 2 Thessalonicenzen 1:   Preek over 'de hel'  Gebed Zingen: PvN 130

7 Zoek eerst het koninkrijk van God zijn gerechtigheid
Gezang 38: 1, 2, 3 (NG 20) Allen Zoek eerst het koninkrijk van God zijn gerechtigheid en dit alles krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja Halleluja, halleluja halleluja, halleluja

8 Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord
Gezang 38: 1, 2, 3 (NG 20) Vrouwen Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat door de Heer gesproken wordt, Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja halleluja, halleluja Allen

9 Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult het zien.
Gezang 38: 1, 2, 3 (NG 20) Mannen Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult het zien. Klopt en de deur zal voor u opengaan, Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja halleluja, halleluja Allen

10 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 150 (opw. 78) Zingen: Gezang 38 (NG 20) Luisterlied: PvN 23 Gebed Lezen: 2 Thessalonicenzen 1:   Preek over 'de hel'  Gebed Zingen: PvN 130

11 PvN 23 De HEER is mijn herder, en ik zal zijn schaap zijn tevreden en veilig, want hij zorgt voor alles; hij weet waar het gras groeit, en hij laat me slapen aan rimpelloos water. Daar kom ik tot rust. Ik durf hem te volgen: de paden zijn veilig zoals hij beloofd heeft, omdat hij de weg weet. Hoe diep en hoe donker het dal is, u redt mij; Uw herdersstaf troost mij. Ik ben niet alleen.

12 PvN 23 Ik zit aan uw tafel, persoonlijk genodigd; ik zie voor het raam de jaloerse gezichten, terwijl u mijn glas vult, mijn lichaam verzorgt met veel meer dan ik ooit had gehoopt of verwacht. Met mij zal het goed gaan. Zolang ik zal leven wilt u van uw heerlijke liefde mij geven en altijd een plek met uw rust in mijn wereld omdat ik uw huis weet te vinden, mijn HEER.

13 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 150 (opw. 78) Zingen: Gezang 38 (NG 20) Luisterlied: PvN 23 Gebed Lezen: 2 Thessalonicenzen 1:   Preek over 'de hel'  Gebed Zingen: PvN 130

14 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 150 (opw. 78) Zingen: Gezang 38 (NG 20) Luisterlied: PvN 23 Gebed Lezen: 2 Thessalonicenzen 1:   Preek over 'de hel'  Gebed Zingen: PvN 130

15 Moeilijke vragen!! Oneerlijk? Waar is de hel eigenlijk goed voor? In strijd met Gods liefde? Meer mensen in de hel dan in de hemel? Is ook de hel 'evangelie' = goed nieuws?

16 1. Wat kun je zeker weten over God? eeuwig Schepper heilig liefde
De hel en .... 1. Wat kun je zeker weten over God? eeuwig Schepper heilig liefde God is God

17 2. Wat kun je zeker weten over mensen? ziel wil verantwoordelijk
De hel en .... 2. Wat kun je zeker weten over mensen? ziel wil verantwoordelijk kiezen

18 3. Wat kun je zeker weten over Jezus? God is zoals Jezus
De hel en .... 3. Wat kun je zeker weten over Jezus? God is zoals Jezus Jezus maakt een paar dingen duidelijk: De hel bestaat De hel is voor degenen die Jezus afwijzen De hel betekent verlaten zijn door God De hel heeft Jezus voor jou doorstaan

19 Vervuld van ontzag voor de Heer, proberen we iedereen te overtuigen
2 Korinte 5: Vervuld van ontzag voor de Heer, proberen we iedereen te overtuigen Wat ons drijft is de liefde van Christus

20 Gebed Zingen: PvN 130 Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 62 Presentatie over stichting Present Luisterlied: Door de ogen van de ander Collecte Zingen: U bent mijn schuilplaats Heer Zegen Gezamenlijke maaltijd

21 Uit de diepten roep ik u, Heer mijn God Ik heb u nodig Here luister,
PvN 130 Band Uit de diepten roep ik u, Heer mijn God Ik heb u nodig Here luister, Nu ik schor gebeden fluister Luister toch, Heer, luister toch Als u niets dan zonde zag, Heer mijn God Wie bleef in leven? Maar u wilt nu Juist vergeven, dus verdient u Diep ontzag, ons diep ontzag

