De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De preek gaat over Amos 5 Wat doe je hier eigenlijk? Het eerste lied is: Psalm 84: 1, 6 In deze dienst worden de liederen uit het liedboek en de gezangen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De preek gaat over Amos 5 Wat doe je hier eigenlijk? Het eerste lied is: Psalm 84: 1, 6 In deze dienst worden de liederen uit het liedboek en de gezangen."— Transcript van de presentatie:

1 De preek gaat over Amos 5 Wat doe je hier eigenlijk? Het eerste lied is: Psalm 84: 1, 6 In deze dienst worden de liederen uit het liedboek en de gezangen uit het gereformeerd kerkboek geprojecteerd. (psalmen dus niet) Voorganger: Ds. E.J. Sytsma

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Psalm 84: 1, 6 De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen

3 Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 84: 1, 6 Gebed Kidsmoment Zingen:Gezang 45: 1, 2 (NG 26) Lezen: Amos 5 Preek Zingen:Liedboek 285: 1, 2, 3, 4

4 Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 84: 1, 6 Gebed Kidsmoment Zingen:Gezang 45: 1, 2 (NG 26) Lezen: Amos 5 Preek Zingen:Liedboek 285: 1, 2, 3, 4

5 Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 84: 1, 6 Gebed Kidsmoment Zingen:Gezang 45: 1, 2 (NG 26) Lezen: Amos 5 Preek Zingen:Liedboek 285: 1, 2, 3, 4

6 Gezang 45: 1, 2 (NG 26) Laat de kinderen tot Mij komen Alle alle kinderen. Laat de kinderen tot Mij komen Niemand mag ze hind’ren Want de poorten van mijn rijk Staan voor kind’ren open, Laat ze allen groot en klein bij Mij binnen lopen

7 Gezang 45: 1, 2 (NG 26) Laat de mensen tot Mij komen over alle wegen. Laat de mensen tot Mij komen, houdt ze toch niet tegen! Want de poorten van mijn rijk gaan ook voor hen open, als ze aan een kind gelijk bij Mij binnenlopen.

8 Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 84: 1, 6 Gebed Kidsmoment Zingen:Gezang 45: 1, 2 (NG 26) Lezen: Amos 5 Preek Zingen:Liedboek 285: 1, 2, 3, 4

9 Tekst: Amos 5 Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 Israël: • het Noordelijke Tienstammenrijk • 250 jaar na koning David (750 vChr.) • Economisch gaat het goed • ellende van de grote massa • geestelijke terugval

10 Tekst: Amos 5 Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 Amos: • profeet in Israël • afkomstig uit Juda • geen beroepsprofeet • schapenfokker

11 Tekst: Amos 5 Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 Amos: 1. tegen godsdienstigheid 2. tegen onrecht

12 Tekst: Amos 5 Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 "Ik heb een afkeer van jullie feesten, jullie samenkomsten verdraag ik niet. Ik schep geen behagen in jullie offers. Bespaar mij het geluid van jullie liederen."

13 Tekst: Amos 5 Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 Israël en eredienst: • eigen eergevoel • nationalisme • geweten sussen

14 Tekst: Amos 5 Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 Israël en eredienst: • eigen eergevoel • nationalisme • geweten sussen → eredienst voor henzelf, hun eigen fijne gevoel

15 Tekst: Amos 5 Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 Waarschuwing voor gelovige mensen van alle tijden de ergste hoogmoed: de trotse christen

16 Tekst: Amos 5 Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 De één:Ik → God De ander: Ik ← God

17 Tekst: Amos 5 Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 De één:Ik → God De ander: Ik ← God Wat doe je hier eigenlijk?

18 Tekst: Amos 5 Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 De één:Ik → God De ander: Ik ← God Wat doe je hier eigenlijk? "Zoek Mij en leef!"

19 Tekst: Amos 5 Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 2. tegen onrecht • Amos • Jakobus • Johannes • Jezus

20 Tekst: Amos 5 Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 Nederland, 2008 • dankbaarheid • de wereld een dorp • verstopt onrecht

21 Tekst: Amos 5 Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 Recht als een altijd voortvloeiende beek

22 Tekst: Amos 5 Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 Hoe kun jij het recht de vrije loop laten? • onrecht erkennen • je weekprogramma • geld als …….

23 Tekst: Amos 5 Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 Recht als water → Geld als water …. laten stromen • Gevaar van rijkdom en hebzucht • de zegen van geven • kopen • niet kopen

24 Tekst: Amos 5 Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 water en de bron …..

25 Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd. Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit. Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert, ontluistert elke waarde, o red ons sterke Heer.

26 Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang, er wordt zo veel geleden, de mensen zijn zo bang, de toekomst is zo duister en ons geloof zo klein; o Jezus Christus, luister en laat ons niet alleen!

27 Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt, die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd, opdat wij zouden leven bevrijd van angst en pijn, de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn.

28 Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart. Deel ons uw liefde mede, die onze boosheid tart, die onze mond leert spreken en onze handen leidt. Maak ons een levend teken: uw vrede wint de strijd!

29 Zingen:Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 172: 1, 2, 3, 4 Collecte Zingen:Psalm 69: 1, 10 Zegen

30 Zingen:Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 172: 1, 2, 3, 4 Collecte Zingen:Psalm 69: 1, 10 Zegen

31 Gezang 172: 1, 2, 3, 4 Wij zingen God ter ere in grote dankbaarheid daar Hij ons leven leidt en weet wat wij ontberen. Hij maakte ons genegen te zorgen voor elkaar. Zo zien wij jaar na jaar zijn goedheid en zijn zegen

32 Gezang 172: 1, 2, 3, 4 Al krimpen mijn gedachten en raak ik woorden kwijt, verlies ik taal en tijd, uw woord is levenskrachtig. Er zijn herinneringen, uw hartslag in mijn oor, als ik uw klanken hoor en psalmen mee kan zingen.

33 Gezang 172: 1, 2, 3, 4 O Christus,man van smarten, herhaal in ons gemis dat er verwachting is. Wij hopen zo van harte eens recht van lijf en leden te lopen in uw licht. Met jeugd en vergezicht zult U ons nieuw bekleden.

34 Gezang 172: 1, 2, 3, 4 In geven en ontvangen is ons de Heer nabij. Van hand tot hand geeft Hij de zorg, die wij verlangen. Nu loven wij U, Here, die onze handen vult met lijden en geduld: U brengt uw werk tot ere.

35 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor de Kerk Bijdrage kerkverband Volgende week : de 1e collecte is voor de Diakonie “de Driehoek” de 2e collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: vandaag: Johanneke Joosse volgende week: Henk Treurniet Na de collecte zingen we: Psalm 69: 1, 10 Morgenavond 19.00 - 20.00 uur munten verkoop in de hal van de kerk.

36 Zingen: Psalm 69: 1, 10 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

37 Zingen: Psalm 69: 1, 10 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

38 Niet vergeten: volgende week zondag na de diensten deurcollecte voor het gemeentekerstfeest!!!


Download ppt "De preek gaat over Amos 5 Wat doe je hier eigenlijk? Het eerste lied is: Psalm 84: 1, 6 In deze dienst worden de liederen uit het liedboek en de gezangen."

Verwante presentaties


Ads door Google