De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

verslaafd zijn, bevrijd worden

Verwante presentaties


Presentatie over: "verslaafd zijn, bevrijd worden"— Transcript van de presentatie:

1 verslaafd zijn, bevrijd worden
. . veertigdagentijd 2012 1  2  3  4   5  6  verslaafd zijn, bevrijd worden . .

2 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger: Ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Lucie Herrebout De preek gaat over Numeri 11: 4 – 23 Egypte, gratis vis! (of zien we iets over het hoofd......?) Het eerste lied: Psalm 126: 1, 3 kunstwerk aan de wand: De inspiratiebron van elk nieuw schilderij is de tekst van de ochtendpreek. Verdere toelichting zie memobord . .

3 . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 126: 1, 3 . .

4 . . Psalm 126: 1, 3 . .

5 . . Psalm 126: 1, 3 .

6 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 126: 1, 3 Avondmaalformulier V Gebed
. . Votum en zegengroet Zingen: Psalm 126: 1, 3 Avondmaalformulier V Gebed Viering + Liedboek 189: 1, 2, 3, 4 Lezen: Numeri 11: 4 – 23 Preek Zingen: Gezang 160: 1, 2 (NG 81) . .

7 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling
. . Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Als gemeente van Jezus Christus zijn wij bijeen om volgens zijn bevel zijn dood te verkondigen. Wij horen eerst, hoe de instelling van het avondmaal beschreven wordt in het heilig evangelie: Toen ze aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met . .

8 de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.
Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam. ’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal . .

9 drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ Christus gedenken
Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ Christus gedenken Wij gedenken dat de Heer Jezus aan het kruis zijn lichaam en zijn bloed gegeven heeft voor de zijnen. In grote liefde voor ons heeft hij zich geofferd, zodat wij niet zouden sterven maar leven. Het avondmaal richt onze aandacht op deze zelfovergave van de Heer. Het vervult ons met schaamte om . .

10 onze zonden. Het vervult ons ook met
Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal onze zonden. Het vervult ons ook met dankbaarheid vanwege zijn verzoenende liefde. Gemeenschap en verwachting Wij genieten aan deze tafel samen de vreugde van de eenheid met Christus en met elkaar. Vanuit de viering van het avondmaal willen wij elkaar helpen, ondersteunen en dienen in de gemeente. . .

11 Tegelijk verwachten wij de terugkeer van de
. . Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal Tegelijk verwachten wij de terugkeer van de Heer Jezus. Aan het avondmaal mogen we alvast iets proeven van de vreugde van de bruiloft van het Lam. Straks zal de Heer Jezus met ons opnieuw wijn drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Daarom mogen wij het avondmaal ook niet achteloos en zonder oprecht geloof vieren, maar eerbiedig voor God en in heilige, gespannen verwachting. . .

12 Straks zal de Heer alle tranen uit onze ogen
. . Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal Straks zal de Heer alle tranen uit onze ogen Wissen. Aan alle gebrokenheid en nood zal een einde gekomen zijn. En hij zal over alles en allen regeren. . .

13 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 126: 1, 3 Avondmaalformulier V Gebed
. . Votum en zegengroet Zingen: Psalm 126: 1, 3 Avondmaalformulier V Gebed Viering + Liedboek 189: 1, 2, 3, 4 Lezen: Numeri 11: 4 – 23 Preek Zingen: Gezang 160: 1, 2 (NG 81) . .

14 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 126: 1, 3 Avondmaalformulier V Gebed
. . Votum en zegengroet Zingen: Psalm 126: 1, 3 Avondmaalformulier V Gebed Viering + Liedboek 189: 1, 2, 3, 4 Lezen: Numeri 11: 4 – 23 Preek Zingen: Gezang 160: 1, 2 (NG 81) . .

15 . . Liedboek 189: 1, 2, 3, 4 . .

16 . . Liedboek 189: 1, 2, 3, 4 . .

17 . . Liedboek 189: 1, 2, 3, 4 . .

18 . . Liedboek 189: 1, 2, 3, 4 . .