22 Uit de diepten roep ik u, Heer mijn God Ik heb u nodig Here luister,
PvN 130 Allen Uit de diepten roep ik u, Heer mijn God Ik heb u nodig Here luister, Nu ik schor gebeden fluister Luister toch, Heer, luister toch Als u niets dan zonde zag, Heer mijn God Wie bleef in leven? Maar u wilt nu Juist vergeven, dus verdient u Diep ontzag, ons diep ontzag

23 Ik blijf wachten tot u komt, Heer mijn God
PvN 130 Allen Ik blijf wachten tot u komt, Heer mijn God Ik blijf nog sterker op u wachten Dan een mens in lange nachten Wacht op licht, het morgenlicht Israël, hoop op de Heer, hoop op God Want hij heeft zich aan jou verbonden Hij verlost je van je zonden Hij maakt vrij, hij maakt jou vrij

24 Gebed Zingen: PvN 130 Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 62 Presentatie over stichting Present Luisterlied: Door de ogen van de ander Collecte Zingen: U bent mijn schuilplaats Heer Zegen Gezamenlijke maaltijd

25 Ik ben de weg, zo zegt de Heer, de toegang tot de Vader,
Gezang 62: 1, 2, 3, 4 Ik ben de weg, zo zegt de Heer, de toegang tot de Vader, de echte Jakobsladder, de enige weg omhoog. Ik ben de waarheid, zegt de Heer, een mens van nieuwe waarde. Wie Jezus ziet op aarde heeft werkelijk God gezien. Tussenspel

26 Ik ben het leven, zegt de Heer, het doel voor alle mensen
Gezang 62: 1, 2, 3, 4 Ik ben het leven, zegt de Heer, het doel voor alle mensen is God te leren kennen, een andere weg loopt dood. Ik ben de weg, zo zegt de Heer, de waarheid en het leven. Heer Jezus wil ons geven die enige weg te gaan.

27 Gebed Zingen: PvN 130 Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 62 Presentatie over stichting Present Luisterlied: Door de ogen van de ander Collecte Zingen: U bent mijn schuilplaats Heer Zegen Gezamenlijke maaltijd

28 Heer, U had honger en vroeg om wat brood, van mij kreeg U geen eten.
Door de ogen van de ander Band Heer, U had honger en vroeg om wat brood, van mij kreeg U geen eten. U vroeg om water, U stierf van de dorst, van mij kreeg U geen drinken. U was de vreemde die klopte aan de deur, maar wij draaiden hem op slot.

29 Door de ogen van de ander
Allen God, laat ons zien, laat ons zien, wat wij hebben gedaan, hoe wij U hebben behandeld. God, laat ons zien, laat ons zien en kijk ons steeds weer aan, door de ogen van de ander

30 Heer, het was winter en U had het koud, van mij kreeg U geen kleren.
Door de ogen van de ander Band Heer, het was winter en U had het koud, van mij kreeg U geen kleren. Heer, U werd ziek, lag eenzaam op bed, van mij kreeg U geen aandacht. U was gevangen, de nachten waren lang en wij brachten U geen licht.

31 Door de ogen van de ander
Allen God, laat ons zien, laat ons zien, wat wij hebben gedaan, hoe wij U hebben behandeld. God, laat ons zien, laat ons zien en kijk ons steeds weer aan, door de ogen van de ander

32 COLLECTE Vandaag Is de 1e collecte voor de Diakonie “de Driehoek”
de 2e collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Matthijs van Eijzeren Volgende week: Levien Wattel Na de collecte zingen we: U bent mijn schuilplaats Heer

33 COLLECTE Volgende week Is de 1e collecte voor de Evangelisatie
de 2e collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Matthijs van Eijzeren Volgende week: Levien Wattel Na de collecte zingen we: U bent mijn schuilplaats Heer

34 U bent mijn schuilplaats Heer, U vult mijn hart steeds weer
met een verlossingslied telkens als ik angstig ben, steun ik op U. Ik vertrouw op U Als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van mijn Heer.

35 U bent mijn schuilplaats Heer, U vult mijn hart steeds weer
met een verlossingslied telkens als ik angstig ben, steun ik op U. Ik vertrouw op U Als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van mijn Heer.

36 Zegen Gezamenlijke maaltijd

37 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 5 februari
om 9.30 uur. Van harte welkom.


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google