De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds. P. Schelling emeritus predikant We lezen: 1 Korintiërs 11: 17 – 34 De preek gaat over: 1 Korintiërs 11: 26b IN HET AVONDMAAL VERKONDIGEN WIJ DE DOOD VAN DE HEER, TOTDAT HIJ KOMT Het eerste lied: Liedboek 476: 2, 4 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd

2 . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Liedboek 476: 2, 4 . .

3 . Liedboek 476: 2, 4 . .

4 . Liedboek 476: 2, 4 . .

5 Dankzegging en dankgebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 11: 17 - 34
. . Votum en groet Zingen: Liedboek 476: 2, 4 Gebed Avondmaalformulier 5 Viering: Liedboek 360: 1, 2 Dankzegging en dankgebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 11: Tekst: 1 Korintiërs 11: 26b Preek Zingen: Gezang 127: 3, 4, 5 . .

6 Dankzegging en dankgebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 11: 17 - 34
. . Votum en groet Zingen: Liedboek 476: 2, 4 Gebed Avondmaalformulier 5 Viering: Liedboek 360: 1, 2 Dankzegging en dankgebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 11: Tekst: 1 Korintiërs 11: 26b Preek Zingen: Gezang 127: 3, 4, 5 . .

7 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling
. . Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling We zijn hier bij elkaar om volgens het bevel van onze Heer zijn dood te verkondigen. Eerst horen we hoe de instelling van het avondmaal beschreven wordt in het heilig evangelie: Toen ze aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de . .

8 de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem,
. . Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van . .

9 zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ Christus gedenken
Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ Christus gedenken We gedenken dat de Heer Jezus aan het kruis zijn lichaam en zijn bloed gegeven heeft voor de zijnen. In grote liefde voor ons heeft hij zich geofferd, zodat wij niet zouden sterven maar leven. Het avondmaal richt onze aandacht op deze zelfovergave van de Heer. . .

10 Het vervult ons met schaamte om onze
. . Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal Het vervult ons met schaamte om onze zonden, maar ook met dankbaarheid om zijn verzoenende liefde. Gemeenschap en verwachting We beleven aan deze tafel samen de vreugdevolle eenheid met Christus en met elkaar. Vanuit de viering van het avondmaal willen we elkaar dienen in de gemeente. . .

11 Tegelijk verwachten we de terugkeer van onze
. . Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal Tegelijk verwachten we de terugkeer van onze Heer Jezus. Aan het avondmaal mogen we alvast iets proeven van de blijdschap die de bruiloft van het Lam geeft. Straks zal onze Heer met ons opnieuw wijn drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Daarom mogen we het avondmaal ook niet achteloos en zonder oprecht geloof vieren. We moeten dat juist doen met eerbied voor . .

12 God en in heilige, gespannen verwachting.
Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal God en in heilige, gespannen verwachting. Straks zal de Heer alle tranen uit onze ogen wissen en zal aan alle gebrokenheid en nood een einde gekomen zijn. En hij zal over alles en allen regeren. . .

13 . . Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal Gebed . .

14 Dankzegging en dankgebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 11: 17 - 34
. . Votum en groet Zingen: Liedboek 476: 2, 4 Gebed Avondmaalformulier 5 Viering: Liedboek 360: 1, 2 Dankzegging en dankgebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 11: Tekst: 1 Korintiërs 11: 26b Preek Zingen: Gezang 127: 3, 4, 5 . .

15 . Liedboek 360: 1, 2 . .

16 . Liedboek 360: 1, 2 . .

17 Dankzegging en dankgebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 11: 17 - 34
. . Votum en groet Zingen: Liedboek 476: 2, 4 Gebed Avondmaalformulier 5 Viering: Liedboek 360: 1, 2 Dankzegging en dankgebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 11: Tekst: 1 Korintiërs 11: 26b Preek Zingen: Gezang 127: 3, 4, 5 . .

18 Dankzegging en dankgebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 11: 17 - 34
. . Votum en groet Zingen: Liedboek 476: 2, 4 Gebed Avondmaalformulier 5 Viering: Liedboek 360: 1, 2 Dankzegging en dankgebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 11: Tekst: 1 Korintiërs 11: 26b Preek Zingen: Gezang 127: 3, 4, 5 . .

19 Dankzegging en dankgebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 11: 17 - 34
. . Votum en groet Zingen: Liedboek 476: 2, 4 Gebed Avondmaalformulier 5 Viering: Liedboek 360: 1, 2 Dankzegging en dankgebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 11: Tekst: 1 Korintiërs 11: 26b Preek Zingen: Gezang 127: 3, 4, 5 . .

20 Dankzegging en dankgebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 11: 17 - 34
. . Votum en groet Zingen: Liedboek 476: 2, 4 Gebed Avondmaalformulier 5 Viering: Liedboek 360: 1, 2 Dankzegging en dankgebed Schriftlezing: 1 Korintiërs 11: Tekst: 1 Korintiërs 11: 26b Preek Zingen: Gezang 127: 3, 4, 5 . .

21 Dat betekent: 1. getuigend leven; 2. bescheiden leven;
IN HET AVONDMAAL VERKONDIGEN WIJ DE DOOD VAN DE HEER, TOTDAT HIJ KOMT. Dat betekent: 1. getuigend leven; 2. bescheiden leven; 3. verwachtend leven. . .

22 Dankzegging en voorbeden Collecte Zingen: Liedboek 360: 3 Zegen
. . Zingen: Gezang 127: 3, 4, 5 Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 103: 9 Dankzegging en voorbeden Collecte Zingen: Liedboek 360: 3 Zegen . .

23 . Gezang 127: 3, 4, 5 . .

24 . Gezang 127: 3, 4, 5 . .

25 . Gezang 127: 3, 4, 5 . .

26 Dankzegging en voorbeden Collecte Zingen: Liedboek 360: 3 Zegen
. . Zingen: Gezang 127: 3, 4, 5 Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 103: 9 Dankzegging en voorbeden Collecte Zingen: Liedboek 360: 3 Zegen . .

27 . Gezang 103: 9 . .

28 Dankzegging en voorbeden Collecte Zingen: Liedboek 360: 3 Zegen
. . Zingen: Gezang 127: 3, 4, 5 Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 103: 9 Dankzegging en voorbeden Collecte Zingen: Liedboek 360: 3 Zegen . .

29 COLLECTE Collectemunten nodig? Vandaag Is de collecte voor de Kerk
. . Collectemunten nodig? Morgenavond van 19.00 uur tot 20.00 uur COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Corine Roorda Volgende week: David Boeije Na de collecte zingen we: Liedboek 360: 3 . .

30 COLLECTE Collectemunten nodig? Volgende week
. . Collectemunten nodig? Morgenavond van 19.00 uur tot 20.00 uur COLLECTE Volgende week Is de 1ste collecte voor de Diakonie “DNB” En de 2de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Corine Roorda Volgende week: David Boeije Na de collecte zingen we: Liedboek 360: 3 . .

31 De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .

32 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 18 mei
. . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 18 mei om 9.30 uur Van harte welkom. . .

33 Musical Behouden vaart Vrijdag 16 mei 20:00 uur GKV Middelburg – Kruiskerk – Klein Vlaanderen 75


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google