19 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 126: 1, 3 Avondmaalformulier V Gebed
. . Votum en zegengroet Zingen: Psalm 126: 1, 3 Avondmaalformulier V Gebed Viering + Liedboek 189: 1, 2, 3, 4 Lezen: Numeri 11: 4 – 23 Preek Zingen: Gezang 160: 1, 2 (NG 81) . .

20 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 126: 1, 3 Avondmaalformulier V Gebed
. . Votum en zegengroet Zingen: Psalm 126: 1, 3 Avondmaalformulier V Gebed Viering + Liedboek 189: 1, 2, 3, 4 Lezen: Numeri 11: 4 – 23 Preek Zingen: Gezang 160: 1, 2 (NG 81) . .

21 Verslaving = niet willen, toch doen
. . Tekst: Numeri 11: 4 – 23 Verslaving = niet willen, toch doen Israël is niet goed wijs: terug naar Egypte?? . .

22 3. In de val (gevoelens, denken, wil)
Tekst: Numeri 11: 4 – 23 Hoe raak je verslaafd? 1. Stress 2. Vlucht in ..... 3. In de val (gevoelens, denken, wil) . .

23 3. In de val (gevoelens, denken, wil)
Tekst: Numeri 11: 4 – 23 Hoe raak je verslaafd? 1. Stress 2. Vlucht in ..... 3. In de val (gevoelens, denken, wil) → Zo werkt het bij zonde ook . .

24 Verslaafd aan jezelf ... dat kan heel verschillende vormen hebben
Tekst: Numeri 11: 4 – 23 Verslaafd aan jezelf ... dat kan heel verschillende vormen hebben Welke vorm heeft het bij jou? Waar vlucht jij in? (bv.: boosheid, klagen, jaloezie, bitterheid, roddel, alles onder controle willen hebben, negatieve gedachten, geld uitgeven, vrije tijd, liegen, tv kijken, eten, werk) . .

25 Het samenraapsel van vreemdelingen dat met
. . Tekst: Numeri 11: 4 – 23 Het samenraapsel van vreemdelingen dat met hen meetrok, was onverzadigbaar, en ook de Israëlieten begonnen weer te klagen. ‘Hadden we maar vlees te eten!’ zeiden ze. ‘We verlangen terug naar de vis die we in Egypte volop te eten hadden, naar de komkommers en watermeloenen, de prei, uien en knoflook.' . .

26 Ga eens na in je eigen leven wat jij invult: Had ik maar ......
Tekst: Numeri 11: 4 – 23 Ga eens na in je eigen leven wat jij invult: Had ik maar Als ik maar Waar maak jij je geluk van afhankelijk? . .

27 Hoe biedt God bevrijding? 1. Leer genieten van God
Tekst: Numeri 11: 4 – 23 Hoe biedt God bevrijding? 1. Leer genieten van God 2. Laat Jezus je last dragen 3. Ga op weg met de hulp van God en mensen . .

28 Hoe biedt God bevrijding? 1. Leer genieten van God
Tekst: Numeri 11: 4 – 23 Hoe biedt God bevrijding? 1. Leer genieten van God U hebt de HEER, die in uw midden is, geminacht door erover te klagen dat u uit Egypte bent weggegaan. . .

29 Genieten = kennen en aanbidden Numeri 11: 23
. . Tekst: Numeri 11: 4 – 23 Genieten = kennen en aanbidden Numeri 11: 23 Schiet de macht van God soms tekort? Hoe leer je God kennen? Wat kun je tegen God zeggen? . .

30 Hoe biedt God bevrijding? 1. Leer genieten van God
Tekst: Numeri 11: 4 – 23 Hoe biedt God bevrijding? 1. Leer genieten van God → Daarmee bestrijd je elke verslaving bij de bron . .

31 Hoe biedt God bevrijding?
. . Tekst: Numeri 11: 4 – 23 Hoe biedt God bevrijding? 1. Leer genieten van God 2. Laat Jezus je last dragen Mozes: Ik alleen kan de last van dit volk niet dragen Jezus: Meer dan Mozes . .

32 Hoe biedt God bevrijding?
. . Tekst: Numeri 11: 4 – 23 Hoe biedt God bevrijding? 1. Leer genieten van God 2. Laat Jezus je last dragen 3. Ga op weg met de hulp van God en mensen . .

