De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De preek gaat over: Marcus 8: 34 – 38 Kruisdragen Alle liederen worden geprojecteerd Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Jan Willem de Vries Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De preek gaat over: Marcus 8: 34 – 38 Kruisdragen Alle liederen worden geprojecteerd Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Jan Willem de Vries Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 De preek gaat over: Marcus 8: 34 – 38 Kruisdragen Alle liederen worden geprojecteerd Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Jan Willem de Vries Welkom Staande zingen: i.v.m. overlijden Ria Joosse Psalm 18: 8 Mededelingen Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 52: 6

2

3 JEUGDDIENST! ZONDAG 27 JANUARI BEGIN 16.30u ONTMOETINGSKERK GOES VOORGANGER: Ds.P.J.TRIMP MET BEGELEIDINGSBAND NA AFLOOP MAALTIJD EN NABESPREKING VOOR 12+ EINDE: 20.00u Say ‘I like it!’ en KOM OOK! Aanmelden voor maaltijd: wilkokuiper@zeelandnet.nl

4 De preek gaat over: Marcus 8: 34 – 38 Alle liederen worden geprojecteerd Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Jan Willem de Vries Welkom Staande zingen: i.v.m. overlijden Ria Joosse Psalm 18: 8 Mededelingen Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 52: 6

5

6 JEUGDDIENST! ZONDAG 27 JANUARI BEGIN 16.30u ONTMOETINGSKERK GOES VOORGANGER: Ds.P.J.TRIMP MET BEGELEIDINGSBAND NA AFLOOP MAALTIJD EN NABESPREKING VOOR 12+ EINDE: 20.00u Say ‘I like it!’ en KOM OOK! Aanmelden voor maaltijd: wilkokuiper@zeelandnet.nl

7 De preek gaat over: Marcus 8: 34 – 38 Alle liederen worden geprojecteerd Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Jan Willem de Vries Welkom Staande zingen: i.v.m. overlijden Ria Joosse Psalm 18: 8 Mededelingen Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 52: 6

8 Psalm 18: 8

9 De preek gaat over: Marcus 8: 34 – 38 Alle liederen worden geprojecteerd Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Jan Willem de Vries Welkom Staande zingen: i.v.m. overlijden Ria Joosse Psalm 18: 8 Mededelingen Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 52: 6

10 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 52: 6....

11 ... Psalm 52: 6

12 .... Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 52: 6 Wet = Gezang 176a: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (GK1) Gebed Lezen: Marcus 8: 34 – 38 Preek Zingen:Gezang 134: 1, 5, 6 (GK 39) Avondmaalsformlier III

13 ... Gezang 176a: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (GK1)

14 ...

15 ...

16 ...

17 ...

18 ...

19 .... Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 52: 6 Wet = Gezang 176a: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (GK1) Gebed Lezen: Marcus 8: 34 – 38 Preek Zingen:Gezang 134: 1, 5, 6 (GK 39) Avondmaalsformlier III

20 .... Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 52: 6 Wet = Gezang 176a: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (GK1) Gebed Lezen: Marcus 8: 34 – 38 Preek Zingen:Gezang 134: 1, 5, 6 (GK 39) Avondmaalsformlier III

21 .... Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 52: 6 Wet = Gezang 176a: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (GK1) Gebed Lezen: Marcus 8: 34 – 38 Preek Zingen:Gezang 134: 1, 5, 6 (GK 39) Avondmaalsformlier III

22 .... Wie mijn volgeling wil zijn moet zijn kruis op zich nemen

23 .... Wie mijn volgeling wil zijn moet zijn kruis op zich nemen 1. Het kruis is geen kruisje

24 .... Wie mijn volgeling wil zijn moet zijn kruis op zich nemen 1. Het kruis is geen kruisje Kruisdragen: de strijd tegen de zonde die ontstaat door je band met Christus

25 .... Wie mijn volgeling wil zijn moet zijn kruis op zich nemen 2. Kruisdragen in de praktijk Dagelijks

