De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorganger: E.J. Sytsma Het schriftgedeelte wordt gelezen door Jan Wind Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 41: 1, 2, 5 Formulier IV Viering: Gezang 102b:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorganger: E.J. Sytsma Het schriftgedeelte wordt gelezen door Jan Wind Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 41: 1, 2, 5 Formulier IV Viering: Gezang 102b:"— Transcript van de presentatie:

1 Voorganger: E.J. Sytsma Het schriftgedeelte wordt gelezen door Jan Wind Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 41: 1, 2, 5 Formulier IV Viering: Gezang 102b: 1, 2, 3 (GK 26b) Gebed Lezen: Psalm 14 Preek: Zondag 9 Zingen:Liedboek 1 Gebed Collecte Zingen:Psalm 42: 1, 5 Zegen

2 Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 41: 1, 2, 5 Formulier IV Viering: Gezang 102b: 1, 2, 3 (GK 26b) Gebed Lezen: Psalm 14 Preek: Zondag 9 Zingen:Liedboek 1 Gebed Collecte Zingen:Psalm 42: 1, 5 Zegen

3 Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 41: 1, 2, 5 Formulier IV Viering: Gezang 102b: 1, 2, 3 (GK 26b) Gebed Lezen: Psalm 14 Preek: Zondag 9 Zingen:Liedboek 1 Gebed Collecte Zingen:Psalm 42: 1, 5 Zegen

4 Formulier voor de viering van het heilig avondmaal (IV) Gemeente van onze Here Jezus Christus, Instelling Als gemeente van Jezus Christus zijn wij bijeen om naar zijn bevel zijn dood te verkondigen. Wij horen eerst, hoe de instelling van het avondmaal beschreven wordt in het heilig evangelie: Terwijl zij aten nam de Here Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zei: Neemt, eet,dit is mijn lichaam.

5 Formulier voor de viering van het heilig avondmaal (IV) En Hij nam een beker; sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zei: Drinkt allen daaruit. Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken tot op die dag dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader (Matt. 26 : 26-29).

6 Formulier voor de viering van het heilig avondmaal (IV) Gedachtenis In het avondmaal gedenken wij met dankbaarheid hoe onze Here Jezus, aan het kruis zijn lichaam en bloed voor ons offerde. Dit offer verzekert ons van zijn grote liefde; want Hij gaf Zichzelf over in de dood voor zondaren die oprecht belijden dat zij nietig zijn voor God. Het vervult ons met dankbaarheid en vreugde; want door zijn dood ontvangen wij het leven.

7 Formulier voor de viering van het heilig avondmaal (IV) Dit heil vieren wij als broeders en zusters van één huisgezin met dit geestelijke feestmaal. Aan tafel worden wij door Christus verkwikt en bemoedigd en wordt onze verlossing zichtbaar gemaakt. Hij versterkt ons geloof door de Heilige Geest. Met des te meer vreugde en dankbaarheid zullen wij de Here dienen in ons leven van elke dag.

8 Formulier voor de viering van het heilig avondmaal (IV) Terugwijzing en nodiging Het avondmaal is vol van vergeving en vreugde. Maar wij mogen het niet achteloos of zonder geloof gebruiken. De Here vraagt van ons een oprecht besef van schuld. Hij maakt zich boos over ieder die zich niet dagelijks van harte tot Hem bekeert. En als wij dan toch deelnemen aan de viering van het avondmaal, laden wij alleen maar groter toorn op ons.

9 Formulier voor de viering van het heilig avondmaal (IV) Ga daarom na bij uzelf, met welke houding u het avondmaal viert. Kom tot de tafel met een oprecht hart. Ontvang het brood en de beker, en verheug u over uw redding door Christus.

10 Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 41: 1, 2, 5 Formulier IV Viering Gezang 102b: 1, 2, 3 (GK 26b) Gebed Lezen: Psalm 14 Preek: Zondag 9 Zingen:Liedboek 1 Gebed Collecte Zingen:Psalm 42: 1, 5 Zegen

11 Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 41: 1, 2, 5 Formulier IV Viering Gezang 102b: 1, 2, 3 (GK 26b) Gebed Lezen: Psalm 14 Preek: Zondag 9 Zingen:Liedboek 1 Gebed Collecte Zingen:Psalm 42: 1, 5 Zegen

12 Gezang 102b: 1, 2, 3 (GK 26b) Ja, de Trooster is gekomen, Jezus ging van d'aarde heen. Jezus, van u opgenomen, liet, o kerk, u niet alleen. De beloofde werd gezonden en de kracht uit God kwam neer. 't Past ons juichend, keer op keer, zijn verschijning te verkonden. Heden is het pinksterfeest. Looft en dankt de Heilge Geest!

13 Gezang 102b: 1, 2, 3 (GK 26b) Looft de Geest, die van de Vader en de Zoon is uitgegaan. Zingt Hem psalmen altegader, roept zijn naam uit, bidt Hem aan. Hem die, gaaf en gever tevens, uitzendt en gezonden wordt, God is, en wordt uitgestort. Looft, o volk, de Geest des levens, Hem die schept en wederschept, die g' in 't hart ontvangen hebt.

14 Gezang 102b: 1, 2, 3 (GK 26b) Looft de Geest, Hij zal niet wijken van de kerk, met bloed gekocht. Zijn nabijheid zal steeds blijken, hoe de vijand woeden mocht. Vreest niet, o gezochte schapen, vreest niet, weergevonden ziel, zo de nacht u overviel. Zou de Geest des Heren slapen? Waakt Hij, schoon geen oog Hem ziet, voor de kleine kudde niet?

