De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag van de Vervolgde Kerk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag van de Vervolgde Kerk"— Transcript van de presentatie:

1 Zondag van de Vervolgde Kerk
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger: ds. E.J. Sytsma Zondag van de Vervolgde Kerk We lezen: 1 Petrus 3: 13 – 18 1 Petrus 4: 8 – 14 De preek gaat over 1 Petrus 3: goed doen, kwaad ondervinden In deze dienst worden de liederen uit het liedboek en de gezangen uit het gereformeerd kerkboek geprojecteerd. (psalmen dus niet) Het eerste lied: Gezang 172: 1, 3, 4 . .

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Gezang 172: 1, 3, 4
De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Gezang 172: 1, 3, 4

3 in grote dankbaarheid daar Hij ons leven leidt
Gezang 172: 1, 3, 4 Wij zingen God ter ere in grote dankbaarheid daar Hij ons leven leidt en weet wat wij ontberen. Hij maakte ons genegen te zorgen voor elkaar. Zo zien wij jaar na jaar zijn goedheid en zijn zegen.

4 O Christus,man van smarten,
Gezang 172: 1, 3, 4 O Christus,man van smarten, herhaal in ons gemis dat er verwachting is. Wij hopen zo van harte eens recht van lijf en leden te lopen in uw licht. Met jeugd en vergezicht zult U ons nieuw bekleden.

5 is ons de Heer nabij. Van hand tot hand geeft Hij
Gezang 172: 1, 3, 4 In geven en ontvangen is ons de Heer nabij. Van hand tot hand geeft Hij de zorg, die wij verlangen. Nu loven wij U, Here, die onze handen vult met lijden en geduld: U brengt uw werk tot ere.

6 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 172: 1, 3, 4 Wet Zingen: Psalm 99: 1, 6, 8 Gebed Verhaal Zingen: Psalm 38: 5, 6, 7, 10, 11 Lezen: 1 Petrus 3: , 1 Petrus 4: 8 – 14 Zingen: Liedboek 285: 1 ,3 Preek over 1 Petrus 3: Zingen: Gezang 143: 1, 4 (GK 34)

7 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 172: 1, 3, 4 Wet Zingen: Psalm 99: 1, 6, 8 Gebed Verhaal Zingen: Psalm 38: 5, 6, 7, 10, 11 Lezen: 1 Petrus 3: , 1 Petrus 4: 8 – 14 Zingen: Liedboek 285: 1 ,3 Preek over 1 Petrus 3: Zingen: Gezang 143: 1, 4 (GK 34)

8 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 172: 1, 3, 4 Wet Zingen: Psalm 99: 1, 6, 8 Gebed Verhaal Zingen: Psalm 38: 5, 6, 7, 10, 11 Lezen: 1 Petrus 3: , 1 Petrus 4: 8 – 14 Zingen: Liedboek 285: 1 ,3 Preek over 1 Petrus 3: Zingen: Gezang 143: 1, 4 (GK 34)

9 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 172: 1, 3, 4 Wet Zingen: Psalm 99: 1, 6, 8 Gebed Verhaal Zingen: Psalm 38: 5, 6, 7, 10, 11 Lezen: 1 Petrus 3: , 1 Petrus 4: 8 – 14 Zingen: Liedboek 285: 1 ,3 Preek over 1 Petrus 3: Zingen: Gezang 143: 1, 4 (GK 34)

10 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 172: 1, 3, 4 Wet Zingen: Psalm 99: 1, 6, 8 Gebed Verhaal Zingen: Psalm 38: 5, 6, 7, 10, 11 Lezen: 1 Petrus 3: , 1 Petrus 4: 8 – 14 Zingen: Liedboek 285: 1 ,3 Preek over 1 Petrus 3: Zingen: Gezang 143: 1, 4 (GK 34)

11 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 172: 1, 3, 4 Wet Zingen: Psalm 99: 1, 6, 8 Gebed Verhaal Zingen: Psalm 38: 5, 6, 7, 10, 11 Lezen: 1 Petrus 3: , 1 Petrus 4: 8 – 14 Zingen: Liedboek 285: 1 ,3 Preek over 1 Petrus 3: Zingen: Gezang 143: 1, 4 (GK 34)

12 Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd.
Liedboek 285: 1 ,3 Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd. Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit. Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert, ontluistert elke waarde, o red ons sterke Heer.

13 Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt,
Liedboek 285: 1 ,3 Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt, die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd, opdat wij zouden leven bevrijd van angst en pijn, de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn.

