De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate

2 Mededelingen Opw. 42 Stil gebed Votum en groet Ps. 56: 2 en 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 12: 10 - 20 Ps. 37: 2 NB Tekst Gen. 12: 10 - 20 Preek Opw. 123 Collecte Dankgebed Ps. 32: 4 en 5 Geloofsbelijdenis Ps. 42: 5 en 7 Zegen Liturgie zondag 2 november

3 Mededelingen Opw. 42 Stil gebed Votum en groet Ps. 56: 2 en 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 12: 10 - 20 Ps. 37: 2 NB Tekst Gen. 12: 10 - 20 Preek Opw. 123 Collecte Dankgebed Ps. 32: 4 en 5 Geloofsbelijdenis Ps. 42: 5 en 7 Zegen Liturgie zondag 2 november

4 Mededelingen Opw. 42 Stil gebed Votum en groet Ps. 56: 2 en 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 12: 10 - 20 Ps. 37: 2 NB Tekst Gen. 12: 10 - 20 Preek Opw. 123 Collecte Dankgebed Ps. 32: 4 en 5 Geloofsbelijdenis Ps. 42: 5 en 7 Zegen Liturgie zondag 2 november

5 Opw. 42 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Want in Zijn Hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij, 'k Zie naar Hem op en 'k weet: Hij is mij steeds nabij.

6 Mededelingen Opw. 42 Stil gebed Votum en groet Ps. 56: 2 en 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 12: 10 - 20 Ps. 37: 2 NB Tekst Gen. 12: 10 - 20 Preek Opw. 123 Collecte Dankgebed Ps. 32: 4 en 5 Geloofsbelijdenis Ps. 42: 5 en 7 Zegen Liturgie zondag 2 november

7 Mededelingen Opw. 42 Stil gebed Votum en groet Ps. 56: 2 en 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 12: 10 - 20 Ps. 37: 2 NB Tekst Gen. 12: 10 - 20 Preek Opw. 123 Collecte Dankgebed Ps. 32: 4 en 5 Geloofsbelijdenis Ps. 42: 5 en 7 Zegen Liturgie zondag 2 november

8 Ps. 56: 2 en 5 Maar word’ ik ooit met bange vrees belaân, Dan zal op U mijn vast betrouwen staan. Ik prijs in God Zijn woord; ik steun voortaan Op Hem; zou vlees mij deren? Ik vrees hen niet, die mijne smart vermeêren; Mij, dag op dag, door lastertaal onteren; Mijn woorden in een valsen zin verkeren; Arglistig mij verraân.

9 Ps. 56: 2 en 5 Ik roem in God; ik prijs ’t onfeilbaar woord; Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord; ’k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord; Wat sterv’ling zou mij schenden? Ik heb beloofd, wanneer G’ in mijn ellenden Mij bijstand boodt, en ’t onheil af zoudt wenden, Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, Door ijver aangespoord.

10 Mededelingen Opw. 42 Stil gebed Votum en groet Ps. 56: 2 en 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 12: 10 - 20 Ps. 37: 2 NB Tekst Gen. 12: 10 - 20 Preek Opw. 123 Collecte Dankgebed Ps. 32: 4 en 5 Geloofsbelijdenis Ps. 42: 5 en 7 Zegen Liturgie zondag 2 november

11 Mededelingen Opw. 42 Stil gebed Votum en groet Ps. 56: 2 en 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 12: 10 - 20 Ps. 37: 2 NB Tekst Gen. 12: 10 - 20 Preek Opw. 123 Collecte Dankgebed Ps. 32: 4 en 5 Geloofsbelijdenis Ps. 42: 5 en 7 Zegen Liturgie zondag 2 november

12 Mededelingen Opw. 42 Stil gebed Votum en groet Ps. 56: 2 en 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 12: 10 - 20 Ps. 37: 2 NB Tekst Gen. 12: 10 - 20 Preek Opw. 123 Collecte Dankgebed Ps. 32: 4 en 5 Geloofsbelijdenis Ps. 42: 5 en 7 Zegen Liturgie zondag 2 november

13 Ps. 37: 2 NB Verlustig u, mijn ziel, in God den Here. Hij maakt het wel voor wie op Hem vertrouwt. De Heer vervult uw diepste zielsbegeren. Wentel op Hem al wat uw weg benauwt. Uw recht zal eenmaal helder triomferen, zoals het middaglicht zijn intocht houdt.