15 Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 41: 1, 2, 5 Formulier IV Viering: Gezang 102b: 1, 2, 3 (GK 26b) Gebed Lezen: Psalm 14 Preek: Zondag 9 Zingen:Liedboek 1 Gebed Collecte Zingen:Psalm 42: 1, 5 Zegen

16 Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 41: 1, 2, 5 Formulier IV Viering: Gezang 102b: 1, 2, 3 (GK 26b) Gebed Lezen: Psalm 14 Preek: Zondag 9 Zingen:Liedboek 1 Gebed Collecte Zingen:Psalm 42: 1, 5 Zegen

17 Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 41: 1, 2, 5 Formulier IV Viering: Gezang 102b: 1, 2, 3 (GK 26b) Gebed Lezen: Psalm 14 Preek: Zondag 9 Zingen:Liedboek 1 Gebed Collecte Zingen:Psalm 42: 1, 5 Zegen

18 Tekst: Zondag 9 Zingen: Liedboek 1 Wie is er dwaas?

19 Tekst: Zondag 9 Zingen: Liedboek 1 “Bestaat God?” → belangrijke vraag! Christen zijn Zin van het leven Hoe je leeft

20 Tekst: Zondag 9 Zingen: Liedboek 1 Atheïsme = A-Theïsme Niet-God geloven Atheïsme: van het hart van het hoofd

21 Tekst: Zondag 9 Zingen: Liedboek 1 1.Waar komt het atheïsme vandaan? 2.Kun je bewijzen dat God bestaat? 3.Vier richtingwijzers naar God, de God van het leven

22 Tekst: Zondag 9 Zingen: Liedboek 1 1.Waar komt het atheïsme vandaan? Wetenschap

23 Tekst: Zondag 9 Zingen: Liedboek 1 1.Waar komt het atheïsme vandaan? Wetenschap

24 Tekst: Zondag 9 Zingen: Liedboek 1 1.Waar komt het atheïsme vandaan? Wetenschap De mens

25 Tekst: Zondag 9 Zingen: Liedboek 1 1.Waar komt het atheïsme vandaan? Wetenschap De mens Het lijden

26 Tekst: Zondag 9 Zingen: Liedboek 1 1.Waar komt het atheïsme vandaan? Wetenschap De mens Het lijden Godsdienst

27 Tekst: Zondag 9 Zingen: Liedboek 1

28 Tekst: Zondag 9 Zingen: Liedboek 1 2. Kun je bewijzen dat God bestaat?

29 Tekst: Zondag 9 Zingen: Liedboek 1 2. Kun je bewijzen dat God bestaat? Nee:de geschiedenis laat het zien Nee: een schepsel kan zijn Schepper niet bewijzen

30 Tekst: Zondag 9 Zingen: Liedboek 1 God bewijzen:Nee God aanwijzen:Ja!

31 Tekst: Zondag 9 Zingen: Liedboek 1 1.Waar komt het atheïsme vandaan? 2.Kun je bewijzen dat God bestaat? 3.Vier richtingwijzers naar God, de God van het leven

32 Tekst: Zondag 9 Zingen: Liedboek 1 Benodigdheden: Mens Creativiteit Bramenstruik Kunnen genieten → Toeval of Schepping?

33 Tekst: Zondag 9 Zingen: Liedboek 1 Mensen hebben een geweten: Niet stelen Eerlijk zijn Rechtvaardigheid Goed en kwaad → door God in je hart gelegd Afblijven! Dit is mijn appel!

34 Tekst: Zondag 9 Zingen: Liedboek 1 Zoveel lijden!Niet normaal meer! Inderdaad … Lijden is niet normaal … → dat weet je door God

35 Tekst: Zondag 9 Zingen: Liedboek 1 Jezus Kruis Opstanding Leerlingen Kerk → Jezus is geen uitvinding van mensen, maar een geschenk van God

36 Tekst: Zondag 9 Zingen: Liedboek 1 de levende God is de God van je leven

37 Liedboek 1: 1, 2, 3, 4 God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne het licht doen overwinnen, Hij spreekt nog altijd voort.

38 Liedboek 1: 1, 2, 3, 4 God heeft het eerste woord. Voor wij ter wereld kwamen, riep Hij ons reeds bij name, zijn roep wordt nog gehoord.

39 Liedboek 1: 1, 2, 3, 4 God heeft het laatste woord. Wat Hij van oudsher zeide, wordt aan het eind der tijden in heel zijn rijk gehoord.

40 Liedboek 1: 1, 2, 3, 4 God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin.

41 Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 41: 1, 2, 5 Formulier IV Viering: Gezang 102b: 1, 2, 3 (GK 26b) Gebed Lezen: Psalm 14 Preek: Zondag 9 Zingen:Liedboek 1 Gebed Collecte Zingen:Psalm 42: 1, 5 Zegen

42 COLLECTE Vandaag: de 1e collecte is voor de kerk de 2e collecte is voor de kerk bijdrage kerkverband Volgende week: de 1e collecte is voor de Diaconie “Driehoek” de 2e collecte is voor de kerk Na de collecte zingen we: Psalm 42: 1, 5

43 Zingen: Psalm 42: 1, 5 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen

44 Zingen: Psalm 42: 1, 5 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen


Download ppt "Voorganger: E.J. Sytsma Het schriftgedeelte wordt gelezen door Jan Wind Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 41: 1, 2, 5 Formulier IV Viering: Gezang 102b:"

Verwante presentaties


Ads door Google