26 .... Wie mijn volgeling wil zijn moet zijn kruis op zich nemen 2. Kruisdragen in de praktijk Dagelijks Jouw kruis

27 .... Wie mijn volgeling wil zijn moet zijn kruis op zich nemen 2. Kruisdragen in de praktijk Dagelijks Jouw kruis Lijden zorgt bijna altijd ook voor kruisdragen

28 .... Wie mijn volgeling wil zijn moet zijn kruis op zich nemen 2. Kruisdragen in de praktijk Dagelijks Jouw kruis Lijden zorgt bijna altijd ook voor kruisdragen Niet tobberig, maar rechtop kruisdragen!

29 .... Zingen:Gezang 134: 1, 5, 6 (GK 39) Avondmaalsformlier III Gebed Viering + Psalm 87: 1, 2, 3, 4, 5 Opwekking 46 (2x) Gezang 38 (NG 20) Gebed Collecte Zingen:Psalm 150: 1, 2 Zegen

30 ... Gezang 134: 1, 5, 6 (GK 39)

31 ...

32 ...

33 .... Zingen:Gezang 134: 1, 5, 6 (GK 39) Avondmaalsformlier III Gebed Viering + Psalm 87: 1, 2, 3, 4, 5 Opwekking 46 (2x) Gezang 38 (NG 20) Gebed Collecte Zingen:Psalm 150: 1, 2 Zegen

34 .... Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het

35 .... Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.’

36 .... Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal En Paulus vervolgt dan: Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. Christus gedenken Luisterend naar deze woorden van onze Heer Jezus Christus, staan we erbij stil dat hij door zijn Vader naar deze wereld gestuurd is en zich voor ons, zondaars, heeft prijsgegeven.

37 .... Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Met blijdschap maken we bekend dat zijn dood ons het leven schenkt. We prijzen de liefde van onze hemelse Vader, die zijn eigen Zoon voor ons opgeofferd heeft. We danken onze redder, die als een goede herder zijn leven gaf voor zijn schapen. We bejubelen het grote mysterie van ons geloof:

38 .... Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijk gesteld door de Geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit. Blij en dankbaar zullen we straks Christus gedenken aan de tafel die hij voor ons heeft klaargemaakt.

39 .... Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal We doen dat in het volle besef dat wij, door onze zonden, de dood nog elke dag over ons afroepen. We eten straks brood waar we geen enkel recht op hebben, nog niet op een kruimel. Dat erkennen we hier in de aanwezigheid van God. Ook verdienen we geen druppel van de wijn die we straks drinken. Maar we klampen ons vast aan de belofte van God zelf dat al onze zonden

40 .... Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal vergeven zijn. Hij aanvaardt het offer van zijn Zoon Jezus Christus als afbetaling van onze schuld en spreekt ons vrij. We komen niet aan het avondmaal omdat we dat uit onszelf waard zijn. Jezus Christus geeft ons dit feestmaal. Als armen komen we bij de gulle gever, als zieken bij de dokter die genezing schenkt, als schuldigen voor de

41 .... Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal rechter die vrijspraak geeft, als doden bij hem die levend maakt. We hebben niets in onszelf, maar alles in Christus. Wanneer we zo eten en drinken, maakt Christus ons zeker van zijn liefde en trouw. Wat hij ons door deze heilige symbolen laat zien, geeft hij ons echt. Hijzelf is voor ons het brood dat leven geeft. Alles wat hij verdiend

42 .... Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal heeft door zijn lijden en sterven, krijgen wij. Eén zijn Door zijn dood heeft Christus ook het recht gekregen de levendmakende Geest aan ons te geven. Door die Geest verbindt hij ons aan zichzelf. Daarom mogen we met Paulus zeggen: Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij.

