De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds. Jeroen Sytsma Voorlezer: Esther Treurniet We lezen: Spreuken 15: : 9 De preek gaat over: Spreuken 16: 4 God maakte alles met een doel Het eerste lied: Psalm 111: 6 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd

2 D.V. Volgende week zondag - 20 juli- hebben wij gasten van een
Koningkind -vakantie groep Zij zijn op fietsvakantie in West- Kapelle Na de morgendienst is er daarom een sing–inn en daarna gelegenheid om koffie te drinken U zingt toch ook mee? . .

3 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds. Jeroen Sytsma Voorlezer: Margriet Toornstra We lezen: Spreuken 15: : 9 De preek gaat over: Spreuken 16: 4 God maakte alles met een doel Het eerste lied: Psalm 111: 6 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd

4 . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 111: 6 . .

5 . Psalm 111: 6 . .

6 Zingen: Psalm 111: 6 Avondmaalformulier 5 Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 111: 6 Avondmaalformulier 5 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering + Liedboek 481 Lezen: Spreuken 15: : 9 Preek over Spreuken 16: 4 Zingen: Gezang 118 (GK 31) . .

7 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling
. . Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling We zijn hier bij elkaar om volgens het bevel van onze Heer zijn dood te verkondigen. Eerst horen we hoe de instelling van het avondmaal beschreven wordt in het heilig evangelie: Toen ze aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de . .

8 de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem,
. . Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van . .

9 zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ Christus gedenken
Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ Christus gedenken We gedenken dat de Heer Jezus aan het kruis zijn lichaam en zijn bloed gegeven heeft voor de zijnen. In grote liefde voor ons heeft hij zich geofferd, zodat wij niet zouden sterven maar leven. Het avondmaal richt onze aandacht op deze zelfovergave van de Heer. . .

10 Het vervult ons met schaamte om onze
. . Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal Het vervult ons met schaamte om onze zonden, maar ook met dankbaarheid om zijn verzoenende liefde. Gemeenschap en verwachting We beleven aan deze tafel samen de vreugdevolle eenheid met Christus en met elkaar. Vanuit de viering van het avondmaal willen we elkaar dienen in de gemeente. . .

11 Tegelijk verwachten we de terugkeer van onze
. . Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal Tegelijk verwachten we de terugkeer van onze Heer Jezus. Aan het avondmaal mogen we alvast iets proeven van de blijdschap die de bruiloft van het Lam geeft. Straks zal onze Heer met ons opnieuw wijn drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Daarom mogen we het avondmaal ook niet achteloos en zonder oprecht geloof vieren. We moeten dat juist doen met eerbied voor . .

12 God en in heilige, gespannen verwachting.
Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal God en in heilige, gespannen verwachting. Straks zal de Heer alle tranen uit onze ogen wissen en zal aan alle gebrokenheid en nood een einde gekomen zijn. En hij zal over alles en allen regeren. . .

13 Zingen: Psalm 111: 6 Avondmaalformulier 5 Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 111: 6 Avondmaalformulier 5 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering + Liedboek 481 Lezen: Spreuken 15: : 9 Preek over Spreuken 16: 4 Zingen: Gezang 118 (GK 31) . .

14 Zingen: Psalm 111: 6 Avondmaalformulier 5 Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 111: 6 Avondmaalformulier 5 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering + Liedboek 481 Lezen: Spreuken 15: : 9 Preek over Spreuken 16: 4 Zingen: Gezang 118 (GK 31) . .

15 Gezang 179b a

16 Gezang 179b b

17 Gezang 179b c

18 Zingen: Psalm 111: 6 Avondmaalformulier 5 Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 111: 6 Avondmaalformulier 5 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering + Liedboek 481 Lezen: Spreuken 15: : 9 Preek over Spreuken 16: 4 Zingen: Gezang 118 (GK 31) . .

19 Liedboek 481: 1, 2, 3, 4

20 Liedboek 481: 1, 2, 3, 4

21 Liedboek 481: 1, 2, 3, 4

22 Liedboek 481: 1, 2, 3, 4

23 Zingen: Psalm 111: 6 Avondmaalformulier 5 Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 111: 6 Avondmaalformulier 5 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering + Liedboek 481 Lezen: Spreuken 15: : 9 Preek over Spreuken 16: 4 Zingen: Gezang 118 (GK 31) . .

24 Zingen: Psalm 111: 6 Avondmaalformulier 5 Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 111: 6 Avondmaalformulier 5 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering + Liedboek 481 Lezen: Spreuken 15: : 9 Preek over Spreuken 16: 4 Zingen: Gezang 118 (GK 31) . .