33 Zingen: Gezang 160: 1, 2 (NG 81) Gebed Collecte
. . Zingen: Gezang 160: 1, 2 (NG 81) Gebed Collecte Zingen: Gezang 34: 1, 2, 3 (NG18) Zegen . .

34 . . Gezang 160: 1, 2 (NG 81) . .

35 . . Gezang 160: 1, 2 (NG 81) . .

36 Zingen: Gezang 160: 1, 2 (NG 81) Gebed Collecte
. . Zingen: Gezang 160: 1, 2 (NG 81) Gebed Collecte Zingen: Gezang 34: 1, 2, 3 (NG18) Zegen . .

37 Is de collecte voor de Kerk
. . Bloemenbezorging: Vandaag: Rens de Wolf Volgende week: Jasper Boeije COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 34: 1, 2, 3 (NG18) . .

38 Is de 1e collecte voor de Diakonie “King Fishers”
. . Bloemenbezorging: Vandaag: Rens de Wolf Volgende week: Jasper Boeije COLLECTE Biddag Is de 1e collecte voor de Diakonie “King Fishers” de 2e collecte is voor de Kerk Volgende week Is de 1e collecte voor de Diakonie s`morgens dit koningskind Na de collecte zingen we: Gezang 34: 1, 2, 3 (NG18) . .

39 In november 2009 zijn Daniël en Jeannet van
. . In november 2009 zijn Daniël en Jeannet van Saane door de CGK Zuidhovenkerk in Dordrecht en het WEC uitgezonden als zendingswerkers naar Gambia. WEC (WereldEvangelisatie voor Christus) werkt meestal op plaatsen waar de kerk nog erg klein is. In Bwiam, een dorp met zo’n 3000 inwoners, heeft WEC een agrarisch project en een jeugdcentrum opgericht . .

40 Daniël en Jeannet werken in Bwiam samen met een
. . Daniël en Jeannet werken in Bwiam samen met een Canadees zendingsechtpaar. Hun kinderen Iris (13) en Sven (10) volgen onderwijs aan de BCS, de zendingsschool van WEC in Senegal. Zij komen om de drie maanden een aantal weken met verlof naar Bwiam. Daar oefenen Daniël en Jeannet zich in het Mandinka (de lokale taal) en zijn ze actief in het jeugdcentrum. . .

41 In het jeugdcentrum werken ze mee aan de
. . In het jeugdcentrum werken ze mee aan de dagopeningen, de gebedsbijeenkomst en de zondagse viering. Zo willen ze de jongeren meer leren uit de bijbel en hoe te leven als christenen. In het centrum en op de school in Bwiam waar Daniël lessen verzorgt, geven ze voorlichting over toekomstverwachtingen, HIV/aids en verslavingen. . .

42 Daarnaast heeft Jeannet in Bwiam een kinderclub
. . Daarnaast heeft Jeannet in Bwiam een kinderclub opgericht waar wekelijks zo’n 25 kinderen samenkomen voor een verhaal uit de bijbel en om te knutselen, te spelen en te lezen. Daniël en Jeannet ontvangen geen salaris voor hun werk en zijn voor hun levensonderhoud en de schoolkosten van Iris en Sven geheel afhankelijk van giften. Voor meer informatie zie: . .

43 Is de 1e collecte voor de Diakonie “King Fishers”
. . Bloemenbezorging: Vandaag: Rens de Wolf Volgende week: Jasper Boeije COLLECTE Biddag Is de 1e collecte voor de Diakonie “King Fishers” de 2e collecte is voor de Kerk Volgende week Is de 1e collecte voor de Diakonie s`morgens dit koningskind Na de collecte zingen we: Gezang 34: 1, 2, 3 (NG18) . .

44 . . Gezang 34: 1, 2, 3 (NG18) . .

45 . . Gezang 34: 1, 2, 3 (NG18) . .

46 . . Gezang 34: 1, 2, 3 (NG18) . .

47 De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .

48 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, Woensdag 14 maart
. . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, Woensdag 14 maart om uur en 19.30uur Van harte welkom. . .


Download ppt "verslaafd zijn, bevrijd worden"

Verwante presentaties


Ads door Google