De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds. J. E. Sytsma Voorlezer: Jan Wind De preek gaat over: Spreuken 16: 4 In deze dienst worden de liederen uit het liedboek en de gezangen uit het gereformeerd kerkboek geprojecteerd. (psalmen dus niet) Het eerste lied is: Gezang 11: 1, 2, 3

2 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 11: 1, 2, 3 Wet Gebed Kidsmoment Zingen: Gezang 3: 1, 2, 3 (NG 3) Lezen: Spreuken 15: : 9 Filippenzen 3: Zingen: Psalm 52: 1, 2, 6 Preek: Spreuken 16: 4 Zingen: Gezang 118: 1, 2, 3, (GK 31)

3 Hem liefhebben, Hem eren is u het hoogste gebod!
Gezang 11: 1, 2, 3 Hoor Israël, de Here enig is onze God Hem liefhebben, Hem eren is u het hoogste gebod! Gij zult uw God beminnen, Hem dienen, dag en nacht met hart en ziel en zinnen en met geheel uw kracht.

4 Laat voor dit woord des Heren uw hart een woning zijn,
Gezang 11: 1, 2, 3 Laat voor dit woord des Heren uw hart een woning zijn, laat kinderen het leren, vertel het groot en klein; gij zult erover spreken waar gij ook zit of staat, het worde taal en teken daar waar gij komt of gaat.

5 Gij zult het aan den lijve meedragen op uw hand,
Gezang 11: 1, 2, 3 Gij zult het aan den lijve meedragen op uw hand, het op uw voorhoofd schrijven alom in stad en land, op poorten en op posten van deuren in uw huis looft God, o gij verlosten, looft God! Hij bracht u thuis!

6 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 11: 1, 2, 3 Wet Gebed Kidsmoment Zingen: Gezang 3: 1, 2, 3 (NG 3) Lezen: Spreuken 15: : 9 Filippenzen 3: Zingen: Psalm 52: 1, 2, 6 Preek: Spreuken 16: 4 Zingen: Gezang 118: 1, 2, 3, (GK 31)

7 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 11: 1, 2, 3 Wet Gebed Kidsmoment Zingen: Gezang 3: 1, 2, 3 (NG 3) Lezen: Spreuken 15: : 9 Filippenzen 3: Zingen: Psalm 52: 1, 2, 6 Preek: Spreuken 16: 4 Zingen: Gezang 118: 1, 2, 3, (GK 31)

8 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 11: 1, 2, 3 Wet Gebed Kidsmoment Zingen: Gezang 3: 1, 2, 3 (NG 3) Lezen: Spreuken 15: : 9 Filippenzen 3: Zingen: Psalm 52: 1, 2, 6 Preek: Spreuken 16: 4 Zingen: Gezang 118: 1, 2, 3, (GK 31)

9 verlaat je land, verlaat je stam!
Gezang 3: 1, 2, 3 (NG 3) Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je stam! Abraham, je moet gaan wonen In het land dat Ik zal tonen. Tel de sterren in de nacht, Zo groot wordt jouw nageslacht

10 verlaat je land, verlaat je stam!
Gezang 3: 1, 2, 3 (NG 3) Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je stam! Ik zal jou mijn zegen geven, je geleiden allerwegen, en de volkeren tezaam vinden zegen in jouw naam.

11 verlaat je land, verlaat je stam!
Gezang 3: 1, 2, 3 (NG 3) Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je stam! verlaat zijn land, verlaat zijn stam! Met een woord gaat hij het wagen. Zonder verder iets te vragen staat hij op en gaat op reis, langs de weg die God hem wijst.

12 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 11: 1, 2, 3 Wet Gebed Kidsmoment Zingen: Gezang 3: 1, 2, 3 (NG 3) Lezen: Spreuken 15: : 9 Filippenzen 3: Zingen: Psalm 52: 1, 2, 6 Preek: Spreuken 16: 4 Zingen: Gezang 118: 1, 2, 3, (GK 31)

13 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 11: 1, 2, 3 Wet Gebed Kidsmoment Zingen: Gezang 3: 1, 2, 3 (NG 3) Lezen: Spreuken 15: : 9 Filippenzen 3: Zingen: Psalm 52: 1, 2, 6 Preek: Spreuken 16: 4 Zingen: Gezang 118: 1, 2, 3, (GK 31)

14 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 11: 1, 2, 3 Wet Gebed Kidsmoment Zingen: Gezang 3: 1, 2, 3 (NG 3) Lezen: Spreuken 15: : 9 Filippenzen 3: Zingen: Psalm 52: 1, 2, 6 Preek: Spreuken 16: 4 Zingen: Gezang 118: 1, 2, 3, (GK 31)

15 Wat is het doel? Tekst : Spreuken 16: 4
Zingen: Gezang 118: 1, 2, 3, (GK 31) Wat is het doel?

16 Wat betekent het dat God alles een doel gegeven heeft?
Tekst : Spreuken 16: 4 Zingen: Gezang 118: 1, 2, 3, (GK 31) Wat betekent het dat God alles een doel gegeven heeft? En wat kan dat voor jouw leven betekenen?