25 Zingen: Psalm 111: 6 Avondmaalformulier 5 Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 111: 6 Avondmaalformulier 5 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering + Liedboek 481 Lezen: Spreuken 15: : 9 Preek over Spreuken 16: 4 Zingen: Gezang 118 (GK 31) . .

26 Zingen: Psalm 111: 6 Avondmaalformulier 5 Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 111: 6 Avondmaalformulier 5 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering + Liedboek 481 Lezen: Spreuken 15: : 9 Preek over Spreuken 16: 4 Zingen: Gezang 118 (GK 31) . .

27 De HEER heeft alles wat hij heeft gemaakt zijn doel gegeven
. . Tekst: Spreuken 16: 4 De HEER heeft alles wat hij heeft gemaakt zijn doel gegeven . .

28 1. Gods doel en de schepping
Tekst: Spreuken 16: 4 1. Gods doel en de schepping . .

29 1. Gods doel en de schepping: !!
Tekst: Spreuken 16: 4 1. Gods doel en de schepping: !! . .

30 1. Gods doel en de schepping: !!
Tekst: Spreuken 16: 4 1. Gods doel en de schepping: !! . .

31 1. Gods doel en de schepping: ??
Tekst: Spreuken 16: 4 1. Gods doel en de schepping: ?? . .

32 Hij blijft een mysterie
. . Tekst: Spreuken 16: 4 God: Je leert Hem kennen Hij blijft een mysterie . .

33 2. Gods doel en de mens Wat is jouw doel? Tekst: Spreuken 16: 4 . . .
Wat is jouw doel? . .

34 - Alles wat adem heeft, loof de Heer! Rom. 11:36
Tekst: Spreuken 16: 4 Ps. 150 - Alles wat adem heeft, loof de Heer! Rom. 11:36 - Alles is uit God ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Ef. 1:5,6 - God heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade. . .

35 Hoogdravend, onbereikbaar, maar ook: logisch!
. . Tekst: Spreuken 16: 4 2. Gods doel en de mens Leven tot eer van God: Hoogdravend, onbereikbaar, maar ook: logisch! God zoeken en jezelf vinden . .

36 3. Gods doel en de goddeloze
Tekst: Spreuken 16: 4 3. Gods doel en de goddeloze . .

37 3. Gods doel en de goddeloze Een stukje van de waarheid
Tekst: Spreuken 16: 4 3. Gods doel en de goddeloze Een stukje van de waarheid Een prikkel tot bekering Een leven tegen God Een bewijs van Gods almacht en rechtvaardigheid . .

38 Nee, ik wil dat hij tot inkeer komt en in leven blijft.’
Tekst: Spreuken 16: 4 Ezechiël 18: 23 ‘Denken jullie dat ik het toejuich als een slecht mens sterven moet – spreekt God, de HEER. Nee, ik wil dat hij tot inkeer komt en in leven blijft.’ . .

39 . . Tekst: Spreuken 16: 4 . .

40 Zingen: Gezang 118 (GK 31) Gebed Collecte Zingen: Psalm 150 Zegen . .

41 . Gezang 118: 1, 2, 3 (GK 31) . .

42 . Gezang 118: 1, 2, 3 (GK 31) . .

43 . Gezang 118: 1, 2, 3 (GK 31) . .

44 Zingen: Gezang 118 (GK 31) Gebed Collecte Zingen: Psalm 150 Zegen . .

45 COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging:
. . COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Lars van Veelen Volgende week: Kees Treurniet Na de collecte zingen we: Psalm 150 . .

46 COLLECTE Volgende week Is de 1ste collecte voor evangelisatie “ E&R ”
. . COLLECTE Volgende week Is de 1ste collecte voor evangelisatie “ E&R ” En de 2de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Lars van Veelen Volgende week: Kees Treurniet Na de collecte zingen we: Psalm 150 . .

47 . Psalm 150: 1, 2 . .

48 . Psalm 150: 1, 2 . .

49 De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .

50 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 20 juli
. . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 20 juli om 9.30 uur Van harte welkom. . .

51 D.V. Volgende week zondag - 20 juli- hebben wij gasten van een
Koningkind -vakantie groep Zij zijn op fietsvakantie in West- Kapelle Na de morgendienst is er daarom een sing–inn en daarna gelegenheid om koffie te drinken U zingt toch ook mee? . .


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google