14 Mededelingen Opw. 42 Stil gebed Votum en groet Ps. 56: 2 en 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 12: 10 - 20 Ps. 37: 2 NB Tekst Gen. 12: 10 - 20 Preek Opw. 123 Collecte Dankgebed Ps. 32: 4 en 5 Geloofsbelijdenis Ps. 42: 5 en 7 Zegen Liturgie zondag 2 november

15 Mededelingen Opw. 42 Stil gebed Votum en groet Ps. 56: 2 en 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 12: 10 - 20 Ps. 37: 2 NB Tekst Gen. 12: 10 - 20 Preek Opw. 123 Collecte Dankgebed Ps. 32: 4 en 5 Geloofsbelijdenis Ps. 42: 5 en 7 Zegen Liturgie zondag 2 november

16 >>>> Opw. 123 Schriftlezing en tekst: Gen. 12: 10 - 20 Wie is te vertrouwen? 1.Abrams wantrouwen en onbetrouwbaarheid 2.Gods trouw en betrouwbaarheid PREEK

17 Opw. 123 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

18 Opw. 123 Refrein Groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

19 Opw. 123 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

20 Opw. 123 Refrein Groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

21 Mededelingen Opw. 42 Stil gebed Votum en groet Ps. 56: 2 en 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 12: 10 - 20 Ps. 37: 2 NB Tekst Gen. 12: 10 - 20 Preek Opw. 123 Collecte Dankgebed Ps. 32: 4 en 5 Geloofsbelijdenis Ps. 42: 5 en 7 Zegen Liturgie zondag 2 november

22 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kassen landelijk kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud van onze gebouwen

23 Mededelingen Opw. 42 Stil gebed Votum en groet Ps. 56: 2 en 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 12: 10 - 20 Ps. 37: 2 NB Tekst Gen. 12: 10 - 20 Preek Opw. 123 Collecte Dankgebed Ps. 32: 4 en 5 Geloofsbelijdenis Ps. 42: 5 en 7 Zegen Liturgie zondag 2 november

24 Mededelingen Opw. 42 Stil gebed Votum en groet Ps. 56: 2 en 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 12: 10 - 20 Ps. 37: 2 NB Tekst Gen. 12: 10 - 20 Preek Opw. 123 Collecte Dankgebed Ps. 32: 4 en 5 Geloofsbelijdenis Ps. 42: 5 en 7 Zegen Liturgie zondag 2 november

25 Ps. 32: 4 en 5 Gij zijt mij, HEER', ter schuilplaats in gevaren; Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. G' omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt, Met blij gezang, dat mijn verlossing meldt. Mijn leer zal u, o mens, naar 't recht doen handlen, En wijzen u den weg, dien gij zult wandlen. Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, Terwijl mijn oog op u gevestigd staat.

26 Ps. 32: 4 en 5 Wil toch niet stug, gelijk een paard, weerstreven, Of als een muil, door domheid voortgedreven; Gebit en toom, door 's mensen hand bestierd, Beteuglen 't woest en redeloos gediert'. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen; Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen; Maar wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen, Ziet zich omringd met Zijn weldadigheen.

27 Mededelingen Opw. 42 Stil gebed Votum en groet Ps. 56: 2 en 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 12: 10 - 20 Ps. 37: 2 NB Tekst Gen. 12: 10 - 20 Preek Opw. 123 Collecte Dankgebed Ps. 32: 4 en 5 Geloofsbelijdenis Ps. 42: 5 en 7 Zegen Liturgie zondag 2 november

28 Mededelingen Opw. 42 Stil gebed Votum en groet Ps. 56: 2 en 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 12: 10 - 20 Ps. 37: 2 NB Tekst Gen. 12: 10 - 20 Preek Opw. 123 Collecte Dankgebed Ps. 32: 4 en 5 Geloofsbelijdenis Ps. 42: 5 en 7 Zegen Liturgie zondag 2 november

29 Ps. 42: 5 en 7 Maar de HEER zal uitkomst geven, Hij die 's daags Zijn gunst gebiedt; 'k Zal in dit vertrouwen leven, En dat melden in mijn lied; 'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht Zingen, daar ik Hem verwacht; En mijn hart, wat mij moog' treffen, Tot den God mijns levens heffen.

30 Ps. 42: 5 en 7 O mijn ziel, wat buigt g' u neder? Waartoe zijt g' in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder; Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; Menigwerf heeft Hij uw druk Doen verand'ren in geluk; Hoop op Hem, sla 't oog naar boven; Ik zal God, mijn God, nog loven.

31 Mededelingen Opw. 42 Stil gebed Votum en groet Ps. 56: 2 en 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 12: 10 - 20 Ps. 37: 2 NB Tekst Gen. 12: 10 - 20 Preek Opw. 123 Collecte Dankgebed Ps. 32: 4 en 5 Geloofsbelijdenis Ps. 42: 5 en 7 Zegen Liturgie zondag 2 november

32 D.V. zondag 9 november a.s. 10.00 uur ds. A.G.M. Weststrate gezin-school-kerk 17.00 uur ds. P. Baas uit Vlissingen Inkomsten t.b.v. Geluidsinstallatie


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate."

Verwante presentaties


Ads door Google