14 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 172: 1, 3, 4 Wet Zingen: Psalm 99: 1, 6, 8 Gebed Verhaal Zingen: Psalm 38: 5, 6, 7, 10, 11 Lezen: 1 Petrus 3: , 1 Petrus 4: 8 – 14 Zingen: Liedboek 285: 1 ,3 Preek over 1 Petrus 3: Zingen: Gezang 143: 1, 4 (GK 34)

15 Polycarpus, de oudste martelaar
Tekst: 1 Petrus 3: Zingen: Gezang 143: 1, 4 (GK 34) Polycarpus, de oudste martelaar

16 1. goed en kwaad Tekst: 1 Petrus 3: 13 - 15
Zingen: Gezang 143: 1, 4 (GK 34) 1. goed en kwaad

17 Wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede?
Tekst: 1 Petrus 3: Zingen: Gezang 143: 1, 4 (GK 34) Wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? 1 Petrus 2: 13 bevrijdend waarschuwing bemoediging

18 2. hoop in je hart Polycarpus:
Tekst: 1 Petrus 3: Zingen: Gezang 143: 1, 4 (GK 34) 2. hoop in je hart Polycarpus: ‘Ik ben al 86 jaar een dienstknecht van Christus en Hij heeft me nooit slecht behandeld. Hoe kan ik mijn Heer en Redder ooit vervloeken?’ '… erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is,wees dan steeds bereid om u te verantwoorden' 1 Petrus 3:15

19 Wat leer je van vervolging: Het christelijk geloof is het waard!
Tekst: 1 Petrus 3: Zingen: Gezang 143: 1, 4 (GK 34) Wat leer je van vervolging: Het christelijk geloof is het waard!

20 Een vaste burcht is onze God, een bolwerk in gevaren.
Gezang 143: 1, 4 (GK 34) Een vaste burcht is onze God, een bolwerk in gevaren. Hij helpt en redt uit alle nood die wij hier nu ervaren. De vijand van weleer gaat tegen ons te keer. Zijn wapenrusting is de gruwel van zijn list. Geen kan hem evenaren.

21 Het Woord - zij zullen 't laten staan, wat zij ook ondernemen.
Gezang 143: 1, 4 (GK 34) Het Woord - zij zullen 't laten staan, wat zij ook ondernemen. Hij gaat ons met zijn Geest vooraan, Hij komt ons kracht verlenen. al staat de vijand klaar, hoe groot ook het gevaar voor leven, eer, gezin, hij werft toch geen gewin: wij erven 't rijk des HEREN.

22 Zingen: Gezang 143: 1, 4 (GK 34) Informatie over de Lijdende Kerk Stilte Gebed Collecte Zingen: Gezang 119 (GK 32) Zegen

23

24 Zingen: Gezang 143: 1, 4 (GK 34) Informatie over de Lijdende Kerk Stilte Gebed Collecte Zingen: Gezang 119 (GK 32) Zegen

25 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor Open Doors
de 2e collecte is voor de Kerk Volgende Week de 1e collecte is voor de Diakonie “DNB” Bloemenbezorging: Vandaag: Marian Goudappel Volgende week: Koos Bosscha Na de collecte zingen we: Gezang 119 (GK 32)

26 kent slechts een vaste grond: 't is Christus, die door lijden
Gezang 119: 1, 2, 3, 4, 5 (GK 32) De kerk van alle tijden kent slechts een vaste grond: 't is Christus, die door lijden zijn volk aan zich verbond. Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af. 't Was Hij die door zijn sterven aan haar het leven gaf.

27 Uit ieder volk verkoren, toch in haar Heiland een,
Gezang 119: 1, 2, 3, 4, 5 (GK 32) Uit ieder volk verkoren, toch in haar Heiland een, is zij door Hem herboren, blijft dit haar kracht alleen: een Geest, een vast vertrouwen, een doop, een heilge dis, een Heer, op wie te bouwen haar troost en rijkdom is.

28 God houdt zijn kerk in leven, hoe ook bespot, verdrukt,
Gezang 119: 1, 2, 3, 4, 5 (GK 32) God houdt zijn kerk in leven, hoe ook bespot, verdrukt, door dwalingen omgeven, verscheurd, uiteengerukt. Al roepen van de tinnen de wachters nog: Hoe lang? Straks gaat de dag beginnen en 't klagen wordt gezang.

29 In rampspoed moeit' en zorgen, in 't heetste van de strijd,
Gezang 119: 1, 2, 3, 4, 5 (GK 32) In rampspoed moeit' en zorgen, in 't heetste van de strijd, wacht zij de grote morgen, de vrede voor altijd. Tot eens haar hunkrend' ogen aanschouwen, blij ontroerd, hoe God haar komt verhogen en tot victorie voert.

30 Nog weet zij zich verbonden in haar drieëenge Heer
Gezang 119: 1, 2, 3, 4, 5 (GK 32) Nog weet zij zich verbonden in haar drieëenge Heer met wie zij trouw bevonden, de strijders van weleer. Een wolk van Godsgetuigen omringt ons in de strijd, tot wij met hen ons buigen, gekroond met heerlijkheid.

31 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

32 …22 juni 2009 Open Alpha Avond …Lokatie : Volderijlaagte …Aanvang : uur …Nodig iemand uit of kom zelf !!! …Folders en uitnodigingen in de hal


Download ppt "Zondag van de Vervolgde Kerk"

Verwante presentaties


Ads door Google