17 Wat betekent het dat God alles een doel gegeven heeft?
Tekst : Spreuken 16: 4 Zingen: Gezang 118: 1, 2, 3, (GK 31) Wat betekent het dat God alles een doel gegeven heeft? En wat kan dat voor jouw leven betekenen? De schepping De mens De goddeloze

18 Gods doel en de schepping
Tekst : Spreuken 16: 4 Zingen: Gezang 118: 1, 2, 3, (GK 31) Gods doel en de schepping

19 Gods doel en de schepping: !
Tekst : Spreuken 16: 4 Zingen: Gezang 118: 1, 2, 3, (GK 31) Gods doel en de schepping: !

20 Gods doel en de schepping: !
Tekst : Spreuken 16: 4 Zingen: Gezang 118: 1, 2, 3, (GK 31) Gods doel en de schepping: !

21 Gods doel en de schepping: ?
Tekst : Spreuken 16: 4 Zingen: Gezang 118: 1, 2, 3, (GK 31) Gods doel en de schepping: ?

22 God: Je leert Hem kennen Hij blijft een mysterie
Tekst : Spreuken 16: 4 Zingen: Gezang 118: 1, 2, 3, (GK 31) God: Je leert Hem kennen Hij blijft een mysterie

23 Toekomst ↔ Geen toekomst
Tekst : Spreuken 16: 4 Zingen: Gezang 118: 1, 2, 3, (GK 31) Schepping ↔ Evolutie Doel ↔ Doelloos Toekomst ↔ Geen toekomst

24 Gods doel en de mens ‘De hongersnood van het Westen is zingeving.’
Tekst : Spreuken 16: 4 Zingen: Gezang 118: 1, 2, 3, (GK 31) Gods doel en de mens ‘De hongersnood van het Westen is zingeving.’

25 Doelgericht leven: Het gaat niet om jou. Het gaat allemaal om God.
Tekst : Spreuken 16: 4 Zingen: Gezang 118: 1, 2, 3, (GK 31) Doelgericht leven: Het gaat niet om jou. Het gaat allemaal om God.

26 Psalm 150 - Alles wat adem heeft, loof de Heer!
Tekst : Spreuken 16: 4 Zingen: Gezang 118: 1, 2, 3, (GK 31) Psalm Alles wat adem heeft, loof de Heer! Romeinen 11: Alles is uit God ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Efeziers 1: 5, 6 - God heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade.

27 Leven met God als doel vormt je leven:
Tekst : Spreuken 16: 4 Zingen: Gezang 118: 1, 2, 3, (GK 31) Leven met God als doel vormt je leven: Zuivering Vaart en richting

28 1: vragen zonder antwoord 2: een hart vol foute keuzes
Tekst : Spreuken 16: 4 Zingen: Gezang 118: 1, 2, 3, (GK 31) Mens 1: vragen zonder antwoord 2: een hart vol foute keuzes 3: mislukte plannen God: 4: treft doel

29 Gods doel en de goddeloze
Tekst : Spreuken 16: 4 Zingen: Gezang 118: 1, 2, 3, (GK 31) Gods doel en de goddeloze

30 Gods doel en de goddeloze
Tekst : Spreuken 16: 4 Zingen: Gezang 118: 1, 2, 3, (GK 31) Gods doel en de goddeloze Een stukje van de waarheid Een prikkel tot bekering Een leven tegen God Een bewijs van Gods almacht en rechtvaardigheid

31 ‘Denken jullie dat ik het toejuich als een slecht mens sterven moet
Tekst : Spreuken 16: 4 Zingen: Gezang 118: 1, 2, 3, (GK 31) Ezechiel 18: 23 ‘Denken jullie dat ik het toejuich als een slecht mens sterven moet – spreekt God, de HEER. Nee, ik wil dat hij tot inkeer komt en in leven blijft.’

32 Tekst : Spreuken 16: 4 Zingen: Gezang 118: 1, 2, 3, (GK 31)

33 God is getrouw, zijn plannen falen niet.
Gezang 118: 1, 2, 3 God is getrouw, zijn plannen falen niet. Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. Die 't heden kent, de toekomst overziet, laat van zijn woorden geen ter aarde vallen, en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, volvoert zijn hand.

34 De Heer regeert, zijn koninkrijk staat vast,
Gezang 118: 1, 2, 3 De Heer regeert, zijn koninkrijk staat vast, zijn heerschappij omvat de loop der tijden. Zijn sterke hand, die nooit heeft misgetast, blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden. De adem van zijn lippen overmant de tegenstand.

35 De Heilge Geest, die in de waarheid leidt,
Gezang 118: 1, 2, 3 De Heilge Geest, die in de waarheid leidt, doet aan zijn kerk Gods heilgeheimen weten. Die nimmer van haar wijkt in eeuwigheid, heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten. Zo bouwt Hij Christus' kerk van land tot land met vaste hand.

36 Gebed Collecte Zingen: Psalm 150: 1, 2 Zegen

37 COLLECTE Vandaag: de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor de Kerk “buitenlandse kerken” Volgende week: de 1e collecte is voor de Diakonie s’ morgens “SGJ” s’ middags “Driehoek” de 2e collecte is voor de Kerk Na de collecte zingen we: Psalm 150: 1, 2

38 Zingen: Psalm 150: 1, 2 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen

39 Zingen: Psalm 150: 1, 2 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google