43 .... Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Door die Geest laat hij bij ons vruchten groeien van geloof, hoop en liefde. Door dezelfde Geest verbindt hij ons met elkaar in echte liefde, als broers en zusters, als delen van één lichaam. De apostel Paulus schrijft namelijk: Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood. We vormen samen één lichaam om elkaar in

44 .... Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal liefde te dienen. Juist aan het avondmaal zegt Christus: Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Verwachten We vieren het avondmaal ook met het oog op de terugkeer van Jezus. Paulus schrijft: altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij

45 .... Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal komt. Bij brood en beker zijn we blij deel te hebben aan het nieuwe verbond, dat vastligt in Christus’ bloed. We danken de Vader het geluk te mogen kennen waarvan de profeten hebben gesproken en vieren de vrede die door onze Heer is gesticht. Tegelijk zien we aan het avondmaal uit naar de luisterrijke verschijning van onze verlosser, naar de overweldigende vreugde die hij ons heeft

46 .... Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal beloofd, naar de bruiloft van het Lam, waar hij met ons opnieuw wijn zal drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Daarom vieren we het avondmaal met grote blijdschap en bidden we met heel Gods kerk: Maranata! Amen, kom, Heer Jezus!

47 .... Zingen:Gezang 134: 1, 5, 6 (GK 39) Avondmaalsformlier III Gebed Viering + Psalm 87: 1, 2, 3, 4, 5 Opwekking 46 (2x) Gezang 38 (NG 20) Gebed Collecte Zingen:Psalm 150: 1, 2 Zegen

48 .... Zingen:Gezang 134: 1, 5, 6 (GK 39) Avondmaalsformlier III Gebed Viering + Psalm 87: 1, 2, 3, 4, 5 Opwekking 46 (2x) Gezang 38 (NG 20) Gebed Collecte Zingen:Psalm 150: 1, 2 Zegen

49 Psalm 87: 1, 2, 3, 4, 5

50

51

52

53

54 Instrumenteel: Adagio van JS Bach ( uit cantate 157 )

55 ... Opw.46 vs 1 Opwekking 46: 1, 2, 3 (2x)

56 ...

57 ...

58 ... Opw.46 vs 1 Opwekking 46: 1, 2, 3 (2x)

59 ...

60 ...

61 Instrumenteel: “ Moon and stars praise the Lord “ ( English hymne )

62 Gezang 38: 1, 2, 3, 4 (NG 20)

63

64

65

66 .... Zingen:Gezang 134: 1, 5, 6 (GK 39) Avondmaalsformlier III Gebed Viering + Psalm 87: 1, 2, 3, 4, 5 Opwekking 46 (2x) Gezang 38 (NG 20) Gebed Collecte Zingen:Psalm 150: 1, 2 Zegen

67 .... Zingen:Gezang 134: 1, 5, 6 (GK 39) Avondmaalsformlier III Gebed Viering + Psalm 87: 1, 2, 3, 4, 5 Opwekking 46 (2x) Gezang 38 (NG 20) Gebed Collecte Zingen:Psalm 150: 1, 2 Zegen

68 .... COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Johan Marsman Volgende week: Jochem van der Zwaag Na de collecte zingen we: Psalm 150: 1, 2

69 .... COLLECTE Volgende week Is de 1 ste collecte voor de Zending en de 2 de voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Johan Marsman Volgende week: Jochem van der Zwaag Na de collecte zingen we: Psalm 150: 1, 2

70 ... Psalm 150: 1, 2

71 ...

72 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)....

73 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16.30 uur. Van harte welkom.....

74 JEUGDDIENST! ZONDAG 27 JANUARI BEGIN 16.30u ONTMOETINGSKERK GOES VOORGANGER: Ds.P.J.TRIMP MET BEGELEIDINGSBAND NA AFLOOP MAALTIJD EN NABESPREKING VOOR 12+ EINDE: 20.00u Say ‘I like it!’ en KOM OOK! Aanmelden voor maaltijd: wilkokuiper@zeelandnet.nl

75


Download ppt "De preek gaat over: Marcus 8: 34 – 38 Kruisdragen Alle liederen worden geprojecteerd Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Jan Willem de Vries Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google